WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“Haan en Haagsma, z.j.) 1997: De gemeente Den Haag legt op verzoek van sekswerkers een tijdelijke weg aan van de Waldorpstraat naar de afwerkplekken. Dit fungeert ook als middel tegen overlast.”

Een club in Den Haag

 

1964: De gemeente maakt een afspraak met buurtbewoners: in ruil voor het wegsaneren van de raamprostitutie bij het station Hollandse Spoor, werkt de buurt mee aan het realiseren van nieuwbouw. ((Sandick (1987) in Belderbos en Visser: Beroep Prostituee.))

1969: De tippelprostitutie wordt aan de Waldorpstraat geconcentreerd. Bewoners die willen verhuizen, krijgen hulp van de gemeente.

1976: Den Haag voert concentratiebeleid voor de raamprostitutie in. Vanaf 1982 protesteren buurtbewoners tegen overlast van straatprostitutie op de toegangswegen naar de raamprostitutiegebieden. Dit leidt tot de instelling van de tippelzone in 1983.

1976-1977: Buurtbewoners protesteren tegen de verbouwing van prostitutiepanden op grond van art. 250 bis, Wetboek van Strafrecht. (Het bordeelverbod). Den Haag kocht de prostitutiepanden op, wat volgens buurtbewoners op grond van 250 bis niet kon. De rechter stelt de gemeente in het gelijk.

1979: De gemeente Den Haag vraagt de Mr. A.de Graafstichting onderzoek te doen naar overlast van prostitutie.

1982: Een studente (Ceciel Brand) schrijft een scriptie over hulpverlening aan sekswerkers en wordt tijdelijk als hulpverleenster bij de politie Den Haag aangesteld.

1982: Het Prostitutie Maatschappelijk Werk wordt losgekoppeld van de politie en gaat verder als SPP (Stichting Prostitutie Projecten). Nog later wordt dit SHOP (Stichting Hulp en Opvang Prostituees)

1982: De Huiskamer voor prostituees wordt ingericht. (( Haagsche Courant 29-05- 1999)) (HAJ= Huiskamer Aanloop Jeugdprostitutie)

1983: Den Haag stelt de tippelzone aan de Waldorfstraat in. ((Wikipedia))

1983: Den Haag vervaardigt een rapport in opdracht van de Werkgroep Prostitutie. De Graafstichting werkt daaraan mee en op grond van dit rapport wordt de verkeersoverlast in vijf raamprostitutiestraten aangepakt.

1988: Gemeenteraadsleden bespreken op 26 januari de Nota In het kader van het leven, met De Rode Draad, De Graafstichting en organisaties voor hulpverlening aan migrantenprostituees.

1988: In 1988 wordt het prostitutieplatform opgericht waarin de gemeente, SPP en exploitanten participeren.

1992: De tippelzone aan de Waldorpstraat wordt ingekort. De huiskamer verhuist een klein stukje. ((Vluggertje, 1992, no. 2))

1995: In 1995 worden de raamprostitutiestraten in Den Haag uitgeroepen tot noodgebied. ((NRC 19-03-1999))

1995: Den Haag gaat een gedoogbeleid voeren ten aanzien van prostitutie.

1996: De gemeente Den Haag kondigt aan de vreemdelingencontrole in de prostitutiezones aan te scherpen. (Dus mensen zonder de juiste papieren niet meer te gedogen.)

1997: In Den Haag verschijnt de Nota Concept Vergunningenbeleid. Bordeelhouders die zich in het vervolg aan de regels houden, mogen hun bedrijf voortzetten. ((Haan en Haagsma, z.j.)

1997: De gemeente Den Haag legt op verzoek van sekswerkers een tijdelijke weg aan van de Waldorpstraat naar de afwerkplekken. Dit fungeert ook als middel tegen overlast. ((Haagsche Courant 21-06-1997))

1998: De gemeente evalueert de effecten van het uitroepen van de raamprostitutiegebieden tot noodgebied. ((Haagsche Courant 17-10-1998))

1998: Stichting Prostitutie Projecten (Later SHOP, prostitutiemaatschappelijk werk) en de Organisatie van Raamexploitanten (SOR) zitten wekenlang aan tafel om de overlast van prostitutie te bespreken.  ((TV Studio 17-10-1998))

1998: Politie wil in de Poeldijksestraat en de Doubletstraat camera’s plaatsen om berovingen en drugshandel tegen te gaan. ((Trouw 5-02-1998))

1998: Raamexploitanten willen een open dag organiseren. De gemeente wil deze activiteit verbieden in verband met de te verwachten openbare orde problemen.

1998: De burgemeester wil het aantal ramen terugbrengen.((27-10-1998))

1999: De gemeente schrijft het Plan Aanpak Raamprostitutie Den Haag. Die aanpak stond model voor de andere vormen van prostitutie.

1999: Gemeente schrijft de  Nota Volksgezondheid (1999-2002). De aanbeveling in deze nota om een medisch spreekuur op de tippelzone te gaan houden, wordt overgenomen.

1999: De rechter keurt de beperking van de openingstijden van de raambordelen goed. (Door de weeks tot een uur, in het weekend tot half twee). (Arrondissementstrechter 21-9-1999)

1999: Den Haag maakt plannen voor de onteigening van de prostitutiepanden aan de Poeldijksestraat. [xviii] ((Nederlands Dagblad 15-01-1999))

1999: Behalve de raamprostitutiepanden in de Poeldijksestraat wil men ook die in de Doubletstraat op termijn sluiten.  ((Haagsche Courant 18-06-1999))

2000: De gemeente wil een pasjessysteem om de loverboys te bestrijden. (Landelijk Prostitutie Overleg 28-3-2000)

2000: De Haagse prostitutieverordening wordt op 15 juni vastgesteld.

2000: Den Haag trekt meer dan vier ton (aan guldens) uit voor cameratoezicht. ((Spits 1-03-2000))

2000: De camerabewaking in raamprostitutiestraten in Den Haag is in oktober 2000 gereed. ((Haagsche Courant 28-08-2000))

2001: Op 8 maart wordt het Gemeentelijk Prostitutieplatform opgericht. Vanuit dit platform worden informatiebijeenkomsten voor sekswerkers georganiseerd.

In 2003 ziet een nieuwe Plan van Aanpak het licht.

2003: De gemeente gelast een onderzoek naar vrouwenhandel.  ((Haagsche Courant 8-02-2003))

2003: De tippelzone moet om twee uur ’s nachts sluiten. ((Westlandse Courant,  23-05-2003))

2003: De gemeente overlegt met de GGD en De Rode Draad over klachten van sekswerkers aangaande de hoogte van de raamhuren en het gebrek aan voorzieningen op de kamers.

2003: De gemeente besluit de tippelzone te sluiten.

In 2003 is de BIBOB in werking getreden. Bij overtreding van de vergunningsvoorwaarden wordt er een boete uitgedeeld van maximaal 50.000 euro. Op illegaal thuiswerken staat 2500 boete.

2004: De afbouw van de Poeldijksestraat wordt ingezet.

2005: De gemeente vervaardigt samen met SHOP een informatiefolder voor sekswerkers. Die wordt op 8 maart gepresenteerd.

In 2005 is het handhavingsarrangement verscherpt; er zou harder worden opgetreden tegen exploitanten die mensen zonder de juiste papieren laten werken. Escortbureaus worden vergunningplichtig.

2006: De ramen van exploitant Rijntjes moeten sluiten ten gevolge van een Bibob procedure.

2006: De voormalige raampanden aan de Poeldijksestraat worden gesloopt.

2006: De gemeente Den Haag ontwikkelt met SHOP een alternatief zorgaanbod voor sekswerkers die niet meer bij de tippelzone terecht kunnen.

2007: Voor de transgenders die voorheen op de tippelzone werkten is geen alternatief zorgaanbod georganiseerd. Daarom opent men een inloophuis voor deze groep.

2008: De gemeente Den Haag organiseert een conferentie over positieverbetering voor prostituees.

2008: Gemeente sluit met exploitanten een convenant om geen prostituees die jonger zijn dan 21 te laten werken.

2009: Den Haag publiceert De Kadernota Prostitutiebeleid 2009-2012

2010: 20 september. Den Haag organiseert een lokale conferentie over mensenhandel.