Sekswerk en arbeid

Hoe is geprobeerd van sekswerk een beroep te maken met rechten voor werkers?

De werkplek: de zaken van Jan Bik

Het interieur van de clubs en privéhuizen van Jan Bik werd opvallend vaak als sjofel beschreven. Klanten betitelden zijn zaken om die reden als Het Spookhuis of De Kantine. Een ex-medewerker vond de Amsterdamse vestiging ‘aggenebbis, oud en krakkemikkig. Als je tegen...

Lees meer

Btw en sekswerk

Exploitanten en sekswerkers hebben nogal eens beweerd dat het de schuld van De Rode Draad was dat zij belasting moesten gaan betalen. De Rode Draad gaf echter alleen voorlichting over belasting betalen en beantwoordde vragen als: ‘ Wanneer gaat de wet in Amsterdam...

Lees meer

Zondegeld: belasting heffen op prostitutie tot 1914

'De staat is de grootste pooier’, zo luidde in de jaren tachtig een leuze van de sekswerkers-emancipatiebeweging. Daarmee doelde ze op overheden die opbrengsten van sekswerkers opstreken maar ze tevens stigmatiseerden met allerlei verbodsbepalingen. Dat begon al in de...

Lees meer

De werkplek: Yab Yum

In februari 2015 kwam ik voor het eerst in de Yab Yum, Nederlands bekendste –als luxe bekend staande- seksclub. Het was inmiddels een museum geworden. Ik was er voor de presentatie van Proud, de sekswerkersorganisatie in Nederland. Maar hoe luxueus was het? De bar was...

Lees meer

De werkplek: de SM- studio

Door het succes van het boek maar vooral van de film Fifty Shades of Grey is SM (sado- masochisme) salonfähig geworden en is de interesse van vooral vrouwen gewekt. SM of S/M staat voor sado- masochisme. De termen sadisme en masochisme zijn in 1886 voor het eerst ...

Lees meer

Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

'Vraag een sekswerker of hij/ zij wil stoppen dan roept hij/ zij spontaan ”liever gisteren dan vandaag”. Dit is een vaak gehoorde opmerking. Stel de vraag over stoppen met werken aan een meisje dat achter de kassa van een supermarkt zit, en zij zal...

Lees meer

Inleiding. Arbeidsrelaties in sekswerk. Een kort overzicht

De arts Groothuyse beschreef in 1970 prostitutie als arbeid. Hij stelde zich echter wel de vraag hoe dit arbeidsrechtelijk moest worden ingekleed. Kon er met arbeidscontracten en loondienst worden gewerkt? Of waren sekswerkers per definitie zelfstandig ondernemers?...

Lees meer

Uitzendbureaus, een oplossing voor de branche?

  Tegelijk met de opening van het PIC (Prostitutie Informatie Centrum) ontstond het eerste uitzendbureau voor sekswerkers. Dit heeft een kort bestaan gekend. Er zouden er nog vele volgen. Zo zou er in 1996 in Drenthe een wereldschokkend initiatief zijn genomen om...

Lees meer

Schijnconstructies voor sekswerkers?

Teneinde te vermijden dat de Belastingdienst het oordeel velde dat er grond van feiten en omstandigheden dienstverbanden in een bepaald seksbedrijf heersten en exploitanten dus sociale lasten moesten gaan betalen, hebben ze allerlei constructies bedacht door bestaande...

Lees meer

Een derde weg: bijverdiensten?

Vanaf 2008 moet iedereen die bijverdiensten heeft of freelancer is, zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Tot 2008 moesten sekswerkers die Zelfstandigen Zonder Personeel waren, aan bepaalde normen voor ondernemerschap voldoen zoals een bepaalde...

Lees meer

Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

In 2005 had De Rode Draad subsidie gekregen om sekswerkers in de bedrijven uitleg te geven over arbeidsrelaties. Dat viel niet mee. Veel exploitanten reageerden vijandig. Medewerkers kregen teksten te horen als ‘Door jullie mag ik die meisjes niet meer laten afwassen....

Lees meer

Knelpunten loondienst

De kwestie of loondienst in seksbedrijven mogelijk was, heeft de gemoederen lang bezig gehouden. In 2000 is vanuit het LPO (Landelijk Prostitutie Overleg) een voorzichtige stap gezet om loondienst in de prostitutie bespreekbaar te maken. Daar kwam onder meer het...

Lees meer

Onderhandelingen met exploitanten van prostitutiebedrijven

In 1994 is er in verband van het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) een arbeidsvoorwaardenoverleg op het gebied van prostitutie gestart. Daarin was Mieke Veenstra van de FNV de drijvende kracht. Dit ging over problemen als zijn arbeidscontracten mogelijk en bij welke...

Lees meer

De praktijk in prostitutiebedrijven

  Op drie momenten heeft De Rode Draad klachten over de gang van zaken in seksbedrijven naar buiten gebracht. Dat was in 2003, 2006 en 2012. In 2003 stuurde De Rode Draad op grond van ervaringen met veldwerk en aan de telefoon een document naar De Tweede Kamer...

Lees meer