Sekswerk en arbeid

Hoe is geprobeerd van sekswerk een beroep te maken met rechten voor werkers?

Knelpunten loondienst

De kwestie of loondienst in seksbedrijven mogelijk was, heeft de gemoederen lang bezig gehouden. In 2000 is vanuit het LPO (Landelijk Prostitutie Overleg) een voorzichtige stap gezet om loondienst in de prostitutie bespreekbaar te maken. Daar kwam onder meer het...

Lees meer

Onderhandelingen met exploitanten van prostitutiebedrijven

In 1994 is er in verband van het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) een arbeidsvoorwaardenoverleg op het gebied van prostitutie gestart. Daarin was Mieke Veenstra van de FNV de drijvende kracht. Dit ging over problemen als zijn arbeidscontracten mogelijk en bij welke...

Lees meer

De praktijk in prostitutiebedrijven

  Op drie momenten heeft De Rode Draad klachten over de gang van zaken in seksbedrijven naar buiten gebracht. Dat was in 2003, 2006 en 2012. In 2003 stuurde De Rode Draad op grond van ervaringen met veldwerk en aan de telefoon een document naar De Tweede Kamer met de...

Lees meer

Cursussen voor sekswerkers

Prostitutie is een beroep, en daarom is het niet vreemd dat er – net als voor andere beroepen- cursussen worden georganiseerd om sekswerkers vaardiger te maken. Zo wilde in 1999 in België de organisatie Payoke sekswerkers weerbaarder maken door ze lessen in...

Lees meer

Sekswerk en globalisering

In zowel de geschiedenis van de prostitutie als onderzoek naar prostitutiebeleid, is migratie een sleutelbegrip. In dit verband wordt de term globalisering regelmatig genoemd. Het voert hier te ver om een gedetailleerde beschrijving te geven van het verschijnsel...

Lees meer

Raamexploitanten

  Wie zijn de raamexploitanten? Waar komen ze vandaan en hoe is hun bedrijfsvoering? Is die sinds de wetswijziging van 2000 veranderd? De informatie over hen komt vooral uit de media en uit verhalen van oudere sekswerkers. Een van hen vertelde in 1991: Vroeger was het...

Lees meer

Raamprostitutie in Nijmegen

  In de Nijmeegse Benedenstad woonden tot het afbreken van de stadsmuren in 1870 armen en rijken door elkaar. Na 1870 trokken de rijke burgers echter weg. Vervolgens verpauperde de Benedenstad. In de negentiende eeuw was de Pepergas een straatje waar bordelen zaten....

Lees meer

Werken achter het raam

Op een persconferentie (5 december 2008) over het project 1012 ter transformatie van De Wallen, zei burgemeester Cohen dat de tijd van Blonde Greet voorbij was. Prompt meldde zich telefonisch een vrouw: ‘Ik ben Blonde Greet en ik ben er nog wel degelijk.‘ Cohen...

Lees meer

Huurprijzen en waarde raampanden

In 1996 kwam de commissie Van Traa met een rapport over de georganiseerde misdaad waaruit bleek dat criminelen de baas op de Wallen waren. Daarna werd Freek Salm als Wallenregisseur aangesteld. Volgens hem hadden in de voorgaande jaren criminelen meer dan 150 miljoen...

Lees meer

De werkplek: het privéhuis

In tegenstelling tot clubs zijn privéhuizen moeilijk van buiten te herkennen. Het zijn meestal (luxe) woonhuizen waar slechts enkele vrouwen werken. Ze opereren openlijk en adverteren met een eigen naam en zijn bedrijfsmatig opgezet. Hoewel veel onderzoekers clubs en...

Lees meer

Voorgeschiedenis Opting-in

De hierna volgende berichten bevatten het rapport over de opting- in regeling van VVR, Clara Wichmann Instituut en het Platform Positieverbetering Prostituees. Maar eerst moet de voorgeschiedenis die tot de invoering van de opting-in regeling heeft geleid, worden...

Lees meer

Opting- in in de praktijk deel 2 en slot

Rode Draad 2008-2012 Medewerkers van de Rode Draad bezochten regelmatig bedrijven om ter plekke voorlichting te geven aan de daar werkzame sekswerkers.  Daarnaast runde de Rode Draad een telefonische helpdesk. Hieronder geven we eerst een overzicht van de klachten die...

Lees meer

Opting- in in de praktijk deel 1

Tussentijdse Evaluatie 2010 In maart 2010 vond een tussentijds evaluatiegesprek plaats met de Belastingdienst, de Rode Draad, twee sekswerkers, twee hulpverleningsinstellingen en SoaAids nl. over de opting-in regeling, de wijze van belastingheffing die in 2007 was...

Lees meer

Wat is opting- in?

“Werkomstandigheden van prostituees” is de eerste hit van opting-in in het zoekvenster van rijksoverheid.nl. Dat suggereert dat opting-in speciaal is ingevoerd voor de prostitutiesector. Dat is niet het geval. Wel zijn er in de prostitutiesector speciale dingen mee...

Lees meer

Inleiding en inhoudsopgave rapport Opting-in

De Belastingdienst evalueerde in 2014 de opting-in regeling die sinds 2008 verplicht geldt voor besloten seksbedrijven, zoals clubs en privéhuizen, en degenen die daar werken. Beoogd wordt de evaluatie voor eind maart 2014 af te ronden. De opting-in regeling werd...

Lees meer

Vakbond van sekswerkers

In de geschiedenis van De Rode Draad is het plan om  de organisatie tot een vakbond om te vormen, vaak naar voren gekomen. Tot 1997 was er hierover vanuit De Rode Draad regelmatig contact met de FNV geweest, meestal via Mieke Veenstra. Maar tot aansluiting  van...

Lees meer

De werkplek: De satanskerk, een curiosum

In 1971 haalde ene Maarten Lamers de musical Oh Calcutta naar Nederland en regisseerde die zelf. In 1972 kreeg hij van de Amerikaanse satanist en schrijver van de Satansbijbel La Vey toestemming om in Nederland een Grotto van de Satanskerk te stichten. Die werd...

Lees meer