Stad en land

Informatie over (soms verdwenen) prostitutie in Nederlandse steden en regio’s.

De reglementering in Rotterdam

In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Rotterdam kwam onder het gezag van de gehate politiecommissaris Antoine Delacoux de Marivault, die vanuit Den Haag een netwerk van politiemannen onderhield dat voor hem de Rotterdamse situatie bespioneerde. Hij stelde...

Lees meer

De seksuele revolutie en prostitutie in Rotterdam

In de jaren zestig en zeventig veranderde, mede door introductie van de pil, de seksuele moraal. Ook in Rotterdam werd ook over seksuele hervorming gediscussieerd. Eind februari 1970 was het tijdens een discussieavond bomvol in zalencentrum Odeon. Zo’n 500 mensen...

Lees meer

Rotterdamse herbergen in de 17de eeuw

De herbergen in het zeventiende eeuwse Rotterdam boden veelsoortig vertier. Uit de volgende ‘publicatie’ van 24 juli 1663 blijkt dat de toenmalige Rotterdammers nogal flink innamen, wat ontucht bevorderde: ‘Alsoo d’Heeren Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der...

Lees meer

Het tuchthuis in Rotterdam

Hoererij’ was in de zeventiende eeuw op zich niet voldoende voor een strafproces, overspel wel. Het straffen van misdadigers gebeurde meestal in het openbaar.  In 1691 ziet de tuchthuisvader Jacob Brouwer nog een ‘vrouwmens’ dat met een pop op het schavot ‘te pronk’...

Lees meer

Handel in blanke slavinnen in de 19de eeuw

In 1895 rolde de Rotterdamse politie met collega’s uit Brussel, Antwerpen, Riga en Berlijn een internationaal prostitutienetwerk op dat vrouwen aan Oost-Europese bordelen leverde. Een van de sleutelfiguren daarin was Anna Takatz uit Hongarije. Zij had goede connecties...

Lees meer

Prostitutie in Rotterdam tijdens de Duitse bezetting. Deel 1.

Na het bombardement van 1940 vestigde het uitgaansleven zich op Katendrecht ofwel De Kaap. Het schiereiland was verboden gebied voor de Duitsers. De toegangswegen en de pont naar Katendrecht werden op de aanwezigheid van Duitsers gecontroleerd. Er prijkte een bordje...

Lees meer

Jos met de Rolls

In 1994 deden er in Rotterdam verhalen de ronde over een klant, Jos van der Meer, die de seksbedrijven waar hij vaak kwam aan het opkopen was. Zo ook de Miljardair die een rol speelde in een grote mensenhandelzaak. Het heette inmiddels de Ritz. Van der Meer was een...

Lees meer

Prostitutie in Middeleeuws Rotterdam

In 1028 werd de nederzetting Rotta voor het eerst vermeld. Rotterdam was bescheiden begonnen. Er stond een kerkje, dat in de twaalfde eeuw tijdens een overstroming is weggespoeld. Tijdens de bouw van de Markthal zijn nog enkele resten van het oude Rotta gevonden, die...

Lees meer

Zandstraatbuurt deel 3

In de Polder was er één plek waar men niet op verhoging van de drankomzet uit was: het kerkzaaltje van Jeruël in de Vierwindenstraat, een evangelische organisatie die probeerde zondaars te bekeren. Verdoolden konden er onderdak vinden, zoals bijvoorbeeld een aan...

Lees meer

Zandstraatbuurt deel 2

Op een van zijn tochten door de Zandstraatbuurt werd Brusse vergezeld door een rechercheur in burger. Hij leerde zo de bekende pooiers kennen zoals Freek Poepiebroek, Levi Barmhartigheid en Papus. De voertaal was Bargoens. Een kwartjesvinder was bijvoorbeeld een...

Lees meer

Zandstraatbuurt deel 1

In de achttiende eeuw was er in de Rotterdamse Zandstraatbuurt al kleinschalige prostitutie te vinden, maar in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde het zich tot een echte rosse buurt. Dat had niet in de laatste plaats te maken met de groei van de haven. urt was...

Lees meer

Prostitutie 010 en 020

Vanaf de jaren tachtig is er veel gepubliceerd over de geschiedenis van de prostitutie. Die is met name voor Amsterdam goed gedocumenteerd. Buitenstaanders hebben vaak de neiging de geschiedenis van de prostitutie in Nederland te identificeren met die van Amsterdam...

Lees meer

Rockanje en Vlaardingen

Rockanje In 1993 deed Rockanje voor het eerst van zich horen als gemeente waar seksclub Huize Sonja was gevestigd. Een Colombiaanse vrouw deed aangifte van mishandeling en mensenhandel tegen de exploitant van dit bedrijf. Zij was mishandeld omdat ze het waagde een...

Lees meer

Schiedam, aan het begin van de 21ste eeuw

Bij prostitutie denkt men meestal aan grote steden. Maar hoe zit het met omliggende gemeenten van bijvoorbeeld Rotterdam zoals Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Rockanje? Dit bericht bevat de schaarse kennis over de veelal inmiddels verdwenen bedrijven in deze...

Lees meer

Prostitutie en marine in Den Helder. Geschikt/Ongeschikt?

Koning Willem I gaf opdracht om de plannen van Napoleon om van Den Helder een marinewerf te maken, alsnog te realiseren, wat dan ook gebeurde. De komst van de marine stimuleerde de vraag naar seksuele dienstverlening en ander vermaak. Den Helder was een...

Lees meer