Internationaal

Prostitutie buiten Nederland

Chinezen en prostitutie

De meest recente golf van migranten in de erotische bedrijvigheid wordt gevormd door Chinese vrouwen die in kapsalons, massagesalons en schoonheidssalons in een grijs gebied opereren.[I]De onderzoeker Soudijn van de KLPD heeft geen gevallen van gedwongen prostitutie...

Lees meer

Roma in de prostitutie

Een substantieel deel van de prostitutiepopulatie in Oost Europa bestaat zowel in Nederland als in Oost- Europa uit Roma. Dit wordt mede veroorzaakt door de gebrekkige toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor hen, vooral voor de meest 'donkergekleurden'...

Lees meer

Het ideale bordeel in de achttiende eeuw

Vanaf de 18de eeuw zijn er plannen gemaakt om ‘het ideale bordeel’ vorm te geven. Aanvankelijk werd het ideaal vooral vanuit ‘de klant’ geformuleerd. Deze plannen maakten meestal deel uit van een voorstel om tot een algehele regulering van prostitutie te komen. In...

Lees meer

Legerprostitutie

Een heel oude vorm van mobiele prostitutie is legerprostitutie. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus werden Griekse legers door een soort schaduwleger van prostituees gevolgd. ((Bloch, 1912 De wetgever en grote reguleerder van de prostitutie, Solon, ‘kocht’...

Lees meer

De beul en de prostituee

‘Lichte wiven’ woonden in de late middeleeuwen in veel Europese steden met andere verachte lieden zoals doodgravers, pestbestrijders, verwerkers van dierenkadavers en lijkenwassers in achterbuurten of buiten de stadsmuren. Maar de beul was onder hen het meest...

Lees meer

Kritiek op het Zweedse Model van klantcriminalisering

In 1999 is in Zweden het verbod op seks kopen in werking getreden. Dit heet wel de Purchase of Sex Act. De Zweedse regering promoot dit als een voorbeeld voor andere landen. En met succes, het zogeheten Zweedse model heeft in enkele landen navolging gevonden. In 2010...

Lees meer

De middeleeuwen: plaatsbepalingen

In de late middeleeuwen is er veel moeite gedaan om prostituees letterlijk, maar ook in sociaal opzicht hun plaats in de stad en de maatschappij te wijzen. Dit gebeurde door ze ruimtelijk- soms zelfs tot in de dood toe op begraafplaatsen- te scheiden van lieden met...

Lees meer

Stoppen in de middeleeuwen: eerbaar door huwelijk

Door de eeuwen heen heeft men verschillend aangekeken tegen prostituees die met hun werk wilden of moesten stoppen. In de middeleeuwen zag men deernen en andere ontuchtige vrouwen als wezens die gered of op het juiste pad gebracht konden worden. Het vooroordeel eens...

Lees meer

Stoppen in de middeleeuwen: het klooster in

Beatrijs kwam uit een adellijke familie en werkte als kosteres in een klooster. Uit liefde voor een jeugdvriend verliet ze het klooster maar werd na zeven jaar door hem in de steek gelaten. Vervolgens ging ze zeven jaar als hoer werken maar kreeg berouw en besloot...

Lees meer

Australië

Voor de internationale workshop over vergelijkend prostitutiebeleid (Den Haag, 1911) was Rachel Wotton uit Australië overgekomen. Zij is 17 jaar lang overal ter wereld als sekswerker actief geweest. Zij werkt voor Scarlet Alliance, een sekswerkersorganisatie die  in...

Lees meer

Duitsland ProsG

ProsG Op 1 januari 2002 is in Duitsland een wet in werking getreden die de positie van sekswerkers moest verbeteren. De bedoeling was dat ze arbeidsrechtelijk sterker zouden staan en meer rechten kregen ten opzichte van hun klanten. Betaling bij ziekte en pensioen...

Lees meer

Nieuw Zeeland

Met slechts één stem  meer ‘voor’ dan ‘tegen’  is Nieuw-Zeeland  in 2003 met de Wet Hervorming Prostitutie (‘Prostitution Reform Act ‘of PRA) overgegaan tot decriminalisering van sekswerk. Dit betekende dat – vergelijkbaar met de wetswijziging van 2000 in Nederland – ...

Lees meer

Latijns Amerika Algemeen

  In de periode 2003-2006 had De Rode Draad een project voor Latijns- Amerikaanse sekswerkers. Het was de bedoeling met hen te bepalen wat hun informatie-behoefte was en hun netwerken te versterken. Ook werd er samenwerking gezocht met hun organisaties in de landen...

Lees meer

Antillen

Op de Rode Draad kwam in 2006 een vrouw die haar ervaringen op Curaçao voor ons opschreef. Hieronder haar verhaal. Voordat ik naar het buitenland vertrok om daar te gaan werken in de seksbranche was ik al enkele jaren werkzaam in de prostitutie in Nederland. Ik had...

Lees meer

Taiwan

In Taiwan moesten sekswerkers tot 2006 een vergunning hebben om te mogen werken. Daarna is men overgegaan tot het verbieden van prostitutie met als gevolg… veel sekswerk in het Green Light District in Taipei. Een vertegenwoordigster van De Rode Draad was in 2001 in...

Lees meer

Noten   [ + ]

I. De onderzoeker Soudijn van de KLPD heeft geen gevallen van gedwongen prostitutie...

Lees meer

Roma in de prostitutie

Een substantieel deel van de prostitutiepopulatie in Oost Europa bestaat zowel in Nederland als in Oost- Europa uit Roma. Dit wordt mede veroorzaakt door de gebrekkige toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor hen, vooral voor de meest 'donkergekleurden'...

Lees meer

Het ideale bordeel in de achttiende eeuw

Vanaf de 18de eeuw zijn er plannen gemaakt om ‘het ideale bordeel’ vorm te geven. Aanvankelijk werd het ideaal vooral vanuit ‘de klant’ geformuleerd. Deze plannen maakten meestal deel uit van een voorstel om tot een algehele regulering van prostitutie te komen. In...

Lees meer

Legerprostitutie

Een heel oude vorm van mobiele prostitutie is legerprostitutie. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus werden Griekse legers door een soort schaduwleger van prostituees gevolgd. ((Bloch, 1912