Shahar, de zingende gigolo

Shahar, de zingende gigolo

Over het algemeen doet men slechts onderzoek naar mannelijke klanten van (geboren) vrouwelijke sekswerkers. We weten wel iets van klanten van transgenders omdat ze vaak te maken lijken te hebben met geweld van klanten. (Janssen, 1997). Wij weten dat zij veel heteroseksuele mannen bedienen, die ‘het eens willen proberen’ en zich mogelijk achteraf schamen.

In het onderzoek van Wagenaar en Altink (2013) vertelden een paar mannelijke (migranten) sekswerkers over hun klanten. Geweld speelde soms een rol. Een van de mannelijke respondenten was bijvoorbeeld verkracht en bestolen door een klant. Aan de andere kant beroofden enkele mannelijke collega’s van hem soms hun eigen klanten. Maar over het algemeen krijgt men het beeld dat mannelijke klanten van mannelijke sekswerkers uit angst voor chantage zich rustig houden. Een enkeling geeft aan vriendschappelijk om te gaan met vaste klanten.

Klanten van gigolo’s

Weten we al weinig van mannelijke klanten van mannelijke sekswerkers, gegevens over hun vrouwelijke klanten zijn al helemaal schaars. In 1989 schreef Oste een exploratief boekje over dit onderwerp. De door haar geïnterviewde gigolo’s meldden toen allen dat vrouwen als klant rustig waren, altijd veilige seks wilden en lang aarzelden voordat ze een gigolo bestelden. Volgens Shahar (1997) die zijn ervaringen als gigolo te boek stelde, zijn de vrouwelijke klanten over het algemeen welvarende professionals, die wel seks maar geen relatie willen. (Shahar,1997). De vraag van vrouwen lijkt te groeien omdat het internet meer mogelijkheden biedt om anoniem seksuele diensten van mannen te betrekken.

Hoewel deze markt groeit (Van Gelder en Van Laar, 2010), is het aanbod kennelijk niet divers genoeg. ‘Teveel petjes en trainingspakken’, zo klaagde een vrouw bij De Rode Draad. Een sekswerker uit het onderzoek van Wagenaar en Altink, had ook eens uit nieuwsgierigheid een mannelijke collega voor haarzelf besteld. Dit liep uit op een teleurstelling:

Toen kwam Piet van de Plantsoenendienst. Hij vroeg of hij ergens zijn modderige laarzen uit kon doen. Het was oké, hij kon even weg, zijn collega’s dekten hem wel. Ik  hoefde meteen niet meer.

Een andere groeimarkt lijkt die van stellen te zijn. Voordien kwam het incidenteel voor dat een man en een vrouw samen, meestal op initiatief van de man, een sekswerker bezochten. Nu heeft iedere site waar sekswerkers hun diensten aanbieden daar een aparte rubriek voor. Nieuwe markten zullen ook nieuwe klanten aantrekken.

Bronnen

Sietske Altink

Lees meer: Klanten komen uit de kast

Klanten en aids. De jaren tachtig

Hookers.nl en mensenhandel

Cijfers

Klantcriminalisering tot de 20ste  eeuw

Klantcriminalisering in de 20ste en 21ste eeuw