Politiek/beleid

Hoe gaan (gingen) politici en beleidsmakers om met prostitutie?
Criminogeen

Criminogeen

Tegenwoordig is het in de mode om prostitutie criminogeen te noemen omdat het misdaad zou aantrekken en bevorderen, met name mensenhandel. Mensen die beseffen dat je sekswerk niet zomaar crimineel kunt noemen, verschuilen zich achter de term ‘criminogeen’. Maar...

Lees meer
De wet regulering sekswerk (wrs)

De wet regulering sekswerk (wrs)

  Eind 2008 circuleerden plannen van vooral het CDA om nadere regels aan de prostitutiewereld te stellen. Eigenlijk wilde deze partij gemeenten het recht geven seksbedrijven te weren. Maar dat kon niet. Volgens de wet uit 2000 kon een gemeente een legale...

Lees meer
In cirkels ronddraaien

In cirkels ronddraaien

Autoriteiten reageren meestal op prostitutie met het uitvaardigen van verbodsbepalingen. Maar die worden vaak niet nageleefd. Vervolgens gaat men over op een stilzwijgend gedogen. In de regel duurt het dan niet lang voordat bijvoorbeeld buurtbewoners maatregelen tegen...

Lees meer
Maatregelen tot 2000 om de prostitutie te beperken

Maatregelen tot 2000 om de prostitutie te beperken

Tot de wetswijziging van 2000 was het niet eenvoudig om tegen de groei van de seksindustrie op te treden. Men probeerde bijvoorbeeld in Rotterdam van alles. Rotterdam trad in 1974 op tegen thuisontvangst met de overlastverordening van 29 november 1974 op “buurtvreemde...

Lees meer
Thuiswerk of exploitantloos werken

Thuiswerk of exploitantloos werken

Thuisontvangst is een heel oude vorm van sekswerk. Tot de jaren twintig van de vorige eeuw was het identiek met ‘zelfstandig’, dus niet in een bordeel werken. Als we het gesprek van MJ Brusse met de politieman Voskuil na de invoering van het bordeelvebod in...

Lees meer
De wetten na 2000

De wetten na 2000

Het van kracht worden van de wetswijziging op 1 oktober 2000 trok de aandacht van de nationale en de internationale pers. 'What about the prostitutions?' (Letterlijk: Hoe zit het nu met de prostituties?) was een van de vragen die bijvoorbeeld Japanse journalisten op...

Lees meer
Afschaffing van de reglementering in Rotterdam

Afschaffing van de reglementering in Rotterdam

Hendrik Pierson had op 12-5-1879 in Utrecht de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie (NVP) opgericht. Hij was betrokken bij het Reveil, een orthodox-christelijke opwekkingsbeweging die de nadruk op vroomheid en de religieuze beleving legde. De beweging vormde...

Lees meer
De reglementering in Rotterdam

De reglementering in Rotterdam

In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Rotterdam kwam onder het gezag van de gehate politiecommissaris Antoine Delacoux de Marivault, die vanuit Den Haag een netwerk van politiemannen onderhield dat de Rotterdamse situatie bespioneerde. Hij stelde een strenge...

Lees meer
Abolitionisme

Abolitionisme

In de negentiende eeuw ontstond er een beweging voor de afschaffing van de slavernij. Deze activisten noemden zich abolitionisten. (Abolir=  Fr. afschaffen) Rond 1880 had  de Engelse Josephine Butler (1828-1906) de term in verband met prostitutie genoemd. Ze vergeleek...

Lees meer
De magie van registratie als middel tegen mensenhandel

De magie van registratie als middel tegen mensenhandel

Vanaf de jaren tachtig meent de politie registratie van prostituees in te kunnen zetten als remedie tegen mensenhandel, toen nog vrouwenhandel geheten. In 1985 werd bijvoorbeeld in de Haagse Vervolgnota Prostitutiebeleid voorgesteld een voorzichtige vorm van...

Lees meer
Het pooierverbod

Het pooierverbod

Ter voorbereiding van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie zijn er medio 2015 vijf documenten naar De Tweede Kamer gestuurd. Vier daarvan waren evaluaties van het prostitutiebeleid. Het vijfde was een rapportje naar aanleiding van het voorstel om een...

Lees meer
Prostitutie in Leiden 2000- 2010

Prostitutie in Leiden 2000- 2010

Net als in andere steden anticipeerde men in Leiden op de opheffing van het bordeelverbod. Men deed dat onder andere door enkele debatten over prostitutie op touw te zetten. Een daarvan werd georganiseerd door de politieke partij LWG/De Groenen. (LWG staat voor Leiden...

Lees meer
Beleidsmaatregelen in Den Haag op het gebied van prostitutie tot 2010

Beleidsmaatregelen in Den Haag op het gebied van prostitutie tot 2010

  1964: De gemeente maakt een afspraak met buurtbewoners: in ruil voor het wegsaneren van de raamprostitutie bij het station Hollandse Spoor, werkt de buurt mee aan het realiseren van nieuwbouw. [I]Sandick (1987) in Belderbos en Visser: Beroep Prostituee. 1969: De...

Lees meer
Beleid in Rotterdam vanaf de wetswijziging tot 2011

Beleid in Rotterdam vanaf de wetswijziging tot 2011

Vanaf 2000 doet Rotterdam haar best de doelstellingen van de wetswijziging van 2000 te realiseren. Dit zijn: Beheersen en reguleren van de prostitutiebranche Tegengaan van onvrijwillige prostitutie Bescherming van de positie van de sekswerker Ontvlechting...

Lees meer
Tijdlijn prostitutie Utrecht 1955- 2010

Tijdlijn prostitutie Utrecht 1955- 2010

Jaren zestig: De raamprostitutie verhuist uit de Vogelenbuurt naar de Hardebollenstraat.  Tot de jaren zeventig wordt er in de Hardebollenstraat alleen getippeld. [II]Gorgels, 1993 en Utrechts Nieuwsblad, 10-7-2004 Vanaf 1955 is er een tweede prostitutiegebied aan de...

Lees meer
Het prostitutiebeleid van Utrecht 2000- 2010

Het prostitutiebeleid van Utrecht 2000- 2010

Tot 2010 trachtte de stad Utrecht de doelstellingen van de wetswijziging van 2000 te behalen. Dit waren: Beheersen en reguleren van de prostitutiebranche Ontvlechting criminaliteit en prostitutie Tegengaan van onvrijwillige prostitutie Bescherming van de positie van...

Lees meer
What was legalized in the Netherlands in 2000?

What was legalized in the Netherlands in 2000?

What about the prostitutions? (Hoe moet het nu met de prostituties?) was one of the question foreign journalists asked the Red Thread when in 2000 the ban on brothels was lifted. Many people are still in the dark about what was the lifting of the ban on brothels...

Lees meer
The complexities of prostitution policy: a new book

The complexities of prostitution policy: a new book

On 27th of April 2017 the following book was published by Policy Press in Bristol: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, by Wagenaar, H., Amesberger, H. and Altink, S. The abstract of the book: This is one of the few books...

Lees meer
Het poldermodel in de prostitutie. Het LPO (tot 2005)

Het poldermodel in de prostitutie. Het LPO (tot 2005)

In 1991 had het CDA de plannen voor de opheffing van het bordeelverbod getorpedeerd. Dit zou ooit wel eens gaan plaatsvinden, maar over hoeveel jaar? Naar aanleiding van een gesprek tussen het ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), de Graafstichting...

Lees meer
Kritiek op het Zweedse Model van klantcriminalisering

Kritiek op het Zweedse Model van klantcriminalisering

In 1999 is in Zweden het verbod op seks kopen in werking getreden. Dit heet wel de Purchase of Sex Act. De Zweedse regering promoot dit als een voorbeeld voor andere landen. En met succes, het zogeheten Zweedse model heeft in enkele landen navolging gevonden. In 2010...

Lees meer
Mr. A. de Graafstichting: de jaren zeventig

Mr. A. de Graafstichting: de jaren zeventig

Voor een pragmatische visie op prostitutie als arbeid is de - in 2005 opgeheven-  Mr. A. De Graafstichting van groot belang geweest. In het begin van de jaren tachtig duiken in dat verband steeds de namen van Jan Visser en Hans Scholtes op. Jaren later treedt naast...

Lees meer
De middeleeuwen: plaatsbepalingen

De middeleeuwen: plaatsbepalingen

In de late middeleeuwen is er veel moeite gedaan om prostituees letterlijk, maar ook in sociaal opzicht op hun plaats in de stad en de maatschappij te houden. Daartoe schreef men bijvoorbeeld voor waar ze wel of niet in de stad mochten wonen. Soms werden ze tot in de...

Lees meer
Klantcriminalisering in Nederland: 3. De 21ste eeuw.

Klantcriminalisering in Nederland: 3. De 21ste eeuw.

In 2004 wilden de Tweede Kamerleden Wolfsen (PvdA) en De Pater (CDA) klanten van illegale en verslaafde prostituees bestraffen. In 2008 stelde minister Hirsch Ballin voor dit alleen voor klanten van illegale prostituees te laten gelden. In 2013 haalde een lid van de...

Lees meer
Registratie van sekswerkers in de twintigste eeuw

Registratie van sekswerkers in de twintigste eeuw

In de twintigste eeuw werd de aloude strijd van sekswerkers tegen registratie voortgezet. Ze vonden het iets dat hen tot criminelen bestempelde. Het risico dat hun beroep bekend raakt wordt er alleen maar groter door met alle gevolgen van dien: verlies van contact met...

Lees meer
Wet Regulering Prostitutie ‘revisited’

Wet Regulering Prostitutie ‘revisited’

Vanaf 2007 is de politiek bezig met wetten om een betere regulering van prostitutie mogelijk te maken. Dit - wat later de WRP (Wet Regulering Prostitutie) is gaan heten is een direct gevolg van de schrik die de Sneep- zaak teweeg bracht. In 2014 stuurde de Eerste...

Lees meer
Intakegesprekken sekswerkers, een geschiedenis

Intakegesprekken sekswerkers, een geschiedenis

‘Heeft u een partner?’ Deze vraag stelde de politie vóór de coronacrisis tijdens een intakegesprek aan een sekswerker die in Den Haag wilde gaan werken. Een andere veel voorkomende vraag ln dit verband is  of de nieuwkomer al ervaring in sekswerk had. Daar bleef het...

Lees meer
Loverboys, een ernstig probleem, een hype of allebei?

Loverboys, een ernstig probleem, een hype of allebei?

In 2008, toen de commotie over loverboys op haar hoogtepunt was, publiceerde Maria Mosterd, een slachtoffer van zo’n loverboy het boekje: Echte mannen lusten geen kaas. Het werd een bestseller; zo’n 300.000 exemplaren vlogen over de toonbank. Maria werd een graag...

Lees meer
Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Regelmatig geeft de regering de opdracht aan onderzoeksinstituten om de gevolgen van de wetswijziging van 2000 te evalueren. Uit de evaluatierapporten (2014, 2015) komt niet het beeld naar voren dat de 'legalisering' is mislukt. De ‘verstrengeling’ met criminaliteit...

Lees meer
Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

'Vraag een sekswerker of hij/ zij wil stoppen dan roept hij/ zij spontaan ”liever gisteren dan vandaag”, krijgen we vaak te horen. Stel de vraag over stoppen met werken aan een meisje dat achter de kassa van een supermarkt zit, en zij zal hoogstwaarschijnlijk ook...

Lees meer
Gemeentelijk beleid en raamprostitutie

Gemeentelijk beleid en raamprostitutie

Tot de jaren zeventig stonden gemeenten onverschillig tegenover raamprostitutie. De noodzaak tot enig beleid ontstond pas toen het een obstakel ging vormen voor stadsvernieuwing. De panden die door exploitanten waren opgekocht moesten gerenoveerd of afgebroken worden...

Lees meer
Legalisering mislukt?

Legalisering mislukt?

In 2000 zijn de prostitutiebedrijven legaal geworden. Een van de doelstellingen van die operatie was de verbetering van de positie van sekswerkers. Alom weerklinkt het verhaal dat die doelstelling niet is behaald. Maar is er echt niets verbeterd? Ik vind van wel, maar...

Lees meer
Wat werd er in 2000 gelegaliseerd? Pooiers of bedrijven?

Wat werd er in 2000 gelegaliseerd? Pooiers of bedrijven?

What about the prostitutions? (Hoe moet het nu met de prostituties?) was een van de vragen die De Rode Draad van buitenlandse journalisten kreeg toen in 2000 het bordeelverbod werd opgeheven. De Rode Draad, de Mr. A de Graafstichting en het Prostitutie Informatie...

Lees meer
Leeftijdverhoging: 5. Leeftijden van sekswerkers

Leeftijdverhoging: 5. Leeftijden van sekswerkers

Veel ‘leken’ op het gebied van prostitutie gaan ervan uit dat de markt voor prostitutie altijd behoefte heeft aan nieuw, jong bloed. Zo beweert Donna Hughes, dat de gemiddelde leeftijd waarop men wereldwijd met prostitutie begint op 14, 15 jaar ligt. Dat is echter...

Lees meer
Klantcriminalisering in Nederland 2: de 20ste eeuw

Klantcriminalisering in Nederland 2: de 20ste eeuw

Sommige auteurs, bijvoorbeeld Renate van der Zee en de voorstanders van de Zweedse klantcriminalisering menen dat er nooit aandacht is geweest voor de verantwoordelijkheid van de klant in het in stand houden van prostitutie. Ex-sekswerker en voormalig Amsterdams...

Lees meer
Klantcriminalisering in Nederland 1: tot de twintigste eeuw

Klantcriminalisering in Nederland 1: tot de twintigste eeuw

Nederland heeft periodes gekend waarin klanten van sekswerkers op enigerlei manier strafbaar waren. Daarnaast zijn er diverse pogingen ondernomen om het bordeelbezoek te ontmoedigen. Verbod op ontucht Tot 1578 toen bijvoorbeeld Amsterdam prostitutie in zijn geheel...

Lees meer
Informatie voor sekswerkers

Informatie voor sekswerkers

Informatie verstrekken aan sekswerkers over hun rechten is een beproefde methode om hun positie te verbeteren. Daarom is  er sinds 2000 veel aandacht aan  besteed. Ook in de discussies rond de Wet Regulering Prostitutie ((zoals de Wet Regulering Sekswerk in 2014 nog...

Lees meer
Een zwarte dag voor sekswerkers in het Europese Parlement

Een zwarte dag voor sekswerkers in het Europese Parlement

Op 26 februari 2014 werd in het Europese Parlement de motie Honeyball met 343 stemmen voor, 139 tegen en 105 onthoudingen aangaande de criminalisering van prostitueebezoekers in alle lidstaten te bevorderen, aangenomen. Dit gebeurde op grond van het rapport van Mary...

Lees meer
Selectie publicaties Sietske Altink

Selectie publicaties Sietske Altink

  Altink, S. (2013) Wallenbeleid Asscher komt uit de oude doos, over comfortfeministen versus comfortpolitici, op de JOOP, 14 maart 2013. Wagenaar, H., Altink, S., Amesberger, H., (2013) Het Nederlandse prostitutiebeleid is mislukt, in Tijdschrift voor de Sociale...

Lees meer
Wie gaan er over prostitutie?

Wie gaan er over prostitutie?

Welke ministeries? In 2000 kwam Margot Alvarez, voormalig directeur en woordvoerder van De Rode Draad, briesend van woede het kantoor van De Rode Draad binnengestormd. Hoe kon De Rode Draad het in haar hoofd halen om zich door het Ministerie van Justitie te laten...

Lees meer
Handhaving in 2010

Handhaving in 2010

Bij de term handhaving van wetten, denkt men al snel aan de politie. Tot eind jaren negentig had die dat inderdaad tot taak. Maar in de loop van de tijd zijn er nog meer instanties bij betrokken geraakt: de Belastingdienst, de uitvoeringsorganen sociale zekerheid, de...

Lees meer
Geschiedenis van de registratie van sekswerkers

Geschiedenis van de registratie van sekswerkers

Een van de constanten in de geschiedenis van de prostitutie is het verzet van sekswerkers tegen registratie. Door de eeuwen heen werd dit ingezet om diverse doelen te bereiken: belasting innen, prostitutie reguleren, geslachtsziekten en mensenhandel bestrijden. Tot op...

Lees meer
Het Zweedse model

Het Zweedse model

Bij aankomst van de boot van Duitsland naar Zweden ziet men mannen en vrouwen met karrenvrachten drank van de boot afstappen. Deze en andere Zweden gaan naar Duitsland of Denemarken om een bres te slaan in de drankvoorraad. In Zweden is drank nogal prijzig. Maar ook...

Lees meer
Beleidsregimes

Beleidsregimes

  In de meeste publicaties over prostitutie onderscheidt men verschillende typen beleidsregimes. De meest voorkomende zijn: abolitionisme, prohibitionisme, klantcriminalisering, regulering, legalisering en decriminalisering ((Kantola en Squires, 2004; Agustin,...

Lees meer
De Wet Regulering Prostitutie tot en met 2014

De Wet Regulering Prostitutie tot en met 2014

Sinds 2008 wordt er gewerkt aan een wet om de prostitutie in Nederland beter te reguleren opdat misstanden worden voorkomen. Dit begon met de wens om een Kaderwet te ontwerpen. Kaderwet Door de wetswijziging van 2000 waardoor de opheffing van het bordeelverbod een...

Lees meer
De wetswijziging van 2000

De wetswijziging van 2000

In Nederland is de landelijke wetgeving op het gebied van prostitutie niet zonder meer van bovenaf opgelegd. In de aanloop naar de wetswijziging zijn organisaties van sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen zoals de Stichting tegen Vrouwenhandel regelmatig...

Lees meer
De aanloop naar de opheffing van het bordeelverbod

De aanloop naar de opheffing van het bordeelverbod

  Vanaf het begin van de twintigste eeuw zwalkt de overheid in haar prostitutiebeleid tussen verbieden, tolereren, reguleren en decriminaliseren. Het landelijk verbod op het houden van een bordeel stamt uit 1911 toen artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht van...

Lees meer
Gemeenten

Gemeenten

Na jarenlang gedelibereer in het parlement was in 2000 in Nederland de opheffing van het bordeelverbod een feit. De vraag was echter hoe gemeenten dit vorm gingen geven. Vooral in de kleine gemeenten is met terughoudendheid op de wetswijziging gereageerd. Dit verzet...

Lees meer

Noten

Noten
I Sandick (1987) in Belderbos en Visser: Beroep Prostituee.
II Gorgels, 1993 en Utrechts Nieuwsblad, 10-7-2004