Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke informatie over prostitutie en sekswerk
Datacowboys en prostitutie

Datacowboys en prostitutie

Een kenmerk van moralistisch  beleid (moralist politics) op het gebied van prostitutie is dat allerlei mensen zich als deskundigen opwerpen. Dat geldt nu overduidelijk voor een of meerdere journalisten van de digitale krant: De Correspondent. Deze organisatie heeft...

Lees meer
Nieuw-Zeeland 2

Nieuw-Zeeland 2

Sinds Hendrik Wagenaar zijn waardering  voor de Nieuw- Zeelandse sekswerkersorganisatie NZPC (New -Zealand Prostitutes’ Collective) tot in de Eerste Kamer toe kenbaar heeft gemaakt, zijn andere wetenschappers zich ook op dit NZPC gaan richten. Zo promoveerde op 17...

Lees meer
Valkuilen onderzoek naar prostitutie. Deel 2.

Valkuilen onderzoek naar prostitutie. Deel 2.

Een van de meest opvallende aspecten van prostitutie onderzoek is de slordige omgang met cijfers. Marges van honderden procenten zijn geen uitzondering. De gepresenteerde cijfers zijn altijd mooie ronde getallen. Aantallen worden stelselmatig overschat. Dit is niet...

Lees meer
Het prostitutiebeleid van Utrecht 2000- 2010

Het prostitutiebeleid van Utrecht 2000- 2010

Tot 2010 trachtte de stad Utrecht de doelstellingen van de wetswijziging van 2000 te behalen. Dit waren: Beheersen en reguleren van de prostitutiebranche Ontvlechting criminaliteit en prostitutie Tegengaan van onvrijwillige prostitutie Bescherming van de positie van...

Lees meer
Video’s on the book Designing Prostitution Policy English

Video’s on the book Designing Prostitution Policy English

The Dutch Documentary Maker Eveline van Dijck made some videos in which Henk Wagenaar presents some major issues and conclusions of the book. Just click on: Major conclusions Prostitution Policy and Stigma Prostitution Policy = Morality Politics Prostitution Policy in...

Lees meer
The complexities of prostitution policy: a new book

The complexities of prostitution policy: a new book

On 27th of April 2017 the following book was published by Policy Press in Bristol: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, by Wagenaar, H., Amesberger, H. and Altink, S. The abstract of the book: This is one of the few books...

Lees meer
Geschiedenis schrijven in de prostitutie

Geschiedenis schrijven in de prostitutie

Tot ongeveer de jaren tachtig van de vorige eeuw waren er maar weinig vakhistorici die over prostitutie schreven. Sowieso had men er geen oog voor dat vrouwen een eigen plaats in de geschiedenis innamen. In een van de meest gezaghebbende boeken over de middeleeuwen in...

Lees meer
Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Regelmatig geeft de regering de opdracht aan onderzoeksinstituten om de gevolgen van de wetswijziging van 2000 te evalueren. Uit de evaluatierapporten (2014, 2015) komt niet het beeld naar voren dat de 'legalisering' is mislukt. De ‘verstrengeling’ met criminaliteit...

Lees meer
Scholars and sex workers join forces

Scholars and sex workers join forces

Proud - letter Tweede Kamer - English On November 27, 2014 the Dutch Lower House accepted a resolution that was put forward by two small Christian fundamentalist parties, to allocate several hundred thousand Euros for a study into the relation of the legalisation of...

Lees meer
Sekswerk en globalisering

Sekswerk en globalisering

In zowel de geschiedenis van de prostitutie als onderzoek naar prostitutiebeleid, is migratie een sleutelbegrip. In dit verband wordt de term globalisering regelmatig gebruikt. Voor Derde Wereld landen betekende dit dat men van kleinschalige op grootschalige en op de...

Lees meer
Mannelijke sekswerkers

Mannelijke sekswerkers

De laatste jaren is er veel aandacht voor mannelijke sekswerkers of payboys, zoals zij zich tegenwoordig wel noemen. Soms komt die aandacht tot uiting in specifieke publicaties over deze groep, maar meestal wordt dit thema ‘meegenomen’ in publicaties over prostitutie...

Lees meer
Een zwarte dag voor sekswerkers in het Europese Parlement

Een zwarte dag voor sekswerkers in het Europese Parlement

Op 26 februari 2014 werd in het Europese Parlement de motie Honeyball met 343 stemmen voor, 139 tegen en 105 onthoudingen aangaande de criminalisering van prostitueebezoekers in alle lidstaten te bevorderen, aangenomen. Dit gebeurde op grond van het rapport van Mary...

Lees meer
De werkplek: sekswerk via internet: werkomstandigheden: 4

De werkplek: sekswerk via internet: werkomstandigheden: 4

NB: Het onderstaande betreft de situatie in 2012 Wagenaar en ik wilden weten of de werkomstandigheden in de diverse vormen van sekswerk via internet (voor vrouwen) significant anders waren dan die in de vergunde inpandige prostitutie of de raamprostitutie. Hiervoor...

Lees meer
De werkplek: sekswerk via internet: de omvang: 2

De werkplek: sekswerk via internet: de omvang: 2

Aantal actieve 06-nummers op dagbasis Teneinde een indruk te krijgen van het aantal vrouwen dat via internet klanten werft, hebben we met tien peildata gewerkt. Iedere peildag werd een andere advertentiesite onder de loep genomen. We vonden, volgens de methodologie...

Lees meer
Illegale prostitutie

Illegale prostitutie

In 2014 heeft de regering – in de aanloop naar de Wet Regulering Prostitutie – via het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) onderzoeken naar de situatie in de prostitutie gelast. Dit zijn – net als in 2001 en 2006- deelonderzoeken naar de vergunde...

Lees meer
Valkuilen voor onderzoek naar prostitutie

Valkuilen voor onderzoek naar prostitutie

Prostitutie is  een onderwerp dat uitnodigt tot het innemen van uitgesproken standpunten. Het gaat om maatschappelijke verschijnselen die zich, zonder dat deze dat per se wil, aan de beschouwer opdringen. Het morele appèl dat van een onderwerp als prostitutie uitgaat,...

Lees meer
International Comparitive Study of Prostitution Policy

International Comparitive Study of Prostitution Policy

Click  hier to download the report Comment on the „Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands, by Hendrik Wagenaar, Sietske Altink and Helga Amesberger Birgit Sauer, Vienna, June 10th, 2013 First of all I...

Lees meer
Beleidsregimes

Beleidsregimes

  In de meeste publicaties over prostitutie onderscheidt men verschillende typen beleidsregimes. De meest voorkomende zijn: abolitionisme, prohibitionisme, klantcriminalisering, regulering, legalisering en decriminalisering ((Kantola en Squires, 2004; Agustin,...

Lees meer
Prostitutiebeleid als moreel beleid: een artikel.

Prostitutiebeleid als moreel beleid: een artikel.

Wagenaar en Altink hebben in een (Engelstalig) artikel betoogd dat prostitutie beleid altijd moreel beleid is. Download Nu heeft veel beleid ethische dimensies; men wil bijvoorbeeld een  goed pensioenbeleid ontwerpen, maar moreel beleid heeft een bijbetekenis van...

Lees meer
Rapporten van De Rode Draad

Rapporten van De Rode Draad

De Rode Draad heeft behalve de Blacklights, de Vluggertjes, folders en brochures, enkele rapporten geschreven. Deze waren niet als wetenschappelijke rapporten bedoeld. Maar ze zijn vaak door wetenschappers geciteerd. (bv. Van Wijk, 2001, en BNRM, 2009) In 2006 ...

Lees meer