Algemeen

Informatie over sekswerk/ prostitutie in het algemeen

De komst van aids in de Nederlandse prostitutiewereld

Aids. Ik wist al vijf of zes jaar geleden dat er een gevaarlijke ziekte was. Ik zei wat er ook gebeurt, condooms gebruiken. Ook al krijg je meer poen. Er is geen geneesmiddel voor. Dat wist ik toevallig uit bepaalde bronnen. Ik werd op het matje geroepen. Ik moest...

Lees meer

Spaanse Pokken of Syfilis

Op 22 februari 1494 bereikten de legers van de Franse koning Karel VIII Napels. Zijn leger bestond uit 36.000 man en 800 soldatendeernen. Ze namen de stad in en waanden zich in het paradijs van het ongebreidelde geslachtsverkeer. Maar het liep anders. Al spoedig...

Lees meer

Inleiding soa en prostitutie: een eenzijdige benadering

In San Francisco werden tot de jaren zeventig van de vorige eeuw sekswerkers met een geslachtsziekte in de gevangenis in quarantaine gehouden en onder dwang met antibiotica behandeld. De organisatie van sekswerkers aldaar, Coyote, kaartte dit bij de rechter aan. Die...

Lees meer

Sekswerk en globalisering

In zowel de geschiedenis van de prostitutie als onderzoek naar prostitutiebeleid, is migratie een sleutelbegrip. In dit verband wordt de term globalisering regelmatig genoemd. Voor Derde Wereld landen betekende dit dat men op grootschalige en op de export gerichte...

Lees meer

Sekswerk en gelijkheid der seksen

Op 26 september 2014 nam het Europese Parlement de resolutie  A7-0071/2014 aan, waarin wordt gepleit voor het criminaliseren van klanten van sekswerkers. De redenen hiervoor zijn dat prostitutie en gedwongen prostitutie slavernij zouden zijn. Een andere reden voor het...

Lees meer

Selectie publicaties Sietske Altink

  Altink, S. (2013) Wallenbeleid Asscher komt uit de oude doos, over comfortfeministen versus comfortpolitici, op de JOOP, 14 maart 2013. Wagenaar, H., Altink, S., Amesberger, H., (2013) Het Nederlandse prostitutiebeleid is mislukt, in Tijdschrift voor de Sociale...

Lees meer

Prostitutie: het oudste beroep?

'Prostitutie is het oudste beroep’. Meestal wordt deze uitspraak gniffelend of vergoelijkend gedaan door mensen die zich willen laten voorstaan op hun realiteitszin of hun tolerante houding. Ze geven ermee aan dat prostitutie nooit zal verdwijnen. Zonder het te...

Lees meer

Wat is sekswerk voor werk?

Het beroep van sekswerker valt tot op zekere hoogte met andere beroepen te vergelijken. Het is net als bijvoorbeeld dat van stuntvrouw of stuntman, geen alledaags beroep. Wel is stuntman een beroep dat op vrijwillige basis moet worden uitgeoefend. Niemand mag een...

Lees meer

Prostitutie per definitie geweld tegen vrouwen?

Goedele Liekens vertelde tijdens RTL Late Night in december 2013 dat het geweld tegen vrouwen minder is in landen waar prostitutie illegaal is. De NRC Next wilde dit voor de rubriek Feiten Checken nader onderzoeken en belde mij. [i]  Er ontstond eerst enige verwarring...

Lees meer

Prostitutie en feitenresistentie

Prostitutie is een beleidsterrein waarbij men wel eens in het vuur van het debat de feiten over het hoofd wil zien, of zelfs 'nieuwe feiten wil bedenken. Zo vroeg in 2010 een Kamerlid van de SGP aan Minister Opstelten hoe hij wilde voorkomen dat exploitanten...

Lees meer

Sekswerkers, prostituees, hoeren, publieke vrouwen en temeiers

Het woord hoer zou afkomstig zijn uit het Middelnederlands waar het als ‘hur’ in samenstellingen voorkwam om alle vormen van ‘ontucht’ aan te duiden. Het woord ‘hoer’ is nog steeds een scheldwoord. Het afgeleide ‘hoerenzoon’ is een populair scheldwoord in vooral het...

Lees meer

Gedwongen prostitutie versus de Vier Seksuele Vrijheden

  Als alternatief voor de term ‘gedwongen prostitutie’  hebben Wagenaar en ik het concept van de Vier Seksuele Vrijheden' ontwikkeld. Deze Vier Vrijheden zijn geïnspireerd op de Four Freedoms Speech van president Roosevelt uit 1941 waarin hij fundamentele rechten...

Lees meer

Welkom op deze site

In 2012 lijkt er een kentering te zijn gekomen in het prostitutiebeleid en de wijze waarop sekswerk in de publieke opinie wordt behandeld. Anno 2013 gaan er stemmen op om de decriminalisering van 2000 te vervangen door verregaande regulering en zelfs van...

Lees meer

Entry in sex work

In collecting data about sex work it is quite common to ask the workers why they have decided to become a sex worker. In every answer to this question, money is a common denominator. [i] All authors agree that a financial incentive plays a major part in the decision...

Lees meer

Drugs

De relatie van drugverslaving en prostitutie is lang als een apart beleidsterrein beschouwd en kwam in feite alleen aan de orde bij het beleid ten aanzien van straatprostitutie. Druggebruik was nauwelijks een issue in de wereld van clubs en privéhuizen. Daar lijkt de...

Lees meer

Stigma

  Sekswerkers worden al eeuwenlang gestigmatiseerd. Het feit dat in het verleden auteurs die geen arts waren vooral onder schuilnamen over prostitutie schreven, is een uiting van dit stigma.Het woord stigma betekent oorspronkelijk een moeilijk te verwijderen...

Lees meer

Kleding en sekswerk

Kleding heeft in de prostitutie altijd een belangrijke rol gespeeld. Het fungeerde bijvoorbeeld als middel om prostituees te onderscheiden van andere vrouwen, maar diende ook om vrouwen de prostitutie in te lokken of om ze juist daarin te houden. Door de eeuwen heen...

Lees meer