Aantal actieve 06-nummers op dagbasis

googleTeneinde een indruk te krijgen van het aantal vrouwen dat via internet klanten werft, hebben we met tien peildata gewerkt. Iedere peildag werd een andere advertentiesite onder de loep genomen. We vonden, volgens de methodologie zoals beschreven in hoofdstuk 1,  282  06-nummers die op de Google  tezamen 28602  resultaten  opleverden.[i]  De term ‘resultaten’ hanteren we hier op dezelfde wijze als Google: alle vermeldingen de zoekterm. Het aantal 28602 lijkt heel hoog en wekt de indruk dat de omvang van het aanbod van seksuele dienstverlening op internet ‘gigantisch’ is, maar uiteindelijk bleek dat er maar 282 houders van 06-nummers achter zaten. Sommige nummers gaven maar 1 of 2 hits, andere leverden er meer dan 2000 op. Dit komt neer op gemiddeld meer dan honderd hits per 06-nummer.

Van de 283 telefoonnummers waren er 76 op de peildagen niet op Kinky.nl te vinden. Dit betekent dat niet iedereen op Kinky adverteert en dat andere veel gebruikte sites ook in ogenschouw moeten worden genomen. De sekswerkers adverteerden op gemiddeld 4,80 verschillende sites. In onderstaand schema is niet het aantal vermeldingen per site geteld, maar alleen aangekruist welke sites gebruikt zijn. Sommige nummers waren na een dag al verdwenen, andere 06-nummerhouders hadden wel 100 advertenties op één site als Speurders.nl of Eromarkt.nl gezet.

Grafiek 1: Het gebruik van de sites

grafiek 1

Kinky,.nl, Sexjobs.nl en Speurders.nl bleken de meest populaire sites te zijn. Dit wordt overigens ook door anderen bevestigd. (RIEC, ZHZ, 2011)

De volgende groepen hebben wij niet meegeteld:

A.        Degenen die vanuit de legale sector adverteren. (Zie onder 2.1)

B.        De mannelijke sekswerkers. Zij zijn elders in het rapport beschreven.

C.        De minderheid die alleen via de mail de klanten contacteert.

Het is onmogelijk om precies een beeld te krijgen van het aantal sekswerkers dat alleen via Twitter of Facebook de klanten op de hoogte houdt van hun werkplek.

E.         Degenen die niet adverteren, maar vaste klanten hebben

F.         Veelal ‘etnische’ netwerken voor illegale prostitutie.

Intermezzo 2.

Maar je moet bedenken wat je je bij escort moet voorstellen. De meeste mensen denken dan aan bureau ofzo, een agency. Maar het gaat gewoon om mensen die elkaar mobiel bellen. Dat zijn soms familienetwerken. Die tippen elkaar over vrouwen en mannen die beschikbaar zijn. Mijn pooiers kenden Egyptische pooiers die weer hun eigen netwerken hadden. Ze komen aan zoveel klanten omdat die netwerken aan elkaar gekoppeld zijn. Het zijn samenwerkende netwerken. Ze kunnen ook ruzie met elkaar krijgen. Ze doen alles zelf, dat gaat niet via Agencies. Die vrouwen hebben altijd iemand bij zich; een bodyguard.(Uit een interview met een slachtoffer van mensenhandel, veldwerk 2010)

 

Adverteren voor de legale sector

De vrouwen die via internet klanten wierven voor de legale sector zijn niet in het getal van 282 opgenomen. Dit betekent dat er per dag nog meer advertenties staan dan alleen van de sekswerkers die thuis ontvangen, aan escort doen zonder tussenkomst van een bedrijf en in een appartement aan privéontvangst doen. Ongeveer een kwart van alle advertenties van sekswerkers die op een dag op een site verschijnen, zijn afkomstig uit de legale sector. Een aanwijzing dat de vrouwen uit de reguliere bedrijven het internet ook kennen is dat de veldwerkers van De Rode Draad in de bedrijven de vrouwen zien met hun laptop in de weer zien. Zo proberen ze nadere afspraken met hun klanten te maken. Op het forum van Kinky.nl vertellen de vrouwen dat ze dit doen om niet de hele avond vruchteloos op klanten te hoeven wachten.

We weten echter niet precies hoeveel vrouwen die geen locatie noemen in de legale sector werken. Kennelijk weten de klanten dat ook niet altijd. Op Hookers.nl vertelt een klant dat hij dacht dat hij slachtoffer was van Banana Split toen hij op het afgesproken adres kwam: een plein met ramen waar de meeste vrouwen met een laptop op schoot zaten.

Maar vaak zijn dit soort advertenties wel herkenbaar aan de hand van de volgende kenmerken:

 • Zij gaven een vast nummer op dat bij een bekende seksinrichting hoort.
 • Privéhuizen / clubs/ adverteren vaak ‘en groupe’:;er is een bepaald aantal bijna gelijkluidende advertenties in een stad waar een bekend privéhuis is.
 • Aan de foto’s is te zien dat alle vrouwen in hetzelfde huis zitten. Soms staat de naam van de club/privéhuis op de foto.
 • Er staat een email adres bij dat verwijst naar een escortbureau of een club/privéhuis.
 • Escortbureaus adverteren vaak in de derde persoon: het bureau prijst de individuele vrouwen aan.
 • Er staan veel advertenties uit één plaats onder elkaar.
 • Op Speurders.nl kan men zien dat ze vanuit één email adres zijn geplaatst.
 • Sommige advertenties zijn in de derde persoon geplaatst.
 • De prijzen zijn vaak hoger omdat de klant extra voor de kamer moet betalen.
 • Mogelijk is de mededeling: ‘alles gebeurt veilig’ een aanwijzing voor een club/privéhuis. In de vergunningvereisten van sommige steden, bijvoorbeeld van Rotterdam, kan een exploitant zijn vergunning kwijtraken als hij met onveilige seks adverteert.
 • Wanneer er veel advertenties worden geplaatst in een dorp waarvan de onderzoekers weten dat er een club/privéhuis is gevestigd, is het waarschijnlijk dat het de vrouwen uit de desbetreffende club zijn. Het is onwaarschijnlijk dat er zes thuiswerkers in bijvoorbeeld Klein Ulsda actief zijn. Bij herhaalde bezoeken aan de sites leek dit aantal te zijn toegenomen. Wij hebben de indruk dat steeds meer vrouwen legaal in een club/privéhuis of bij een escortbureau werken, combineren met thuiswerk of onvergunde privé-ontvangst. Getuige de postings in het Kinky forum doen ze dat om de lange wachttijden op de klanten te bekorten en/ of minder te maken te hoeven hebben met de exploitanten.

 


[i] Google geeft het aantal resultaten altijd ‘ongeveer’, hoewel de aantallen vermoeden dat het toch precies is. Dit heeft te maken met de interne dynamiek van google: onder het googelen kan er altijd een ‘resultaat’ van de site verdwijnen.

 

Wagenaar, H., Altink, S., Internetresearch, februari 2012

Ga verder naar: De werkplek: Prostitutie via internet: 3. Persoonlijke Omstandigheden werkers.

 

Download hier het volledige artikel.