Emancipatie

Vanaf midden jaren zeventig werken sekswerkers aan hun emancipatie. De beweging van sekswerkers.

BlackLight 1998 no. 2

Redactioneel: p. 2 Belasting: p 3 en 4. Condoom: p. 5. Vergunningen: p. 6 en 7. Trukendoos: p. 8-11. Exploitanten en boekenwijsheid: p. 12 en 13. Geschiedenis van de borst: p. 14 en 15. Internet: p. 17. Actie: p. 18. Knipsels: p. 19-22.

Lees meer

BlackLight 1998 no. 1

Tien jaar na het verschijnen van de eerste BlackLight besloot de Rode Draad het tijdschrift nieuw leven in te blazen. Het eerste 'nieuwe' nummer werd een speciale 10- jarig bestaan editie. Redactioneel: p. 2 Inhoudsopgave: p 3 Interview met striptease danseres  p. 4-8...

Lees meer

Gentrification in the Amsterdam Red Light District

On 5 februari 2015 the mayor of Amsterdam announced that the municipality would try to find a way for sex workers to exploit some of the window brothels. At this stage it is not quite clear how this will be financed. As prices of the real estate where the windows are...

Lees meer

Seks Werk Expertise

Op 29 januari 2015 was de eerste ledenvergadering van Swexpertise. Swexpertise bestaat uit sekswerkers, wetenschappers, voormalige medewerkers van De Rode Draad, en hulpverleners die op persoonlijke titel deelnemen aan de groep. In ieder geval zijn alle leden op de...

Lees meer

Scholars and sex workers join forces

Proud - letter Tweede Kamer - English On November 27, 2014 the Dutch Lower House accepted a resolution that was put forward by two small Christian fundamentalist parties, to allocate several hundred thousand Euros for a study into the relation of the legalisation of...

Lees meer

Cursussen voor sekswerkers

Prostitutie is een beroep, en daarom is het niet vreemd dat er – net als voor andere beroepen- cursussen worden georganiseerd om sekswerkers vaardiger te maken. Zo wilde in 1999 in België de organisatie Payoke sekswerkers weerbaarder maken door ze lessen in...

Lees meer

In Memoriam Lucie van Mens (MH17)

In Memoriam Lucie van Mens   Op 17 juli zat Lucie van Mens in een vliegtuig met vluchtnummer MH17. Op 11 november 2014 is herdacht wat zij allemaal voor de Nederlandse prostitutiewereld, de strijd tegen aids en de vrouwenemancipatie in Afrika heeft gedaan....

Lees meer

Mannelijke sekswerkers, vrouwelijke klanten

‘Schichtig dwaalt ze langs de Wallen en de grachtjes Met haar boodschappentas vol speelgoed en rookvlees Schuw beantwoordt ze de zinnelijke lachjes Van Chinese Arie en van Haagse Willem.’ Aldus bezingt Jasperina de Jong een denkbeeldige warme buurt waar mannen achter...

Lees meer

Belle, het standbeeld voor de onbekende sekswerker

Op het Oude Kerksplein in Amsterdam staat het standbeeld Belle, als eerbetoon aan de onbekende sekswerker. Sinds de onthulling op 31 maart 2007 staat het centraal bij allerlei acties, maar dient ook als plek om vermoorde sekswerkers te herdenken. Mariska Majoor van...

Lees meer

Sekswerkers organisatie: de rechtsvorm

De Rode Draad is tot het einde in 2012 een stichting gebleven. Een stichting heeft geen leden, hooguit sponsors en donateurs. Het voordeel  van de stichtingsvorm was dat mensen zich actief voor De Rode Draad konden inzetten zonder overal met naam en toenaam bekend te...

Lees meer

De coöperatieve vereniging en sekswerkers

In de discussie over vakbondsvorming speelde het concept  ‘coöperatieve vereniging’ een sleutelrol. Een coöperatie bestaat uit een groep mensen die productiefactoren (kapitaal, arbeid en ondernemerschap) in gemeenschappelijk bezit hebben en daarmee de belangen van de...

Lees meer

Sekswerkersorganisatie: De Trias Politica

In Nederland wordt met regelmaat de wens uitgesproken om net als in Nieuw Zeeland een sekswerkerscollectief het prostitutiebeleid mede te laten bepalen. In dit document bespreek ik eerst de vraag in hoeverre dat tot op heden in Nederland is gebeurd. Daarna beschrijf...

Lees meer

Griselidis Real, 1929-2005 Schrijfster Schilderes Prostituee

Ik schrik wakker door een harde klap. Wat is dat voor een lawaai? Het komt uit mijn woonkamer. Voorzichtig open ik de deur en zie hoe Griselidis probeert het veldbed waar ze doorheen is gezakt weer op te bouwen. De andere vrouwen slapen rustig verder. Ik help haar en...

Lees meer