Algemeen

Informatie over sekswerk/ prostitutie in het algemeen

Prostitutie per definitie geweld tegen vrouwen?

Goedele Liekens vertelde tijdens RTL Late Night in december 2013 dat het geweld tegen vrouwen minder is in landen waar prostitutie illegaal is. De NRC Next wilde dit voor de rubriek Feiten Checken nader onderzoeken en belde mij. [i]  Er ontstond eerst enige verwarring...

Lees meer

Prostitutie en feitenresistentie

Prostitutie is een beleidsterrein waarbij men wel eens in het vuur van het debat de feiten over het hoofd wil zien, of zelfs 'nieuwe feiten wil bedenken. Zo vroeg in 2010 een Kamerlid van de SGP aan Minister Opstelten hoe hij wilde voorkomen dat exploitanten...

Lees meer

Gedwongen prostitutie versus de Vier Seksuele Vrijheden

Tijdens de debatten in de Eerste Kamer over de Wet Regulering Prostitutie in mei 2013 had Minister Opstelten het over ‘gedwongen prostitutie’ als iets dat naast mensenhandel zou bestaan. Maar nergens in het Wetboek van Strafrecht is de term ‘gedwongen prostitutie’ te...

Lees meer

Welkom op deze site

In 2012 lijkt er een kentering te zijn gekomen in het prostitutiebeleid en de wijze waarop sekswerk in de publieke opinie wordt behandeld. Anno 2013 gaan er stemmen op om de decriminalisering van 2000 te vervangen door verregaande regulering en zelfs van...

Lees meer

Entry in sex work

In collecting data about sex work it is quite common to ask the workers why they have decided to become a sex worker. In every answer to this question, money is a common denominator. [i] All authors agree that a financial incentive plays a major part in the decision...

Lees meer

Drugs

De relatie van drugverslaving en prostitutie is lang als een apart beleidsterrein beschouwd en kwam in feite alleen aan de orde bij het beleid ten aanzien van straatprostitutie. Druggebruik was nauwelijks een issue in de wereld van clubs en privéhuizen. Daar lijkt de...

Lees meer

Stigma

  Sekswerkers worden al eeuwenlang gestigmatiseerd. Het woord stigma betekent oorspronkelijk een moeilijk te verwijderen schandvlek. Bij de Grieken was het een lichaamskenmerk dat iets negatiefs over de drager onthulde. De gestigmatiseerde werd apart gezet,...

Lees meer

Kleding en sekswerk

Kleding heeft in de prostitutie altijd een belangrijke rol gespeeld. Het fungeerde bijvoorbeeld als middel om prostituees te onderscheiden van andere vrouwen, maar diende ook om vrouwen de prostitutie in te lokken of om ze juist daarin te houden. Door de eeuwen heen...

Lees meer

Schoenen

Door bepaalde schoenen te dragen kan een sekswerker aangeven dat ze beschikbaar is voor seksuele dienstverlening. De vrouwen in de Griekse oudheid bijvoorbeeld droegen schoenen met spijkers, die wanneer ze liepen, de letters ‘volg me’, vormden. (Henriques, 1961)...

Lees meer

Religie

Kerkvaders en katholieke geleerden hebben prostitutie beschreven als een noodzakelijk kwaad, als even noodzakelijk als de beerput. (Augustinus, 354-430). Thomas van Aquino (1225-1274) was bang voor chaos die er zou ontstaan als prostituees de wereld moesten verlaten....

Lees meer