De website van De Rode Draad is vier keer vernieuwd qua vormgeving.  De eerste versies werden slecht bezocht. Dat veranderde langzaam. Het bezoek aan de website piekte toen Lodewijk Asscher in 2008 aankondigde een groot deel van de ramen op De Wallen te sluiten. Toen heeft hij zelfs een dag lang platgelegen. Het probleem van de website was dat hij twee doelen moest dienen: in de eerste plaats moesten sekswerkers snel informatie kunnen vinden over hun werk en op de tweede plaats moest de site scriptieschrijvers en andere belangstellenden van informatie voorzien.

 

In 2008 kreeg De Rode Draad dat Unesco had bepaald dat haar website tot digitaal erfgoed was bepaald. Kennelijk komt De Rode Draad dus voor in het volgende rijtje: de piramiden in Egypte, de Taj Mahal in India, het Sydney Opera House, de Burubudur en Versailles. De Rode Draad zag  dit als een erkenning van het gegeven dat organisaties van sekswerkers een maatschappelijke factor van belang zijn. De Rode Draad kreeg de volgende e-mail van de Koninklijke Bibliotheek. (Technische details zijn weggelaten)

 

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en

In goed gezelschap

In goed gezelschap

voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de volgende URL(s):
http://www.rodedraad.nl/  (Redactie: deze URL bestaat sinds 2013 niet meer).

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico’s.

Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties.

Uw website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van de KB. Dit zal voor het eerst gebeuren vanaf 20 juli 2008. Daarna zullen opeenvolgende versies met een regelmatige frequentie worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Hans Jansen
Directeur R&D
Koninklijke Bibliotheek

De laatste versies van de website van De Rode Draad en ook de huidige website zijn ontworpen door LocalTouch.