Stad en land

Informatie over (soms verdwenen) prostitutie in Nederlandse steden en regio’s.

Prostitutie in Nijmegen in de 19de eeuw

In de 19de eeuw was Nijmegen een garnizoensstad. Net als andere garnizoenssteden kreeg Nijmegen het dringende verzoek van de koning om een reglement op te stellen zodat prostituees verplicht konden worden zich regelmatig medisch te laten onderzoeken, om zodoende de...

Lees meer

Prostitutie in Gouda in de late middeleeuwen

Gouda is de stad van kaarsen, pijpen, kaas maar ook van Coornhert en niet in de laatste plaats van Jan Kompagnie. Mede aan deze Goudse historicus hebben we te danken dat de geschiedenis van de prostitutie in het Goudse zo goed gedocumenteerd is. ((Er is ook een...

Lees meer

Prostitutie in Gouda, de 17de en 18de eeuw

Dankzij de vonnisboeken die enkele verlichte geesten hebben samengevat en digitaal toegankelijk gemaakt, is er van Gouda iets bekend over prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze bronnen leveren geen compleet beeld op van de prostitutie in Gouda in deze...

Lees meer

Prostitutie in Gouda in de negentiende eeuw

In 1802 werd de progressieve arts W.F. Bűchner benoemd tot stads hygiënist van Gouda. Hij was er voorstander van ziekten als cholera te voorkomen door verbetering van hygiënische omstandigheden en rioolaanleg. Na de cholera-epidemie van 1832 werd hij voorzitter van de...

Lees meer

Prostitutie in Gouda in de twintigste eeuw

Net als andere steden kreeg Gouda na het invoeren van het bordeelverbod te maken met verkapte prostitutie. Dit gebeurde in cafés en bierhuizen, maar er werd ook over een toename van straatprostitutie gerept, met name in het Van Bergen IJzendoornpark. (( Goudsche...

Lees meer

Seksbedrijven in Gouda: 2000-2016

In de aanloop naar de wetswijziging van 2000 kende Gouda twee clubs en één privéhuis. Op een van die bedrijven paste men de ‘sterfhuisconstructie’ toe, met andere woorden, men wachtte af tot het ophield te bestaan. Een nieuwe eigenaar zou geen vergunning meer krijgen....

Lees meer

Hoerhuis in de zeventiende eeuw in Schiedam

Het zeventiende -eeuwse Schiedam was een pleisterplaats voor varensgezellen. De straten werden toen bevolkt door soldaten en zeelieden die op zoek naar werk en vertier waren. Dat laatste moet er ruimschoots aanwezig zijn geweest want in de eerste helft van de 17de...

Lees meer

De Keileweg: een erotisch luchtkasteel op een desolate vlakte

‘De Keilehaven, ik weet niet eens waar die ligt‘, zo reageerde burgemeester Peper toen in 1982 het voorstel werd gedaan om daar in de buurt het Eroscentrum te vestigen. In 1983 beweerde het gemeentebestuur dat bedrijven in de buurt bereid waren te verhuizen en hun...

Lees meer

Bordeelboten, prostitutie tussen de wal en het schip

In 1980 besefte Rotterdam dat een Eroscentrum bij en in het Poortgebouw geen haalbare kaart was. Maar geen nood, de prostitutie kon te water worden gelaten. Water is te verhuren, maar valt niet onder bestemmingsplannen en niet onbelangrijk: schepen kunnen worden...

Lees meer

Het Poortgebouw ofwel Fuckingham Palace

Op 13 oktober 1977 wees Rotterdam het Poortgebouw, het voormalige hoofdkantoor van het gemeentelijk havenbedrijf aan als (nieuwe) locatie voor het Eroscentrum. Rond het Poortgebouw zou een bufferzone komen, en met behulp van Algemene Politie Verordeningen kon...

Lees meer

De Wijn- en Trijnhaven

In juli 1975 kondigde wethouder Van der Have het einde van de prostitutie op Katendrecht aan. De prostitutie zou immers naar Het Witte Huis, de oudste wolkenkrabber van Nederland verhuizen. Dat zat in 1974 al in de pen maar in 1975 gaf Algemene Zaken pas het groene...

Lees meer

Het Eroscentrum. Waaro? Hiero of daaro?

Begin jaren zeventig had de Rotterdamse politiek ingezien dat er een alternatief moest komen voor de concentratie van prostitutie op Katendrecht. Een Eroscentrum gemodelleerd naar de Duitse Erosflats zou de grote oplossing gaan bieden. Op 30 augustus 1970 diende...

Lees meer

‘Niet tegen maar langs de wet’

Veel gemeenten in Nederland hadden na 1911 als aanvulling op het landelijk bordeelverbod plaatselijke verordeningen (APV’s Algemene Politie- Verordeningen) opgesteld. Die hielden meestal een tippelverbod in. Die tippelverboden en andere verbodsbepalingen werden echter...

Lees meer

Bordeelsluiting, een heidens karwei

De gemeente nam zich voor op te gaan treden tegen de bordelen op Katendrecht. In 1975 moest De Kaap immers prostitutievrij zijn! Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een van de maatregelen van de gemeente tegen prostitutie was het instellen van een...

Lees meer