Sekswerk en arbeid

Hoe is geprobeerd van sekswerk een beroep te maken met rechten voor werkers?
Keurmerk 2

Keurmerk 2

“Mijn droom is om in de Tweede Kamer op te komen voor de belangen van prostituees” aldus een exploitant van een groot escortbureau die in 1994 een keurmerk voor seksbedrijven wilde oprichten.  [i] Van hem is niets meer vernomen, maar zijn plan om als exploitant de...

Lees meer
Escort en hotelprostitutie in Rotterdam

Escort en hotelprostitutie in Rotterdam

Het kenmerk van escort is dat de klant bepaalt waar de seksuele dienstverlening plaatsvindt; in de praktijk is dat in zijn/haar woning of in een hotel. Veel escorts maken gebruik van de diensten van een bureau. Het aantal werkelijk in bedrijf zijnde escortbureaus valt...

Lees meer
Boekhouders en schijnconstructies

Boekhouders en schijnconstructies

Exploitanten van vooral besloten seksbedrijven, oefenden nogal eens gezag uit door bijvoorbeeld  een bepaalde boekhouder voor te schrijven. Door dit soort praktijken ontstond er steeds meer twijfel of de betreffende sekswerkers wel echte zelfstandige ondernemers...

Lees meer
De Sociale Dienst

De Sociale Dienst

Toen de bordeelsluiting op het Rotterdamse Katendrecht gaande was, hadden sekswerkers, werkloos geraakt door het gemeentebeleid, tevergeefs bij de Sociale Dienst aangeklopt. Zij hadden zich openlijk als sekswerker gepresenteerd en dus konden ze het wel schudden. De...

Lees meer
De werkplek: het ‘high class’ escortbureau

De werkplek: het ‘high class’ escortbureau

De laatste tijd is er veel discussie over studenten die hun studie deels door middel van sekswerk financieren. Een studente bedrijfskunde ging nog verder; ze trachtte in haar studietijd een ‘high class’ escortbureau te starten. Tevens begon ze in 2007 de zogeheten...

Lees meer
Escortbureaus

Escortbureaus

Het kenmerk van ‘escort’ als werksoort in de prostitutie is dat de klant bepaalt waar de seksuele dienstverlening plaatsvindt. Dat is in de meeste gevallen de woning van de klant of een hotel. Een sekswerker kan zelf de overeenkomst sluiten of zich – in ruil voor een...

Lees meer
De werkplek: de zaken van Jan Bik

De werkplek: de zaken van Jan Bik

Het interieur van de clubs en privéhuizen van Jan Bik werd opvallend vaak als 'sjofe'l beschreven. Klanten betitelden zijn zaken om die reden als Het Spookhuis of De Kantine. Een ex-medewerker vond de Amsterdamse vestiging ‘aggenebbis, oud en krakkemikkig. Als je...

Lees meer
Btw en sekswerk

Btw en sekswerk

Exploitanten en sekswerkers hebben nogal eens beweerd dat het de schuld van De Rode Draad was dat zij belasting moesten gaan betalen. De Rode Draad gaf echter alleen voorlichting over belasting betalen en beantwoordde vragen als: ‘ Wanneer gaat de wet in Amsterdam...

Lees meer
Zondegeld: belasting heffen op prostitutie tot 1914

Zondegeld: belasting heffen op prostitutie tot 1914

'De staat is de grootste pooier’, zo luidde in de jaren tachtig een leuze van de sekswerkers-emancipatiebeweging. Daarmee doelde ze op overheden die opbrengsten van sekswerkers opstreken maar ze tevens stigmatiseerden met allerlei verbodsbepalingen. Dat begon al in de...

Lees meer
De werkplek: Yab Yum

De werkplek: Yab Yum

In februari 2015 kwam ik voor het eerst in de Yab Yum, Nederlands bekendste –als luxe bekend staande- seksclub. Het was inmiddels een museum geworden. Ik was er voor de presentatie van Proud, de sekswerkersorganisatie in Nederland. Maar hoe luxueus was het? De bar was...

Lees meer
De werkplek: de SM- studio

De werkplek: de SM- studio

Door het succes van het boek maar vooral van de film Fifty Shades of Grey is SM (sado- masochisme) salonfähig geworden en is de interesse van vrouwen gewekt. De bouwmarkten deden goede zaken met de verkoop van attributen. In 2015 gelastte de toenmalige minister van...

Lees meer
Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

'Vraag een sekswerker of hij/ zij wil stoppen dan roept hij/ zij spontaan ”liever gisteren dan vandaag”, krijgen we vaak te horen. Stel de vraag over stoppen met werken aan een meisje dat achter de kassa van een supermarkt zit, en zij zal hoogstwaarschijnlijk ook...

Lees meer
Uitzendbureaus, een oplossing voor de branche?

Uitzendbureaus, een oplossing voor de branche?

  Tegelijk met de opening van het PIC (Prostitutie Informatie Centrum in 1994) ontstond het eerste uitzendbureau voor sekswerkers. Dit heeft niet lang bestaan. Toch vond het navolging. Zo zou er in 1996 in Drenthe een wereldschokkend initiatief zijn genomen om...

Lees meer
Schijnconstructies voor sekswerkers?

Schijnconstructies voor sekswerkers?

Teneinde te vermijden dat de Belastingdienst het oordeel velde dat er op grond van feiten en omstandigheden dienstverbanden in een bepaald seksbedrijf heersten en exploitanten dus sociale lasten moesten gaan betalen, hebben ze allerlei constructies bedacht om dit te...

Lees meer
Een derde weg: bijverdiensten?

Een derde weg: bijverdiensten?

Vanaf 2008 moet iedereen die bijverdiensten heeft of freelancer is, zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Tot 2008 moesten sekswerkers die Zelfstandigen Zonder Personeel waren, aan bepaalde normen voor ondernemerschap voldoen zoals een bepaalde...

Lees meer
Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

In 2005 had De Rode Draad subsidie gekregen om sekswerkers in de bedrijven uitleg te geven over arbeidsrelaties. Dat viel niet mee. Veel exploitanten reageerden vijandig. Medewerkers kregen teksten te horen als ‘Door jullie mag ik die meisjes niet meer laten afwassen....

Lees meer
Knelpunten loondienst

Knelpunten loondienst

De kwestie of loondienst in seksbedrijven mogelijk was, heeft de gemoederen lang bezig gehouden. Voortdurend speelde de vraag, met name van de kant van exploitanten of loondienst niet strijdig met de grondwet was. Dit werd overigens niet gestaafd door enige...

Lees meer
Onderhandelingen met exploitanten van prostitutiebedrijven

Onderhandelingen met exploitanten van prostitutiebedrijven

In 1994 is er door het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) een arbeidsvoorwaardenoverleg op het gebied van prostitutie gestart. Daarin was Mieke Veenstra van de FNV de drijvende kracht. Dit overleg betrof zaken als de vraag of arbeidscontracten mogelijk waren en bij...

Lees meer
De praktijk in prostitutiebedrijven

De praktijk in prostitutiebedrijven

  In 2003, 2006 en 2012 heeft De Rode Draad de praktijk in prostitutiebedrijven beschreven. In 2003 stuurde De Rode Draad op grond van ervaringen met veldwerk een document naar De Tweede Kamer met de titel: Uit het leven gegrepen. De klachten betroffen vooral het...

Lees meer
Inleiding. Arbeidsrelaties in sekswerk. Een kort overzicht

Inleiding. Arbeidsrelaties in sekswerk. Een kort overzicht

De arts Groothuyse beschreef in 1970 prostitutie als arbeid. Hij stelde zich echter wel de vraag hoe dit arbeidsrechtelijk moest worden ingekleed. Kon er met arbeidscontracten en loondienst worden gewerkt? Of waren sekswerkers per definitie zelfstandig ondernemers?...

Lees meer
Cursussen voor sekswerkers

Cursussen voor sekswerkers

Prostitutie is een beroep, en daarom is het niet vreemd dat er – net als voor andere beroepen- cursussen worden georganiseerd om sekswerkers vaardiger te maken. Zo wilde in 1999 in België de organisatie Payoke sekswerkers weerbaarder maken door ze lessen in...

Lees meer
Sekswerk en globalisering

Sekswerk en globalisering

In zowel de geschiedenis van de prostitutie als onderzoek naar prostitutiebeleid, is migratie een sleutelbegrip. In dit verband wordt de term globalisering regelmatig gebruikt. Voor Derde Wereld landen betekende dit dat men van kleinschalige op grootschalige en op de...

Lees meer
Raamexploitanten

Raamexploitanten

In 1988 waren de raamexploitanten op een overleg waar ook de Rode Draad bij aanwezig was. Uit het verslag van De Rode Draad: Exploitanten zeiden onder meer het volgende: ‘De overheid wil dat we bij de ramen aparte ontspanning- en verblijfsruimtes maken. Maar die...

Lees meer
Raamprostitutie in Nijmegen

Raamprostitutie in Nijmegen

  In de Nijmeegse Benedenstad woonden tot het afbreken van de stadsmuren in 1870 armen en rijken door elkaar heen. Na 1870 trokken de rijke burgers echter weg. Vervolgens verpauperde de Benedenstad en kreeg een slechte reputatie. In de negentiende eeuw was de...

Lees meer
Werken achter het raam

Werken achter het raam

Op een persconferentie (5 december 2008) over het project 1012 ter transformatie van De Wallen, zei burgemeester Cohen dat de tijd van Blonde Greet voorbij was. Prompt meldde zich een vrouw: ‘Ik ben Blonde Greet en ik ben er nog wel degelijk.‘ Cohen bedoelde te zeggen...

Lees meer
Huurprijzen en waarde raampanden

Huurprijzen en waarde raampanden

In 1996 kwam de commissie Van Traa met een rapport over de georganiseerde misdaad waaruit bleek dat criminelen de baas op de Wallen waren. Daarna werd Freek Salm als Wallenregisseur aangesteld. Volgens hem hadden criminelen in de voorgaande jaren meer dan 150 miljoen...

Lees meer
De werkplek: het privéhuis

De werkplek: het privéhuis

In tegenstelling tot clubs zijn privéhuizen moeilijk van buiten te herkennen. Het zijn meestal (luxe) woonhuizen waar slechts enkele vrouwen werken. Ze opereren openlijk, adverteren onder eigen naam en zijn bedrijfsmatig opgezet. Hoewel veel onderzoekers clubs en...

Lees meer
Opting- in in de praktijk deel 2

Opting- in in de praktijk deel 2

Rode Draad 2008-2012 Medewerkers van de Rode Draad bezochten regelmatig bedrijven om ter plekke voorlichting te geven aan de daar werkzame sekswerkers.  Daarnaast runde de Rode Draad een telefonische helpdesk. Hieronder geven we eerst een overzicht van de klachten die...

Lees meer
Opting- in in de praktijk deel 1

Opting- in in de praktijk deel 1

Tussentijdse Evaluatie 2010 In maart 2010 vond er een tussentijds evaluatiegesprek plaats met de Belastingdienst, de Rode Draad, twee sekswerkers, twee hulpverleningsinstellingen en SoaAids nl. over de opting-in regeling, de wijze van belastingheffing die in 2007 was...

Lees meer
Wat is opting- in?

Wat is opting- in?

De Belastingdienst constateerde, dat de exploitanten de arbeidsverhouding met de als zelfstandigen opgevoerde sekswerkers ten onrechte niet als een dienstbetrekking duidden, terwijl er in de praktijk nagenoeg altijd sprake was van een dienstbetrekking. De...

Lees meer
Inleiding en inhoudsopgave rapport Opting-in

Inleiding en inhoudsopgave rapport Opting-in

De Belastingdienst evalueerde in 2014 de opting-in regeling die sinds 2008 verplicht geldt voor besloten seksbedrijven, zoals clubs en privéhuizen, en degenen die daar werken. Beoogd wordt de evaluatie voor eind maart 2014 af te ronden. De opting-in regeling...

Lees meer
Voorgeschiedenis Opting-in

Voorgeschiedenis Opting-in

De hierna volgende berichten bevatten het rapport over de opting- in regeling van Vereniging Vrouwen en Recht, Clara Wichmann Instituut en het Platform Positieverbetering Prostituees. Maar eerst moet de voorgeschiedenis die tot de invoering van de opting-in regeling...

Lees meer
Vakbond van sekswerkers

Vakbond van sekswerkers

In de geschiedenis van De Rode Draad is het plan om  de organisatie tot een vakbond om te vormen, vaak naar voren gekomen. Tot 1997 was er hierover vanuit De Rode Draad regelmatig contact met de FNV, meestal via Mieke Veenstra. Maar tot aansluiting  van sekswerkers...

Lees meer
De werkplek: De satanskerk, een curiosum

De werkplek: De satanskerk, een curiosum

In 1971 haalde ene Maarten Lamers de musical Oh Calcutta naar Nederland en regisseerde die zelf. In 1972 kreeg hij van de Amerikaanse satanist en schrijver van de Satansbijbel La Vey toestemming om in Nederland een Grotto van de Satanskerk te stichten. Die werd...

Lees meer
De werkplek: sekswerk via internet: werkomstandigheden: 4

De werkplek: sekswerk via internet: werkomstandigheden: 4

NB: Het onderstaande betreft de situatie in 2012 Wagenaar en ik wilden weten of de werkomstandigheden in de diverse vormen van sekswerk via internet (voor vrouwen) significant anders waren dan die in de vergunde inpandige prostitutie of de raamprostitutie. Hiervoor...

Lees meer
De werkplek: sekswerk via internet: de omvang: 2

De werkplek: sekswerk via internet: de omvang: 2

Aantal actieve 06-nummers op dagbasis Teneinde een indruk te krijgen van het aantal vrouwen dat via internet klanten werft, hebben we met tien peildata gewerkt. Iedere peildag werd een andere advertentiesite onder de loep genomen. We vonden, volgens de methodologie...

Lees meer
De werkplek: sekswerk via internet: inleiding en inhoudsopgave

De werkplek: sekswerk via internet: inleiding en inhoudsopgave

In 2012 is er bij het rapport over Internationaal Vergelijkend Prostitutie Onderzoek (Wagenaar en Altink, 2013)  een bijlage geschreven over het werven van klanten via internet door vrouwelijke sekswerkers. De mannen komen elders op deze site aan bod' Het hele artikel...

Lees meer
Banken en sekswerk

Banken en sekswerk

Eind maart 2015 weigerde de Triodos bank de sekswerkers organisatie Proud een zakelijke rekening. (de brief) Het probleem dat banken financiële dienstverlening  de seksbranche onthoufrn, speelt overigens al jaren. In 2014 heeft het Tweede Kamerlid Marith Rebel (PvdA)...

Lees meer
De Belastingdienst: aftrekposten en sekswerk

De Belastingdienst: aftrekposten en sekswerk

Tot 2008 werden de meeste sekswerkers tot zelfstandige ondernemers gebombardeerd, of ze dat nu wilden of niet. Ze moesten een BTW nummer aanvragen en een BTW administratie gaan bijhouden. Dan zou je verwachten  dat sekswerkers bonnen zouden krijgen aangaande...

Lees meer
De FNV en sekswerk tot 1995

De FNV en sekswerk tot 1995

Begin jaren tachtig sprak ik een Rotterdams café een bekende vakbondsman. Ik vroeg hem of het ooit denkbaar zou worden dat prostituees zich bij de vakbond gingen aansluiten. Hij keek me verbijsterd aan: “Over mijn lijk”, luidde zijn antwoord. Hij is inmiddels...

Lees meer
De werkplek: het Turkse café

De werkplek: het Turkse café

We schrijven 2008. De veldwerkers van De Rode Draad proberen in een café naar binnen te kijken maar dat is moeilijk. De ramen zijn namelijk beplakt met affiches van Meld Misdaad Anoniem. Op de deur staat: Prostitutie verboden. Dat is vreemd en de veldwerkers gaan naar...

Lees meer
Keurmerk voor prostitutiebedrijven

Keurmerk voor prostitutiebedrijven

In 1992 promoveerde Lucie van Mens op een bedrijfskundig onderzoek naar prostitutiebedrijven. In dit proefschrift toonde zij aan dat de bedrijfsvoering van veel relaxhuizen niet in orde was. Dit wekte de toorn van de VER (Vereniging  Exploitanten Relaxbedrijven) die...

Lees meer
Chinese beauty salons

Chinese beauty salons

Prostitutie is illegaal in China. Maar in de Volksrepubliek, net als in Taiwan, waar het inmiddels ook verboden is, worden klanten bediend in kapsalons, beautysalons en karaokebars. Deze manier van werken zou vanuit Japan zijn geïmporteerd. Nu zien we dat Chinezen...

Lees meer
De werkplek: de sekscamper

De werkplek: de sekscamper

"Ik sta op een rustige carpoolplaats, vrij discreet achteraan opgesteld. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat de meeste mannen niet gezien willen worden. De eerste twee weken stond ik op een plek tussen hijskranen en werklui. Dan komt er dus vrijwel niemand....

Lees meer
De werkplek: de clubs

De werkplek: de clubs

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw herleefde het negentiende- eeuwse luxe bordeel in 'het verschijnsel seksclub'. Door een grotere welvaart ontstond er in een nieuwe markt: die van de zakenman die een alternatief zocht voor de achterkamertjes waar hij mee...

Lees meer
Boekhouders

Boekhouders

'U zit in de prostitutie, dus in de criminele sfeer en als wij ons ermee gaan bemoeien, worden we door de Belastingdienst met de nek aangekeken. En het kan niet. We moeten dan gaan gokken hoeveel klanten u heeft gehad.' Dit kreeg een sekswerker in de jaren tachtig te...

Lees meer
De werkplek: de massagesalon

De werkplek: de massagesalon

Tussen de twee wereldoorlogen gingen massagesalons als dekmantel voor prostitutie fungeren. Ze werden meestal gerund door een madame of een koppel. Aan de buitenkant kon men niet zien wat voor soort diensten er in het betreffende bedrijf werden aangeboden. Men...

Lees meer
De Sociaal Economische Raad en sekswerk

De Sociaal Economische Raad en sekswerk

In 2003 nam de Sociaal Economische Raad contact op met De Rode Draad. Men wilde weten of er zodanig levensbedreigende situaties in de prostitutie voorkwamen dat de Arbeidsinspectie moest ingrijpen? Dezelfde vraag werd aan exploitanten gesteld. Klik hier voor het...

Lees meer
De werkplek: een parenclub?

De werkplek: een parenclub?

Parenclubs zijn als werkplek voor sekswerkers een randverschijnsel. Ze zijn een vervolg op een niet- commerciële vorm van  ‘georganiseerd vreemdgaan’, wat vroeger partnerruil heette en nu ‘swingen’ wordt genoemd. Partnerruil zou volgens de overlevering  in de VS zijn...

Lees meer
Prosex, de verwording van een coöperatie

Prosex, de verwording van een coöperatie

In 1995 kopten de kranten [i] dat de FNV samen met De Rode Draad een coöperatie voor sekswerkers ging opzetten. Op 17 juli 1995 werd de naam Prosex voor deze organisatie bij de notaris vastgelegd. Zo begon het verhaal van een interessant project dat verwerd tot een...

Lees meer
De rol van het UWV in de legalisering van seksbedrijven

De rol van het UWV in de legalisering van seksbedrijven

Voor dit relaas is het van belang de reorganisaties die de uitvoeringsorganen sociale zekerheid sinds 2000 hebben ondergaan voor ogen te houden. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) is per 1 januari 2002 ontstaan als resultaat van het samenvoegen...

Lees meer
Labour Relations in Sex Work

Labour Relations in Sex Work

In countries like ours we have labour laws, there are rules and we have ideas about what is a good employer. This is the result of more than a century of political activity, of trade unions and a lot of court cases. But that is not the case in prostitution. In the...

Lees meer
Verdiensten van sekswerkers

Verdiensten van sekswerkers

Het is altijd moeilijk geweest de verdiensten van sekswerkers te bepalen. Men moet bijvoorbeeld onderscheid maken tussen de prijzen die klanten betalen en het bedrag dat van deze betalingen bij de sekswerker terecht komt. Daarnaast moeten sekswerkers altijd afdrachten...

Lees meer
De arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie

‘Je krijgt van die marmeren vloertjes en die verankerde bedden, het zal allemaal wel toxisch verantwoord zijn. Alsof je via zo’n marmeren gangetje bij de ABN binnenkomt. Als je er een juffrouw achter een balie neerzet, is het compleet.‘  Dit zei Margot Alvarez op 13...

Lees meer
De Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel

Reeds in 1985 had de Werkgroep Prostitutie Rijnmond ervoor gepleit sekswerkers de mogelijkheid te bieden zich bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dat kon toen niet, want prostitutie was geen erkend beroep. (Zie brief). Seksclubs stonden er weliswaar...

Lees meer
Expositie Werkplek

Expositie Werkplek

Onder leiding van de fotografe Metje Blaak volgde een aantal sekswerkers een cursus fotografie. Het resultaat was een expositie met foto's van hun werkplek. Op 5 november 2010 werd de expositie geopend met een optreden van Clous van Mechelen, de componist van...

Lees meer
Uitvindingen en sekswerk

Uitvindingen en sekswerk

De seksindustrie heeft altijd nieuwe technische mogelijkheden benut. Dit begon al in de middeleeuwen, toen door de uitvinding van het fornuis het verschijnsel ‘badhuizen’ - bekende plekken voor clandestiene prostitutie- een enorme stimulans kreeg. Vooral in Rotterdam...

Lees meer
Geschiedenis straatprostitutie van verslaafden (kort)

Geschiedenis straatprostitutie van verslaafden (kort)

"Op een gegeven moment was de hasj heel duur en kwam er iets nieuws voor in de plaats. Heel goedkoop spul. Maar niemand wist wat het was, ook de politie niet. Dit bleek heroïne te zijn en zo ben ik eraan geraakt.” Dit vertelde een straatprostituee me halverwege de...

Lees meer