Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke informatie over prostitutie en sekswerk

De werkplek: sekswerk via internet: de omvang: 2

Aantal actieve 06-nummers op dagbasis Teneinde een indruk te krijgen van het aantal vrouwen dat via internet klanten werft, hebben we met tien peildata gewerkt. Iedere peildag werd een andere advertentiesite onder de loep genomen. We vonden, volgens de methodologie...

Lees meer

De werkplek: sekswerk via internet: inleiding en inhoudsopgave

In 2012 is er bij het rapport over Internationaal Vergelijkend Prostitutie Onderzoek (Wagenaar en Altink, 2013)  een bijlage geschreven over het werven van klanten via internet door vrouwelijke sekswerkers. De mannen komen elders op deze site aan bod' Het hele artikel...

Lees meer

Illegale prostitutie

In 2014 heeft de regering – in de aanloop naar de Wet Regulering Prostitutie – via het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) onderzoeken naar de situatie in de prostitutie gelast. Dit zijn – net als in 2001 en 2006- deelonderzoeken naar de vergunde...

Lees meer

Valkuilen voor onderzoek naar prostitutie

Prostitutie is  een onderwerp dat uitnodigt tot het innemen van uitgesproken standpunten. Het gaat om maatschappelijke verschijnselen die zich, zonder dat deze dat per se wil, aan de beschouwer opdringen. Het morele appèl dat van een onderwerp als prostitutie uitgaat,...

Lees meer

International Comparitive Study of Prostitution Policy

Click  hier to download the report Comment on the „Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands, by Hendrik Wagenaar, Sietske Altink and Helga Amesberger Birgit Sauer, Vienna, June 10th, 2013 First of all I...

Lees meer

Beleidsregimes

  In de meeste publicaties over prostitutie onderscheidt men verschillende typen beleidsregimes. De meest voorkomende zijn: abolitionisme, prohibitionisme, klantcriminalisering, regulering, legalisering en decriminalisering ((Kantola en Squires, 2004; Agustin,...

Lees meer

Prostitutiebeleid als moreel beleid: een artikel.

Wagenaar en Altink hebben in een (Engelstalig) artikel betoogd dat prostitutie beleid altijd moreel beleid is. Download Nu heeft veel beleid ethische dimensies; men wil bijvoorbeeld een  goed pensioenbeleid ontwerpen, maar moreel beleid heeft een bijbetekenis van...

Lees meer

Rapporten van De Rode Draad

De Rode Draad heeft behalve de Blacklights, de Vluggertjes, folders en brochures, enkele rapporten geschreven. Deze waren niet als wetenschappelijke rapporten bedoeld. Maar ze zijn vaak door wetenschappers geciteerd. (bv. Van Wijk, 2001, en BNRM, 2009) In 2006 ...

Lees meer