Politiek/beleid

Hoe gaan (gingen) politici en beleidsmakers om met prostitutie?

What was legalized in the Netherlands in 2000?

What about the prostitutions? (Hoe moet het nu met de prostituties?) was one of the question foreign journalists asked the Red Thread when in 2000 the ban on brothels was lifted. Many people are still in the dark about what was the lifting of the ban on brothels...

Lees meer

The complexities of prostitution policy: a new book

On 27th of April 2017 the following book will be published by Policy Press in Bristol: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, by Wagenaar, H., Amesberger, H. en Altink, S. The abstract of the book: This is one of the few...

Lees meer

Prostitutiebeleid, een nieuw boek over een lastig onderwerp

Op 27 april  2017 verschijnt bij Policy Press te Bristol het boek: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, van Wagenaar, H., Amesberger, H. en Altink, S. (S.Altink is de webredacteur van sekswerkerfgoed.nl) Designing...

Lees meer

Het poldermodel in de prostitutie. Het LPO (tot 2005)

In 1991 had het CDA de plannen voor de opheffing van het bordeelverbod getorpedeerd. De opheffing van het bordeelverbod zou ooit wel eens gaan plaatsvinden, maar over hoeveel jaar? Naar aanleiding van een gesprek tussen het ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid...

Lees meer

Kritiek op het Zweedse Model van klantcriminalisering

In 1999 is in Zweden het verbod op seks kopen in werking getreden. Dit heet wel de Purchase of Sex Act. De Zweedse regering promoot dit als een voorbeeld voor andere landen. En met succes, het zogeheten Zweedse model heeft in enkele landen navolging gevonden. In 2010...

Lees meer

Mr. A. de Graafstichting: de jaren zeventig

Voor een pragmatische visie op prostitutie als arbeid is de - inmiddels opgeheven- Mr. A. De Graafstichting van groot belang geweest. In het begin van de jaren tachtig duiken daarbij steeds de namen van Jan Visser en Hans Scholtes op. Later treedt naast hen een vrouw...

Lees meer

De middeleeuwen: plaatsbepalingen

In de late middeleeuwen is er veel moeite gedaan om prostituees letterlijk, maar ook in sociaal opzicht hun plaats in de stad en de maatschappij te wijzen. Dit gebeurde door ze ruimtelijk- soms zelfs tot in de dood toe- te scheiden van lieden met een hogere sociale...

Lees meer

Klantcriminalisering in Nederland: 3. De 21ste eeuw.

In 2004 wilden de Tweede Kamerleden Wolfsen (PvdA) en De Pater (CDA) klanten van illegale en verslaafde prostituees bestraffen. In 2008 stelde minister Hirsch Ballin voor dit voor klanten van illegale prostituees te laten gelden. In 2013 haalde een lid van de...

Lees meer

Registratie van sekswerkers in de twintigste eeuw

In de twintigste eeuw werd de strijd van sekswerkers tegen registratie voortgezet. Sekswerkers voelen registratie als iets dat hen tot criminelen bestempelt. Ze menen dat het stigma daardoor wordt versterkt. Bovendien worden door registratie de risico’s dat hun beroep...

Lees meer

Wet Regulering Prostitutie ‘revisited’

Vanaf 2007 is de politiek bezig met wetten om een betere regulering van prostitutie mogelijk te maken. Dit - wat later de WRP (Wet Regulering Prostitutie) is gaan heten is een direct gevolg van de schrik die de Sneep- zaak teweeg bracht. In 2014 stuurde de Eerste...

Lees meer

Intakegesprekken sekswerkers, een geschiedenis

‘Heeft u een partner?’ Deze vraag stelt de politie tijdens een intakegesprek aan een sekswerker die in Den Haag wil gaan werken. Een andere vraag is of de nieuwkomer al ervaring in de prostitutie heeft. De betreffende sekswerker kan alleen aan de slag als de politie...

Lees meer

Loverboys, een ernstig probleem, een hype of allebei?

In 2008, toen de commotie over loverboys op haar hoogtepunt was, publiceerde Maria Mosterd, een slachtoffer van zo’n loverboy het boekje: Echte mannen lusten geen kaas. Het werd een bestseller; zo’n 300.000 exemplaren vlogen over de toonbank. Maria werd een graag...

Lees meer

Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Ter voorbereiding van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie zijn er medio 2015 vijf documenten naar De Tweede Kamer gestuurd. Vier daarvan waren de evaluaties van het prostitutiebeleid. Het vijfde was een rapportje naar aanleiding van het voorstel om een...

Lees meer

Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

Een veelgehoorde opmerking is: Vraag aan een sekswerker of hij/ zij wil stoppen met werken, en hij/ zij roept spontaan ”liever gisteren dan vandaag”. Stel de vraag over stoppen met werken aan een meisje dat achter de kassa van een supermarkt zit, en zij zal...

Lees meer

Gemeentelijk beleid en raamprostitutie

Tot de jaren zeventig stonden gemeenten onverschillig tegenover raamprostitutie. De noodzaak tot enig beleid ontstond pas toen de stadsvernieuwing werd gehinderd door de aanwezigheid van raamprostitutie. Bovendien was er in dit tijdsgewricht een schaalvergroting in de...

Lees meer

Legalisering mislukt?

In 2000 zijn de prostitutiebedrijven legaal geworden. Een van de doelstellingen van die operatie was de verbetering van de positie van sekswerkers. Alom weerklinkt het verhaal dat die doelstelling niet is behaald. Maar is er echt niets verbeterd? Ik vind van wel, maar...

Lees meer