Uitsnede uit affiche tegen wetten op prostitutie van Duitse organisatie Dona Carmen

Uitsnede uit affiche tegen wetten op prostitutie van Duitse organisatie Dona Carmen

In 2004 wilden de Tweede Kamerleden Wolfsen (PvdA) en De Pater (CDA) klanten van illegale en verslaafde prostituees bestraffen. In 2008 stelde minister Hirsch Ballin voor dit voor klanten van illegale prostituees te laten gelden. In 2013 haalde een lid van de ChristenUnie dit plan weer uit de kast.

In het wetsvoorstel Wet Regulering Prostitutie werd de strafbaarstelling verlegd naar klanten van niet-geregistreerde en niet- vergunde prostituees. Dit plan haalde het echter niet in De Eerste Kamer. Het probleem was dat klanten zich ervan moesten vergewissen dat een sekswerker was geregistreerd. Maar hoe?

Minister Opstelten kreeg de opdracht een novelle op te stellen waaruit de registratie van prostituees en die zogeheten vergewisplicht op het gebied van registratie verdwenen waren. In mei 2014 ligt die novelle bij De Tweede Kamer. Een van de kernpunten van deze versie van de Wet Regulering Prostitutie is de verhoging van de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21. Klanten die prostituees van 18-21 bezoeken zouden in dit geval een misdrijf plegen. In de vorige versie was dat nog een overtreding. Zelfs als de klant heeft geprobeerd de leeftijd van de vrouw te achterhalen, kon hij worden beschuldigd. Voor dit alles was een verruiming van 248 lid b Wetboek van Strafrecht nodig.

De Raad voor de Rechtspraak heeft dit voorstel becommentarieerd. Dit college stelde vragen bij de strafwaardigheid. Met andere woorden, hoe misdadig is het om tegen betaling met een vrouw die (vrijwillig) werkt, naar bed te gaan? En hoe verhoudt dit zich tot andere zedenmisdrijven? (Advies Raad voor de Rechtspraak, 29 augustus 2013). En waarom worden pogingen van de klant om de ware leeftijd van de sekswerker te achterhalen als irrelevant beschouwd? Hoe zit het met klanten die naar een vergund bedrijf gaan in de veronderstelling met een 21+ vrouw te gaan verkeren, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld een vrouw met valse papieren treffen? En – last but not least- de Raad verwacht dat deze wet een verhoging van de werkdruk van rechtbanken teweeg zal brengen.

Download hier de sex client flow chart.

Bronnen