Bronnen

Literatuur

 

Abel, G., Fitzgerald, L., Healy, C., Taylor, A, (ed.) (2010), Taking the Crime out of Sex Work, New Zealand sex workers’ fight for decriminalization, The Policy Press, boekenplankBristol, UK.

Acton, W., (1870) Prostitution considered in its moral, social, and sanitary aspects, in London and other large cities and garrison towns with proposals for the control and prevention of its attendant evils, uitg. J. Churchill, Londen.

Adomaku, A., (1991) To be or not to be a prostitute: The example of Ghanaian prostitutes in the Netherlands, Paper presented at DAWS seminars on Women and Development, Institute of African Studies, University of Ghana, Legon.

Afrika Studie Centrum, Dijk, R. van, Rasing, Th., Tellegen, N., Binsbergen, W., van, (2006) Een schijn van voodoo, Culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie, Leiden.

Agustin, L., (2005)  In the Mistress’ House: Other Voices in the Trafficking Debate’ in Social Politics (Oxford Journals), 20. 12.

Agustin, L,  (2006)  The disappearing of a Migration Category: Migrants who sell sex’, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (1).

Agustin, L.. (2008) , The sex in trafficking. Why do we think migrant sex workers need rescuing?, In American Sexuality Magazine, uitgeverij: National Sexuality Resource Centre, San Francisco State University, USA.

Agustín, L. (2008). Sex and the limits of enlightenment: the Irrationality of Legal regimes to control prostitution, in Sexuality Research and Social Policy, 5, 7386

Agustin, L., (2002), The (Crying) Need for different kinds of Research for Sex Work, in Research for Sex Work, 5 juni, een uitgave van het NSWP.

Alexander, P., Delacoste, F., (1987) Sex Work, Writings by women in the sex industry, Cleis Press, Pittsburgh.

Almodovar, N.J., (1993) From Cop to Call girl, Why I left the LAPD to Make an Honest Living als a Beverly Hills Prostitute, Simon and Schuster, New York.

Altink, S., Bokelman, S., (2006) Rechten van Prostituees, uitgave van De Rode Draad, Amsterdam.

Altink, S. (2008), Een vergeten groep, Thaise vrouwen in (erotische) salons in Nederland, De Rode Draad,Amsterdam

Altink, S.,(1993) Dossier Vrouwenhandel Nl. , De feiten, de verhalen, de ervaringen, uitg. Sua, Amsterdam.

Altink, S (1998), ‘Grenzeloos ondernemerschap in de vrouwenhandel’, in Rijp en Groen, Het zelfstandig ondernemerschap van imigranten in Nederland, (Rath, J. Kloosterman, R. ed) .uitgeverij het Spinhuis, Amsterdam.

Altink, S., Bruijn, B. de, (1996) Het systeem in de waanzin van vrouwenhandel, in Keerzijde, jaargang 10, no. 3, pp 5-9

Altink, S. (1995), Handel in hartstocht, het prostitutiebedrijf in Nederland, Walburgpers, Zutphen.

Altman, D., (1986) Aids and the new puritanism, Pluto Press, Londen

Am Rhijn, O.H., (1908), Prostitutie en meisjeshandel, nieuwe onthullingen omtrent het slavenleven van blanke vrouwen en meisjes, Baarn, Hollandia- Drukkerij

Ammelrooy, A. van, (1989), Vrouwenhandel, De internationale slavinnenmarkt, uitgeverij Bzztoh, Den Haag

Amsterdam, Bestuursdienst, (2012) Aanpak dwang en uitbuiting, meer zicht en grip op de Amsterdamse prostitutiebranche, 12 juni.

Amsterdam, Rekenkamer, (2011) Coalitieproject 2012, Grip op ambitie, sept.

Anderson, B., O’Connell Davidson, J., (2004) Trafficking a demand led problem? Part 1: Review of Evidence and Debates, University of Nottingham, Compas, Save the Children.

Andrijasevic, R.,  (2007)  Beautiful dead bodies, gender, migration and representation, in anti- trafficking campaigns, Feminist  Review, no. 86.

Andrijasevic, R.,(2004)  Trafficking in women and the politics of mobility in Europe, proefschrift. Utrecht,

Andrijasevic, R. (2003) The difference borders make, (il)legality, Migration and Trafficking in Italy among Eastern European women in prostitution, in Castaneda A., (ed), Managing Migrants, Mobility in Central and Eastern Europe.

Anoniem, (1885), Blanke slavinnen, De handel in meisjes in de XIX e eeuw, vertalingen van de artikelen van W.H. Stead, uitg. H. Pyttersen, Sneek.

Anoniem, (1681) Amsterdamsch Hoerdom, Behelzende de listen, daar zig de Hoeren en Hoere-waardinnen van bedienen, benevens dezelve manier van leven, Politique Streeken en in ’t algemeen alles ’t geen bij deze Juffers in gebruik is. (Uitgegeven door Elias Iogchemse van Rijn in Amsterdam.Te downloaden van internet)

Anoniem (1861) De prostitutie en hare regeling te Amsterdam, uitgeverij en drukker C.G. van den Post

Appelman, L., (2007) Het gedogen voorbij. De Toekomst van het Amsterdamse Wallengebied: van Rosse Buurt naar Historische Binnenstad.

Asante., A  and Schaapman, K., (2005), Het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Prostitutie in Amsterdam anno 2005, Partij van de Arbeid. Amsterdam

Asian Pacific Development Centre, (1989) Causes Mechanism and Consequences, Selected Papers from the Planning Meeting on International Migration of Women, Kuala Lumpur.

Averdijk, M.D.E., (2002), Prostitutie naar een illegaal en onzichtbaar circuit? Een verkennend onderzoek naar enkele onbedoelde gevolgen van de opheffing van het bordeelverbod in Twente, Enschede, Faculteit Bestuurskunde universiteit Twente en Regiopolitie Twente, Bureau Regionale Zedenpolitie.

Baantjer, Doden spreken niet, Veertig onopgeloste moorden (1981) Fontein Paperback Baarn

Bailey, J.,(2009) Freedom or Slavery, the Harm in Legalization of Prostitution, in Critique, a Worldwide Journal of Politics.

Bakker, Vincent, (1996) Te Bed op de Wallen, Handboek voor betaalbare liefde, Waldorfpers Zutphen.

Bakker, A., Weide, L. van der, (2013) Van Lichte Zeden, Positieve verhalen van de betaalde liefde, uitg. Wilkerdon, Rotterdam.

Balke, A., (2014), Syfilis van vrouwelijk kwaad naar mannelijke zwakte, Een analyse van de mentaliteitsverandering ten  opzichte van vrouwen met syfilis in Nederland tussen 1850 en 1940, scriptie, Faculteit der Letteren, VU Amsterdam, Geschiedenis, Cultuur en Macht

Balkestein, J., (1900) ‘Rapport van een onderzoek naar den Handel in Vrouwen, ingesteld door het Nationaal Comité ter bestrijding van den Handel in Vrouwen.

Banach, L, en Metzenrath, (1999) Unjust and counterproductive. The failure of governments to protect sexworkers from discrimination, November. publicatie ism Scarlet Alliance.

Banach, L., Hamilton, M., Self-health for Queensland Workers in the sex industry. Het stuk is bedoeld voor Ministerial Working Party, reviewing prostitution laws in Queensland.

Bandelier, P., (2008) Sex, Race and Globalization, African Prostitution and the Policies of Exclusion in France, in Human Security Journal, vol, 6, Spring,  2008

Barlay, S., (1968) De Sexhandelaars. Een verslag over de moderne vormen van slavernij, De Goudvink/Schelle, Nederlandse Keurboekerij, Amsterdam.

Barry, K., (1979) Female Sexual Slavery, University Press, New York

Barry, K, (199) The Prostitution of Sexuality, New York University Press,1996

Basserman, L.(1966)  Betaalde liefde, van staatsbordeel tot tippelverbod.,Uitg Bert Bakker /Daarnen BV. Den Haag.

Beecher, K., (2010) The Sexual Marketing of Eastern European Women through Internet Pornography, uitg, De Paul University, College of Liberal Arts and Social Sciences, Theses and Dissertations, paper 33.

Beer, S., (2010) The Sex Worker Rights Movement in Canada: challenging the Prostitution Laws, dissertation Sociology, University of Windsor, Ontario

Belderbos, F., Visser, J. (ed) (1987), Beroep Prostituee, uitg SWP, Utrecht.

Bell, Sh. (1994), Reading, Writing and Rewriting the Prostitute Body, University Press, Indiana.

Bemmelen, J.F., (1918), Rotterdamsche Indrukken van een niet- Rotterdammer, Jaarboekje, Historisch Genootschap Roterodamum

Bent, E.A.G. van den, (2010) Proeftuin Rotterdam, Bestuurlijke Maakbaarheid tussen 1975 en 2005, proefschrift Erasmusuniversiteit.

Berents, D.A., (1976) Misdaad in de middeleeuwen, proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Stichtse Historische Reeks.

Berents, D.A., (1985)  Het werk van de vos, Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen, uitgeverij Walburg, Zutphen.

Berg, Ton van de, Blom, Maria, Graafstichting (1987), Tippelen voor dope, Levensverhalen van vrouwen in de heroineprostitutie, uitg. Sua Amsterdam.

Bericht fuer das Kongresz der abolitionistischen Foederation in Graz, Die Erfahrungen mit der Aufhebung der Reglementierung in Niederland, 21-24 sept, 1924

Bericht uber den II. internationalen Kongress zur Bekämpfung des Mädchenhandels, 8-9 oktober 1902, Frankfurt am Main/Berlijn, 1903

Berg, R. van den (1993) , Las Mariposas de la noche, doctoraal onderzoek Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht.

Bergh, W. van den, (1878)  de bestrijding van de prostitutie in Nederland,  uitg. W. A. Verschoor, ’s Gravenhage.

Berkhof, F., (2011) De Kaap Gekaapt, de gepercipieerde gevolgen van de gentrification door de ogen van de oude bewoners van Katendrecht, masterscriptie sociologie, Rotterdam.

Berman, J., (2003) (Un) Popular Strangers and Crisis (UN) Bounded. Discourse of Sex-trafficking, the European Political Community and the Panicked State of the Modern State, in European Journal of International Relations.

Bernstein, E., (2007) Temporary yours, Intimacy,  Authenticity and the Commerce of Sex, University of Chicago Press, Chicago and London.

Bestuursdienst Amsterdam,(2007) Grenzen aan de Handhaving, Uitgave gemeente Amsterdam.

Bezemer, W. (1899) Het tucht- en werkhuis te Rotterdam, thans huis van bewaring in Rotterdams Jaarboekje, reeks 1 jaargang 6, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Bezemer, W., (1896) Strafrechtspraak te Rotterdam in de 16de eeuw, Jaarboekje

Biema, Eduard van,  (1908) Door welke zonderlinge middelen een Haagsche Drost eertijds zijn traktement wist te verhogen, Jaarboekjes, Die Haghe, 1908, uitgave van de Geschiedkundige Vereniging Den Haag,

Biermann, P., (1980), Wir sind Frauen wie andere auch, Prostitutierte und Ihre Kaempfe, Rohwolt Verlag, Hamburg.

Biesma, S., Stoep, R. van der, Naayer, H., Bieleman, B., (Intraval), (2006) Verboden bordelen, Evaluatie opheffing bordeelverbod, niet-legale prostitutie,uitgave WODC, Den Haag .

Biesma, S., et al (2010) Evaluatie Opheffiing Bordeelverbod Nijmegen, bureau Intraval

Bindel, J., Kelly, L.(2003) A Critical Examination of Response to Prostitution in Four Countries, Victoria, Australia, Ireland, the Netherlands and Sweden, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan university, Londen.

Bindman, J. (1997), Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda, Anti-Slavery International, Londen.

BjØnness, J., (2010) Between Emotional Politics and Biased Practices, Prostitution Policies, Social Work and Women Selling Sexual Services in Denmark, in Sexuality Research and Social Policy, volume 9, nummer 3, uitgeverij Springer

Blaak, M., (1998) De trukendoos, Handboek voor hoeren, uitgeverij Lynx, Deventer.

Blaak, M., (2007) Witboek, Handboek voor sekswerkers, Uitgeverij Lynx, Amsterdam.

Blaauw, J. A., (2010), Dossier Blaauw- memoires van een oud-hoofdcommissaris van politie, uitg. VBK media

Blaauw, J.A.,(2014) Twee eeuwen politie in Rotterdam, Gebeurtenissen uit de jaren 1814-2014, Coolegem Media, Rotterdam

Bleeker, Y., Homburg, G. et al, Regioplan (2014) Sekswerkers aan het woord, de sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014, Amsterdam, uitgave van het WODC Den Haag.

Blekendaal, M., (2009)  De Middernachtzending strijdt tegen prostitutie, Keer Terug, Keer Terug, in Historisch Nieuwsblad, nr. 4.

Blekendaal, M., (2007) De handel in blanke slavinnen, Historisch Nieuwsblad, no. 7.

Bloch, I., (1912), Prostitution, Louis Marcus Verlagsbuchhandlung, Berlijn

Blokland, A.A.J., Wijk, Anton van, (2002) Rondje Keileweg, een observationele studie naar de bezoekers van een tippelzone, in Mens en Maatschappij, 77e jaargang, nr. 1., maart.

Blom, H.W. (1990)Het vermakelijckste en voordelighste Kralingen in de 17de en 18de eeuw, in het jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum

Boelrijk, M., (2000), (?) Tijdschrift voor seksuologie, no 24, 2 juni , p.102-105.

Boer, M. de, (1994), Vrouwenhandel: beleid in beeld, Eindrapport ‘Evaluatie van de PG- richtlijnen’ voor de opsporing en vervolging van mensenhandel, Utrecht, uitgave van Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, Universiteit van Utrecht

Bolze, D. (1990) , Bei Anruf Sex, Liebe mit Callboys, Ullstein Verlag, Frankfurt am Main.

Boom, H., ten, (1986), Rotterdam aan de vooravond van de Reformatie in het Rotterdams Jaarboekje, reeks 09, jaargang… een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Boomgaard, J.E.A., (1992) Misdaad en straf in Amsterdam, Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552, Waanders Uitgevers, Zwolle, Gemeente Amsterdam.

Boomsme, G.A. (z.j.) Nijmeegse Lichtekooiens (1857-1867) In Zoeklicht, een publicatie van het Regionaal Archief.

Boonen, K., (2000), Prostitutie legaliseren of strafbaar stellen, Een crimineel- politiek filosofische beschouwing, in Seks, zeden en het Nederlandse strafrecht- dagen, (ed. Haveman, R., Olcer, F.P., F.P., Roos, Th., de), uitg. Quint, Gouda.

Boonen, K.,  (1995) Het ‘absolute’ bordeelverbod gerelativeerd, in Nemesis,, no. 6, Een uitgave van het Clara Wichmann Instituut.

Boonstra, K., Aerts, M.C.M., Zuidema, R., (2006) Arbeidsrecht voor prostituees? de (on) mogelijkheid van toepassing in het arbeidsrecht op arbeidsverhoudingen in de prostitutiebranche, uitgave van het Hugo Zinsheimer Instituut, Amsterdam.

Borne, A. van den, Kloosterboer, K., (2005) Inzicht in Uitbuiting, Handel in minderjarigen in Nederland, nader onderzocht, een uitgave van Ecpat Nederland, Defence for Children, Unicef Nederland en Plan Nederland, Amsterdam

Bos, Sanne, (2018) Haagse Hoertjes, Prostitutie in achttiende-eeuws Den Haag, MA werkstuk, universiteit Leiden.

Bossenbroek, M., Kompagnie, J. H., (1998) Het mysterie van de verdwenen bordelen, Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw, uitg. Bert Bakker, Amsterdam

Bottenberg, M., Janssen, ML., (2012) De positie van Chinese masseuses in de Chinese Beauty Industrie in Nederland, Onderzoeksrapport Fenomeenonderzoek Mensenhandel en Mensensmokkel in de Chinese Beautybranche., een uitgave van KLPD Driebergen en de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afd. Sociologie en Antropologie

Bovenkerk, Fr. (1992), Misdaadmanagers, in Intermediair, 10 januari.

Bovenkerk, Fr. et al (2004), Loverboy of Modern pooierschap, uitg. Willem Pompe Instituut, Utrecht.

Bovenkerk, F. (1992) , Hedendaags Kwaad, Criminologische opstellen, Meulenhoff, Amsterdam

Bovenkerk, F. (1995) La Bella Bettien, Pandora Den Haag.

Bovenkerk, F., Pronk, G.J, (2007) Over de bestrijding van loverboymethoden, in Justitiële Verkenningen van 33 november, een uitgave van het WODC, Den Haag.

Bouchier, T., Jong, H. de, (1987) Hoerenlopers, mannen op zoek naar intimiteit, uitgeverij Mets, Groningen.

Boyle, Sh., (1994), Working Girls and their Men, A Candid Investigation of Prostitution in Britain, uitg, Smith Gryphon, Londen.

Brackenridge, C,. et al, (2013), Child Exploitation and the FIFA World Cup, A Review of Risks and protective Interventions, Brunel University London (Centre for Sport, Health and Wellbeing, in opdracht van OAK, Uitgeverij.

Brand, I., (1996), Politie en mensenhandel, een praktijkstudie, in  Justitiële Verkenningen, jaargang 22, januari, februari, Den Haag, WODC, pp, 43-56

Brants, Ch., (1998), The Fine Art of Regulated Tolerance, Prostitution in Amsterdam, in Journal of Law and Society, vol 25, no. 4., dec., , Wileu Cardif University, Blackwell Publishers pp621-635.

Braudel, F., (1976)  Capitalism and Material Life, 1400-1800, Fontana, Collins, Glasgow

Brill, E.J., (1919),  (artikel heeft geen titel), Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Jaargang 38.

Brink, O.E.J., van den, Hildebrand, H., (1996) Omvang en aanpak van mensensmokkel, in Justitiële Verkenningen, 22 (1) pp 83-94, WODC Den Haag

Brink, W. van den (2008), Zedelijk Haarlem, De invloed van de moderne economische groei op het verloop van de Haarlemse prostitutie in de tweede helft van de negentiende eeuw, doctoraalscriptie.

Brink, W. van den, (2013) Alle bordelen zijn van Moeder Kee, De succesvolste bordeelhoudster van Haarlem in de tweede helft van de negentiende eeuw, Haerlem Jaarboek.

Bristow, E.W., (1983) Prostitution and Prejudice, the Jewish Fight against White Slavery, (1870-1939), Schocken Books, Oxford.

Bristow, E.J., (1977) Vice and Vigilance, Purity Movements in Britain, since 1700, Gill and Macmillan, Dublin.

Broers, Erik-Jan, (2012) Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht, een inleiding, Apeldoorn

Brooks-Gordon, B en Gelsthorpe, L. (2003)  Prostitutes’ clients, Ken Livingstone and a new Trojan Horse, in The Howard Journal, vol 42, no 5, December, Oxford,  pp437-453

Brouns, H,. (1993) Zeedijk, de  ‘dijk’ binnenste buiten, Ooggetuigenverslag van een buurtbewoner, uitgeverij Jan Mets, Amsterdam.

Bruine Ploos van Amstel, P.J., (1929) De prostitutie door alle eeuwen, Amsterdam, uitgeverij  Mulder en Co,

Bruinsma, (1999) G.J.N., Het criminaliteitsbeeld van Twente in 1995, 1996 en 1997, een uitgave van het Internationale Politie instituut Twente en de Universiteit Twente

Brundage, J.A., (1976) Prostitution in the Medieval Canon Law, in Signs, vol 1., no 4, pp 825-845.

Brussa, L. (1999) Transnational Aids/STV Prevention among Migrant Prostitutes in Europe, een uitgave van Tampep, Health Migration and Sexwork, Amsterdam

Brusse, M.J., (1917) Het rosse leven en sterven van De Zandstraat, W. G. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam.

Brusse, MJ, (1901) Godsdienst in de Zandstraat, Het nachtwerk van Jeruël, meegeleefd en naverteld, uitgegeven door S.L. van Looy, Amsterdam

Brusse, M.J., (1921) Rotterdamsche Zedeprenten, Brusse’s uitgeversmaatschappij, Rotterdam

Buiks, P.E.J., (1983), Surinaamse jongeren op de Kruiskade, Overleven in een etnische randgroepering, Van Loghum Slaterus, Deventer

Bullinga, M. (1982) Van liefde kun je niet leven, uitgeverij Bandijk boeken, Nijmegen

Bureau Nationaal Rapporteur mensenhandel (2010). Mensenhandel – 10 jaar Nationaal Rapporteur Mensenhandel in Nederland – Achtste rapportage van de nationaal rapporteur. Uitgave BNRM Den Haag.

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel,  (2009) 7de rapportage Mensenhandel, Uitgave BNRM Den Haag.

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2008)  6de  rapportage Mensenhandel, Uitgave BNRM, Den Haag.

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, (2007) 5de rapportage Mensenhandel, uitgave BNRM, Den Haag.

Bureau Nationale Rapporteur Mensenhandel (2012) Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau, Lessen uit de Praktijk, Den Haag., pp 105-122

Bureau Intraval, (2018) Maatschappelijke positie sekswerkers onderzocht,  Groningen, Rotterdam

Bureau Seinpost, (2008), Prostitutie Brussel in Beeld, Bouwstenen voor een integraal prostitutiebeleid, uitgave van bureau Seinpost, Arnhem.

Burg, A. van, Crutzen, I., Erftemeyer, L.,Mast, T. van der, Mertens, M., Terwindt, S., Vaes, T., (1982), Prostitutie, het werk van alledag, scriptie Opvoedkunde, mei U.v.A.

Butler, A.  M., (1985) Daughters of Joy, Sisters of Misery, Prostitutes in the American West, 1865-90, University of Illinois.

Buijs, H.W.J., Verbraken, A.M., (1985) Vrouwenhandel. Onderzoek naar aard, globale omvangen de kanalen waarlangs vrouwenhandel naar Nederland plaatsvindt, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Den Haag.

Carmen Peris, M., (1990) La prostitucion valenciana en la sigunda mitad del siglo XIV, Revista d’historia, no. 1, pp 179-199

Carpentier, N., (1999) Beelden van prostituees, De discursieve strijd om de subjectpositie, in Communicatie, Tijdschrift voor communicatiewetenschap en mediacultuur, juni, jaargang 28, no 2

Carrigg, H., (2008) , Prostitution Regimes in the Netherlands and Sweden: Their Impact on the Trafficking in Illicit Sex Industry, The Monitor, fall.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (2015), Prostitutie vanuit woningen, handelingsperspectief, Utrecht.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: Bongers, K., Hoygens, V. en Jansen, M., (2011) Evaluatie Rups, Evaluatie van de regeling uitstapprogramma’s prostituees, Publicatie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Utrecht.

Chapkis, W., (1997), Live Sex Acts, Women Performing Erotic Labour, Routledge, Chapman and Hall, Londen

Chateauvert, M., (2013), Sex Workers Unite, A History of the Movement from Stonewall to Slutwalk, Beacon Press, Boston.

Cislo, Amy Eisen, (2015), Theory of embodiment: Conception and Gestation in Early Modern Europe, Routledge, Abingdon

Cho, Sey, Dreher, A., Neumeyer, E., (2013, Does Legalized Prostition Increase Human Trafficking? In World Development, vol. 41 pp 67-82, uitgever Elsevier

Clausen, Vincent, (2007) An assessment of Gunilla Ekberg’s account of Swedish Prostitution Policy, conference paper

Cleland, J. (2012), Fanny Hill,  Memoirs of a Woman of Pleasure, Londen, Arcturus

Cockayne, A., (2002), Prostitution and Sexual Exploitation in the European Union, Undergraduate research paper for POL 3037, the Politics of Policing Transnational Crime in Europe, Department of Politics of the University of Exeter.

Cohen, B. (1980) Deviant Street Networks, Prostitution in New York City, Lexington Books, Toronto

Collard, W.L.A., De handel in blanke slavinnen‘, Amsterdam 1900, uitg. Binger, Proefschrift

Comensha/La Strada, Ketenaanpak tegen mensenhandel, Resultaatgericht samenwerken voor slachtoffers (en daders) van seksuele en economische uitbuiting, Amersfoort 2007

Comité Russe, (1913) Rapport du Comité Russe, sur la traite des enfants en vue de la prostitution, St, Petersburg, Londen.

Commissie Van Traa (1996), Inzake opsporing, Bijlage VII, en Bijlage XI,  SDU, Den Haag

Commission d’Organisation de la Conférence, L’Union internationale des amices de la jeune fille (1910), Oeuvres des Gars, Conferentie in Bern

De la conférence internationale pour la répression de la traite des blanches, tenue les 15 et 16 septembre 1904, a Zurich.

Conférence internationale pour la répression de la traite des blanches, 1912, Brussel. (2 delen 1 met programma)

Connor, S., Kingman, S., (1988) The search for the virus, the scientific discovery of aids and the quest for a cure, Penguin, Harmondsworth.

Controleteam Prostitutie en Mensenhandel politie eenheid Rotterdam, Christian Los, (2014) Jongensprostitutie, De contactlegging tussen jongens en klant nader beschouwd.

Cools, B., en Poot, R., Prostitutie en gemeentelijk beleid: Den Haag. (Scriptie, juli 85)

Corbin, A., (1982), Les filles de noce, Misere sexuelle et prostitution: 19 e siècle, ed, Champs Flammarion, Parijs.

Corbin, A., (1986) Pestdamp en bloesemgeur, SUN,  Nijmegen.

Corbin, A. (1989), Het verlangen naar de kust, SUN, Nijmegen.

Cordoba de la Llave, R., (2004), Marginacion social y criminalizacion de las conductas en la sociedad hispana bajo mediaval,  in Medievalismo, 13-14. pp 293-322

Cottaar, A., (1999?) Ik had een neef in Den Haag. Vijf eeuwen migratie, Nieuwkomers in de twintigste eeuw, uitg Waanders, het gemeente- archief Den Haag

Coumans, S.V., (2014), How Age Matters, Exploring Contemporary Dutch Debates on Age and Sex Work, Working  Paper, no, 588., uitgave van het ISS.

Council of Europe, (2012) Commissioner of Human Rights, Human Rights of Roma and Travelers in Europe, Straatsburg.

Crofts, P., (2003) Not in my neighbourhood, Home businesses (sexual services) and counsel response, in Local Government Law Journal, 9-10 ed. Thomson en Reuters.

Croll, L, (2005), Francois Villon, Gender, Psychoanalysis in the Middle Ages, Departement Franse Taal, universiteit van Durham.

Crone, Kees, (2003) Verlicht Kwartier, 40 jaar Arnhems Spijkerbuurt, uitgeverij Kontrast

Cunha, Jean, D’, (1986) Paper to be presented at the congress on prostitution, human rights, health and feminism, Brussel, 1986.

Cunha, Jean, D’, ‘(1984) Voices in the dark’, Eve’s weekly, mei 1984

Cunha, Jean, D’, ‘(1987) Prostitution in a Patriarchal Society’, Economic and Political Weekly, november 7

Cunha, Jean D’, (1991)The legalization of prostitution, a sociological inquiry into the laws relating to prostitution in India and the West, Bangalore.

Daalder, A. L. (2007). Prostitutie in Nederland na de opheffing van het bordeelverbod, Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie.

Daalder, A.L (2015), Prostitutie in Nederland anno 2014, Cahier 2015-1, WODC, Den Haag

Dahmen, M., (2011)’Blanke Slavin: verdient goud maar blijft arm’, Een onderzoek naar de Nederlandse beeldvorming in de krantenberichtgeving over de blanke slavinnenhandel, Master Journalistiek en Nieuwe Media, universiteit van Leiden, december.

Davies, J., (2009) My Name is not Natasha, how Albanian Women in France use Trafficking ot overcome social exclusion (1998-2001). Imiscoe Dissertations, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Degenhardt, T., Lintzes, (Berichtsjahr 2018), Entwicklungsbeobachtung vor dem Hintergrund des am 01-07- 2017 in Kraft getretener Prostituiertenschutzgesetzes auf die Prostitutionsszene in NRW, Zweite Fassung 14-5-2019

Deinema, M., Aalbers, M., (2012)  A Global Red-Light City? Prostitution in Amsterdam as a Real- and- Imagined Place, in: Imagining Global Amsterdam, History, Culture and Geography in a World City, ed. Marco de Waard, Amsterdam, Amsterdam University Press.

Dekker, H., Tap, R., Homburg, G., (2006) Evaluatie Opheffing Bordeelverbod, De sociale positie van prostituees, Amsterdam: Regioplan

Dekken, Marjolein van (2010) Brouwen, branden en bedienen, productie en verkoop van drank door vrouwen in de noordelijke Nederlanden, 1500-1800, Amsterdam University Press

Dekker, R., (1989) De middernachtzending, een buitenparlementaire actiegroep, in S.Faber e.a. Criminaliteit in de negentiende eeuw, Hilversum

Deutschen Nationaal- Komitee  (1903), Bericht ueber den II,=. Internationalen Kongress Bekaempfung des Maedchens handel zu Frankfurt am Main, uitgegeven in Berlijn, (incompleet)

Deutschen National Komitee zu internationaler Bekaempfung des Maedchenshandels, (1902) Der Maedchanhandel und seine Bekampfung, eigen beheer uitgegeven.

Dieters, C.,(ed)  (2010), Meniste Bruyloften of het Amsterdamsch Hoerdom, uitg d’Jonge Hondt, Zwolle

Ditmore, M.,(2003)  ‘Morality in new politics addressing trafficking and sex work Abstract presented at ‘Women working to make a difference’, IWPR’s seventh international Policy Research Conference, juni

Dodillet, S. and Östergren P. (2013). Apendix 3: The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects. In H. Wagenaar, S. Altink, S. Dodillet, P. Östergren (2011). Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy in the Netherlands, Austria and the Netherlands, The Hague: Nicis, 109-130

Doezema, J. (2000) Loose women or lost women, the re- emergence of the myth of ‘white slavery’ in contemporary discourses of trafficking in women’, in Gender Issues, vol. 18, no 1, winter, pp 23-50

Doornhein, L, Dijkhoff, N., (1995), Toevlucht zoeken in Nederland, WODC, een uitgave in de reeks Onderzoek en beleid, uitgeverij Quint, Gouda.

Doorninck, M. van, Jongedijk, M., (1997), In het Leven, Vier eeuwen prostitutie in Nederland, Apeldoorn, een uitgave van het historisch museum Apeldoorn.

Dost, Sam, (2017)Oneerlycke vrouwen, vrouwencriminaliteit in een provinciestad: ’s Hertogenbosch 1629-1799, bachelorscriptie (RUV)

Drift, I. van der, (2006), Duurzaam attractief erotisch fungebied, De zoektocht naar een attractief raamprostitutiegebied, master scriptie City Development, Erasmusuniversiteit, Rotterdam.

Dubois, O.W., (2010) Reddende liefde; het werk van de Heldringstichtingen in Zetten, 1847-2010, uitgeverij Verloren, Hilversum.

Dudova, R., (2010)  Prostitutes, Sex workers and honest citizens, politics in the Czech Republic,.Paper conference ELPG, Budapest.

Dupont., G., (1996) Maagdenverleidsters, Hoeren en speculanten, prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondische periode (1385-1515), Brugge, uitgeverij Van de Wiele.

Dupont, G., (2004) Eene gheheeten Zwarte Mine bi den Rooden Hond,. Naamgeving en identificatie in het Brugse prostitutiemilieu tijdens de late middeleeuwen, in Taal en Tongval, themanummer 17.

Dijk, E.M.H. van (2002), Mensenhandel in Nederland, 1997-2000, Uitg. KLPD, Zoetermeer

Dijk, T. van, et al, (1997), Huiselijk Geweld, Aard, omvang en hulpverlening, uitg. Stafbureau Informatie, Voorlichting en Publiciteit, Dienst Preventie,

Dijke, A.van, Terpstra, L., (2005), Loverboys: feiten en cijfers, Een quick scan, uitgeverij SWP, Amsterdam.

Dijkhuizen, H.van, (1925) De Rotterdamsche Roofholen en hun Bewoners, uitgave van het dagblad Voorwaarts, Rotterdam.

Egmond, Florike, (1994) Op het verkeerde pad, georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden: 1650-1800, uitgever Bert Bakker

Eimeren, E. van, (2004) Een weg terug? Slachtoffers van vrouwenhandel over terugkeer naar het land van herkomst, Een uitgave van BlinN Amsterdam, Den Haag.

Enloe, C., (1989) Bananas, Beaches&Bases, Making feminist sense of international politics, Pandora Press, Londen.

European Roma Rights Centre (2010), Trafficking in Human Beings and Romani Women, 47th sessie, 22 oktober, Boedapest

Eysink Smeets, M.W.B., L. van Lier, R. Römkens, M. Egelkamp & J. van Ditzhuijzen (2007). Escort in Amsterdam Revisited. Een beeld van de Amsterdamse escortbranche anno 2007, Amsterdam: Marnix Eysink Smeets bv.

Eysink Smeets & Etman (2000) Quickscan Handhaving Lokaal Prostitutiebeleid, Rapportage van de huidige stand van zaken van de (voorgenomen) van het Lokaal Prostitutiebeleid, Den Haag

Farer, D., (1995), Bordeellevens, uitg. Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen.

Fahnenbruck, L. (2015), Ein(ver)nehmen, Sexualitaet und Alltag von Wehrmachtsoldaten in den besetzten Niederland, (1940-1945), proefschrift Groningen, (Medical Center).

Féderation Abolitioniste, Tiende congres, Geneve.

Feyst, G. van, (1975), Geschiedenis van Schiedam, Interbook International, Schiedam

Figueroa Toro, MJ, (2010) Prostitucion en la baja edad media esponala, Espacios de Marginalidad, Revista Historias Electronica del Orbis Terrarum, pp150-159

Flight, S., Hulshof, P. , Soomeren, P. van, Soorsma, P., (2006) Evaluatie Opheffing Bordeelverbod, Gemeentelijk Beleid,  Amsterdam: DSP groep (in opdracht WODC).

Flight, S., Hulshof, P., (2009) Klanten van raamprostituees, De vraag naar raamprostitutie in Amsterdam,  DPS groep, Amsterdam.

Florin, O. (2012), A particular kind of violence: Swedish social policy puzzles of a multipurpose criminal law,  in Sexuality Research and Social Policy, September 2012, volume 9, Issue 3, pp 269-278

Fokkens, M, Fokkens, L., (2011), Ouwehoeren, verhalen uit de peeskamer, uitg. Bertram en De Leeuw, Amsterdam.

Fokker, A.P.(1879), De prostitutiekwestie, uitg. E.F.Bohn, Haarlem.

Fokker, A.P., (1897), Open brief aan DS. H. Pierson, erven F.Bohn, Haarlem

Frances, R., (1994), The History of Workers in Female Prostitution, in Perkins, R., Prestage, G.,. Sharp , R., en Lovejoy, F., Sex Work and Sex Workers in Australia, uitg. University of New South Wales, Sydney pp 27-52

Fransen, H., 17-6-2014, Prostitutie in de Nijmeegse Benedenstad,  www.noviomagus.nl,  uitgave Mark van Loonstichting.

Freschots, Augustinus, (ed. Erik Tigelaar) Amoureuze en  pikante geschiedenis van het congres in de stad Utrecht, heruitgegeven (2013), uitgeverij Verloren, Hilversum.

Frey, M., Roth, J., Fijnaut, C., (1994), Het verenigd Europa van de mafia, Van Gennep, Amsterdam.

Frijhoff, W.Th.M.,  en de Waardt H. de., (1998), Zondige steden,  preuts platteland in Liefde in Holland, In Historisch Tijdschrift  Holland, jaargang 30, nummer 4/5 , uitgeverij Verloren, Hilversum

Frijhoff, Wilhelm, (2011)Kinderwens en ouderleed in Rotterdam rond 1600, Een voorgewende zwangerschap en twee misvormde baby’s, in Rotterdamse Jaarboekjes, reeks 1, jaargang 1.

Furnée, Jan Hein, (2015) Winkelen als bevrijding , Vrouwen en stedelijke ruimte in Amsterdam 1836-1913, in BMGN Low Countries Historical Review, volume 130-, pp 92-122

Fijnaut,  C.J.C.F., (1993) Officier van Justitie versus de Bende van de Miljardair, Politiestudies 12, Arnhem/Antwerpen

GAATW, Global Alliance Against Traffic in Women, (2011), What’s the Cost of a Rumour, A Guide to sort out the Myths and the Facts about Sporting Events and Trafficking., Bangkok.

Gelder, H.E. van, (1937) ’s Gravenhage in zeven eeuwen, Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam

Gelder, P. van, (2014), Boys Online/Boys Offline, update internetescorts, 2009-2012, uitgave van SHOP Den Haag.

Gelder, P. van, (1998) Kwetsbaar, Kleurig en schaduwrijk, jongens in de prostitutie: een verschijnsel in meervoud, Thela Thesis, Amsterdam.

Gelder, P. van, Roekel, A. van, (1989) Baltsen en Banen, Interactiemomenten en veilige sextechnieken rond de gedoogzone voor tippelprostitutie in Rotterdam, GGD en mr, de Graafstichting , augustus, Rotterdam.

Gelder, P. van, (1995) Tussen ‘Bisnis’ en taboe, het Spinhuis, Amsterdam

Gelder, P., van, Lier, L. van (2011) Boys online/ Boys offline, uitgeverij de Graaff, Den Haag.

Gemeente Alkmaar, OM, Politie en Veiligheidshuis (2011), Integrale/programmatische aanpak van mensenhandel in Noord, Holland, Noord, Integrale aanpak uitbuiting, gezamenlijke uitgave, Alkmaar

Gemeente  Amsterdam (2011)  Escort in Amsterdam, Eindrapportage

Gemeente Amsterdam, (2009), Vijf jaar Bibob in Amsterdam, Goede Zaken, Slechte Zaken, uitg. Directie Openbare Orde en Veiligheid, Van Traa-team, Coordinatiebureau Bibob.

Gemeente Breda (2005) Evaluatie Prostitutiebeleid, gemeente Breda

Gemeente Nijmegen, afdeling onderzoek en statistiek, (2009), Een quickscan naar gedwongen prostitutie en loverboys in Nijmegen.

Gemeente Rotterdam, (2010)  Programma Maatschappelijke Integriteit, 2010-2014, februari, Rotterdam.

Gemeente Rotterdam, (2010) Resultatenjaarrapportage, Actieprogramma Maatschappelijke Integriteit, Rotterdam

Gemeente Rotterdam, (2008) Bestuurlijke handhaving blijft maatwerk, jaarverslag bestuurlijke handhaving, Rotterdam

Gemeente Utrecht, afdeling bestuursinformatie, (2009) Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid, Eindrapport op basis van vier deelonderzoeken, publicatie van de gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht, (2009) Signalen mensenhandel, publicatie van de gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht, (2009) Consultatie Vergunningenstelsel, publicatie gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht, (2009) Evaluatie Openbaar Cameratoezicht Zandpad, maart 2009- augustus 2009, publicatie van de gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht, (2006) Nulmeting Prostitutiebeleid, publicatie van de gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht, (2012) Evaluatie breed maatregelenpakket barrièrevorming mensenhandel, afdeling Openbare Orde en veiligheid.
Gemert, F.H.M., van, (1994), Fatale Fantasie, Een onderzoek naar moorden op prostituees, een uitgave van het WODC, Den Haag.

Generale keure ende ordonnantie der stad Rotterdam, gedrukt in 1722 door Pieter en Gerrit van Waesberge (facsimile)

Genova, M., (2010) Man is stoer, vrouw is hoer, 12 jaar getrouwd met een loverboy, uitgeverij Conserve.

Gestel, B.van, (2008) Vastgoed en fout, een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken en criminele praktijken in de woningsector, uitgave WODC, Boom, 2008

Gestel, B. van, Verhoeven, M.A., (2009), 7, De praktijk van de programmatische aanpak van mensenhandel, Cahier 2009, een uitgave van het WODC, Den Haag.

GGD Rotterdam Rijnmond, (2007) Ketenaanpak Jeugdprostitutie en Loverboyproblematiek, Uitgave  GGD Rotterdam, Rijnmond

GGD Rotterdam Rijnmond (2007) Actieprogramma Jeugdprostitutie, uitgave GGD Rotterdam

Goderie, M. (2016) Mensenhandel in de prostitutie, een vervolgonderzoek om de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijken, opsporen zonder aangifte, in Politie en Wetenschap, Apeldoorn

Goderie, M., Boutelier, H., (2006) Prostitutie in Rotterdam, Utrecht, Verwey Jonker Instituut,Utrecht

Godfroid, D.J., Vinckx, Y., (1999) Mensensmokkel, uitgave Meulenhoff, Amsterdam.

Goffman, E., (1963), Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity, Penguin, Hammersmith

Goopta, N., Bandyopadhyay, (2007) Rights to stop the Wrong’, Cultural Change and Collective Mobilization – The Case of Kolkata Sex Workers, in Oxford Development Studies, vol., 35, no. 3, september, pp 251-272

Goraj, J. (2012), The influence of media on society’s perception of prostitution. Critical discourse analysis of the Dutch media on prostitution in the years 2011, 2019 and 2000, unpublished Masters Thesis, University of Leiden, Department of Public Administration,(February).

Gorgels, Danielle, (1993) Hoeren, Burgers, Beslissers, Mogelijkheden van handelingsgericht beleid, proefschrift, uitgeverij Thesis, Amsterdam.

Graaf, de A., (1911), Inleiding en het slot van het debat over de oorzaken van den vrouwenhandel op het Congres te Madrid, uitgeverij Beschoor.

Graaf, A. de, (1922) De houding  van de overheid tegenover de prostitutie. Voordracht voor de Bond van Inspecteurs bij de Amsterdamse Politie, op 12 januari 1922, uitgegeven door N. Samsom, Alphen aan den Rijn

Graaf, R. de, (1995) Prostitutes and their clients; sexual networks an determinants of condom use, Thesis University of Amsterdam Press, Amsterdam.

Gras, H., (1997) Wat er aan de schouwburg voorafging, vorming en structuren van het veld, theatrale vermakelijkheden in Rotterdam, ca. 1630-1773, reeks 10, jaargang 5, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Grimm, P., (1996) Rotterdam en de VOC, in het jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum

Groen, J., (2010), Lichte Wiven in de Lage Landen, regulering van prostitutie in Holland (ca 1400-1500), in Leidschrift, Historisch Tijdschrift 25-3, uitgave Leiden, pp 39-62

Groen, M., (1987) Het Hoerenboek, tien vrouwen over het vak, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam.

Gronewold, S.(1982) Beautiful Merchandise, Prostitution in China, 1860-1936), Institute for Research in History and Haworth Press, New York.

Groothuyse, J.W., (1970) De arbeidsstructuur van de prostitutie, uitg. Loghum Slaterus, Deventer.

Groothuyse, L.W., (1973) Het menselijke tekort van de pooier, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam

Grunell, M.,(1999) A Good Practice, The Role of Women’s Studies in the Coalition of Feminists and the State against Physical and Sexual Violence, in European Journal of Women’s Studies, 6 (3)

Guista, M. D., (2010) Simulating the Impact of Regulation Changes on Demystifying Sex Work and Sex Workers and the Market for Prostitution Services, in European Journal of Law, 29 januari.

Guy, D.  J., (1991), Sex and danger in Buenos Aires, family and nation in Argentina, Lincoln en Londen.

Guyot, Yves, (1882) La Prostitution in Études de physiologie sociale, uitgever G. Charpentier.

Haan, de H., Haagsma, I., (1988), Het leven met regels, de aanpak van de prostitutie in ’s Gravenhage, uitg. Architext, Haarlem.

Haks, D. (1985), Huwelijk en gezin in Holland in de 17de eeuw en 18de eeuw, HES Uitgever, Utrecht.

Haman, M.(2011), Framings von Sexartbeit im Kontext des Oberosterreichische Sexualdienstleistungsgesetzes, Universitat Wien, Diplomarbeit, Wenen

Handelingen van het nationaal congres tegen de prostitutie te Amsterdam. (1889), ‘De taak der politie tegenover minderjarigen, in verband met den handel in zoogenaamde blanke slavinnen’, voordracht van J.C. van Schermbeek, hoofdcommissaris van de politie in Den Haag, Plaats: Frascati Amsterdam, gebundeld in Den Haag

Hanou, A., (2008) Mandeville en zijn fabel van de bijen, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jaargang 38.

Hansen, F., (2006) Een golf van loverboys, een media-analyse van Loverboys, masterscriptie

Harris, B., Bird, M., (2001), Closed Curtains, lives of de Wallen, A Personal Guide through the Red-Light District of Amsterdam, White Boucke, Lafayette, USA.

Hart, ‘t R.D., (1993) Het onbespreekbare besproken, Het Utrechtse gemeentebestuur en de prostitutiekwestie, 1850-1900, in Jaarboek Oud-Utrecht, pp 148-180

Hartsuiker, J.F., (1964) De souteneur in het Nederlandse recht, Proefschrift, Fakulteitenreeks, Leiden.

Haveman, R. (1997), Voorwaarden voor de strafbaarstelling van vrouwenhandel, Quint, Gouda/Deventer, een uitgave van het Willem Pompe Instituut, proefschrift.

Haveman, R., (1992) Vrouwenhandel als politiek spel, over onbeheersbare stromen prostituees, in Nemesis, Jaargang 8, no. 5, pp 30-35, uitgave van het Clara Wichmann Instituut,  Nijmegen.

Haveman, R.,(1995) Slavernij of reguliere arbeid, Prostitutie en vrouwenhandel in internationaal perspectief,  in Nemesis, jaargang 11, nummer 4, p. 96-102, uitgave Clara Wichmann Instituut, Nijmegen

Haveman, R., (1996), Prostitutie; bemiddeling exploitatie en het strafrecht, in Justitiële Verkenningen, jaargang 22, januari, februari, WODC, Den Haag. Pp 26-42

Haveman, R., Wijers, M., (2001) De moraal van seks voor geld, in Nemesis, 2001, no 6, een uitgave van het Clara Wichmann Instituut, Utrecht

Hayes, V., (2010), Human Trafficking for sexual Exploitation at World Sporting Events in Chicago- Kent Law Review, Volume 85, Issue 3, Symposium on the Law Philanthropy, Twenty First Century Part II.

Hazeu, M., (2002), Trafico de Mulheres, Criancas e adolescentes para fins de exploracao sexual comercial no Brasil: Amazonia, Relatorio de Pesquisa, Belem, uitgave van TXAI, Movimento Republica de Emaus.

Hazewinkel, H.C., Geschiedenis van Rotterdam, (4 delen), oorspronkelijk verschenen in de jaren 1940-1942, 1974-1975 Europese bibliotheek, Zaltbommel

Hazewinkel, F., (1982) Prostitutiebeleid in Rotterdam, De naakte feiten over mislukte pogingen de prostitutie te kanaliseren, uitgave van Gemeentelijke Archiefdienst, Rotterdam, (pp 108-109)

Heene, Katrien, (2002) Vrouwen en mobiliteit in de Nederlanden, Een verkenning in Mediolatjnse teksten, tijdschrift Queeste,

Heerma van Voss, G., (1986) Prostitutie en arbeidsrecht, in Bots, L., (e.a.red.), Blinde Vlekken in het sociaal recht, uitgeverij Kluwer, Deventer.

Hekma, G., (1985) Een geschiedenis van de seksuologie, Sociaal-historische aspecten van de seksualiteit, Sociologische Gids, 32: 352-370

Hekma, G., Roodenburg, H., (1988) Soete minne en Helsche Boosheit, Seksuele voorstellingen in Nederland, 1300- 1850, Sua/Boom, Amsterdam

Heldring, O.(1860) Is er nog slavernij in Nederland?, in Christelijke Stemmen, (aangetroffen op Delpher, boeken).

Heldring, O. (1838) De jenever erger dan de cholera, een volksboek in voorbeelden en cijfers, voor jong en oud, arm en rijk, I.A. Nijhoff,  Arnhem

Hellemons, Judith, (2015) ‘Ik handel in vlees’, De verhouding tussen de hoerenbeweging en de feministen tijdens de hoerencongressen van 1985 en 1986, masterscriptie Nieuwste Geschiedenis, UvA.

Helm, T, van der & Mens, L, van (1999). Mobility. In prostitution in the Netherlands 1998- 1999, Europap,. Amsterdam.

Henriques, F., (1961) Stews and Strumpets, a survey of prostitution, Macgibbon&Kee, Londen

Hermesdorf, B.H.D., (1977) De herberg in de Nederlanden, een blik in de beschavingsgeschiedenis, Gysbers & Van Loon, Arnhem.

Hesseling, Joh. (1917)  Licht in nacht, Amsterdam

Heuft, Th., (2009), Yab yum, Het beroemdste bordeel van Amsterdam, uitgeverij Carrear, Amsterdam.

Heuts, L., Homburg, G., (2013), Factsheet, Overzicht en stand van zaken Uitstapprogramma’s voo prostituees, Regioplan, Amsterdam.

Heijboer-Paul, D., (z.j.), Zendelingen tegen zedeloosheid, De middernachtszending als bestrijder van de prostitutie in Amsterdam en de daarbij gepaard gaande confrontaties met politie en overheid, MA History, universiteit Leiden.

Heyden, Manon van der, (2016) Women and Crime in Early Modern Holland, uitgeverij Brill, Leiden

Heyden, M.P.C.(1996) Het huwelijk gecorrigeerd in het Rotterdams Jaarboekje, jaargang 4 en reeks 10, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum

Heyden, Manon van der, (2007) Van overspel tot publieke diensten, de vruchten van het oud stadsarchief, Rotterdams Jaarboekje, reeks 1, jaargang 1, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum

Hoenderdos, N.,(1976) Kind onder hoeren, Herinneringen uit de rosse buurt van Amsterdam 1913-1937, uitgeverij Bruna, Antwerpen, Amsterdam en Utrecht.

Hofman, P., (2012) De roze moorden, Misdaad in de gayscene, Just Publishers.

Hollander, X., (1982) De Happy Hooker, Xaviera’s Levensverhaal, openhartig, onthullend, expliciet, Luitingh, Utrecht

Holleeder. A.(2016), Judas. Een familiekroniek, Lebowski Publishers, Amsterdam

Holtrop, Maria, (2010) Vuilnisbelten, rotte appels, gevallen vrouwen en verleide zusters, de identiteit van de prostituee, geconstrueerd door de hygiënisten, de overheid, de christenen en de feministen in de negentiende eeuw in Nederland, Masterscriptie geschiedenis van politiek en cultuur, Utrecht

Hoogland, A.J.J., (1892) Het dominicaner klooster te Rotterdam, Jaarboekje

Hoppenbrouwers, P., (2010) Inleiding: seksualiteit in de middeleeuwen, Leidschrift 25.3- 7-20, uitgave van stichting Leidschrift, Leiden

Hopkins, R., (2005),  Ik laat je nooit meer gaan, Het meisje, de vrouw, de handelaar en de agent, uitgeverij De Geus, Breda.

Hopkins en Nijboer, (2003), Research based on case studies of victims of trafficking in human beings in 3 EU member states, i.e. Belgium, Italy and The Netherlands, Commission of the European Community, Justice and Home Affairs, DG, (Hippocrates program)

Horst, H. van der, (2013) De mooiste jaren van Nederland, Prometheus, Bert Bakker, Amsterdam.

Horst, H van der, (2017) Bruid van de Maas, Van prehistorie tot nu, Prometheus, Amsterdam

Hughes, R., (1988). De fatale kust, Het Epos van Australië, uitgeverij Balans, Amsterdam.

Huitzing, A., (1983), Betaalde liefde, Prostituees in Nederland: 1850-1900, uitgeverij Octavo, Amsterdam.

Hulsbergen, Carolien, (2011), Van rosse buurt naar yuppenwijk, Onderzoek over de woonkeuren van gentrifiers en non-gentrifiers in de Arnhemse gentrificationwijk het Spijkerkwartier, masterthesis Stadsgeografie, universiteit van Utrecht, juni.

Hulst, E., (1900) Een taak in betrekking tot het prostitutievraagstuk, uitgegeven door W. Hilarius, Almelo.

Hulst, R. van, (1993) Uit het leven, de wereld van de Amsterdamse Wallen, SDU uitgeverij, Den Haag.

Hulst, R. van, Baggen, F., (2014) De verhalen en geheimen van het bekendste erotische theater ter wereld, Just Publishers

Hut, P., Ven, H. van, (2012) Weazeboekje, uitgave van de GGD.

Hijmans, A., (1931) Oorzaak en bestrijding der zedeloosheid onder de tegenwoordige jeugd, Rede arts te Rotterdam, op de 32ste algemeene vergadering van den nationalen vrouwenraad van Nederland.

Inspectie openbare orde en veiligheid, (2011) Aan de slag met BIBOB, onderzoek naar knelpunten in de toepassing Wet Bibob door Gemeenten, Den Haag.

Intraval, (2016) De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving, onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Groningen

Irsigler, F., Lassotta, A., (1989) Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker, Aussenseiter in einer mittelarterlichen Stadt Koeln, 1300-1600, uitgave DTV..

Jaget, Cl.,ed.  (1980), Prostitutes, Our Life, Falling Wall Press, Bristol, UK.

James, D.  (2011), Working the Continuum, An analysis of the Discours on and Narratives of  ‘Natashas’ in the Netherlands in a Context of securization of Human Trafficking, Amsterdam, scriptie.

Jansen, C., (2003), Koninginnen van de nacht, De tippelaarsters van de Keileweg, uitg Thomas Rap, Amsterdam.

Jansma, T.S., (1940) De oudste geschiedenis van Rotterdam, jaarboekje Historisch Genootschap Roterodamum

Janssen, ML, (2007) Reizende Sekswerkers, Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie, uitg Het Spinhuis, Amsterdam.

Janssen, ML, (1997) Latijns –Amerikaanse travestieten en transseksuelen in de Rotterdamse straatprostitutie, een verslag van een seriefocusgroepgesprekken met Latijns, Amerikaanse transseksuelen en travestieten die op de Rotterdamse tippelzone werken, uitgave GGD, Rotterdam.

Janssen, M.L., (2001) De Keerzijde van de Legale Prostitutie in Lover, 2001, no 2

Jenness, V., (1993), Making it Work, The Prostitutes’Rights Movement in Perspective, uitg. Aldine de Gruyter, New York

Jobben, C,,. (2016), De moord op het Zandpad, een reconstructie, uitg. Waargebeurde Verhalen, druk Pumbo.nl. ISBN 978-90-825085-0-5, waarschijnlijk uitgegeven in eigen beheer.

Jochems, G.M., (1987) Prostitutie in de Zutphen in de negentiende eeuw niet alleen in de Polsbroek, in Cultuurtijdschrift, nummer 2. (pp 50-58)

Jones, (A., (1990) Tweehonderd jaar prostitutie in Ghana, Ghana nieuwsbrief, 8 februari 1990.

Jong, R.C. de, (2011), De overheid heeft erover te waken, buitenlandse prostituees in het laatste kwart van de 19de eeuw, masterscriptie Actuele Geschiedenis, Radboud universiteit, Nijmegen.

Jonker, W., (1904) Dras en Slijk, Leiden, H. Adrianis

Joosten, F., (2010) Prostitutie bedrijven, Nieuw Wettelijk Kader, Berghauser Point Publishing, Amsterdam.

Jordann, Ann, (2012) The Swedish Law to Criminalize Clients: A Failed Experiment in Social Engineering, Issue Paper 4, Center for Human Rights and Humanitarian Law, uitgave van American University, College of Law, Washington.

Kaal, Harm, (2005) Verderfelijk Vermaak. Het film, toneel- en dansbeleid van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en den Haag tijdens de Roaring Twenties, in Holland, Historisch Tijdschrift, no 37, pp 259-277.

Kam, B.J. (1983) Meretrix en Medicus, Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900, Proefschrift geneeskunde, Nijmegen.

Karras, R.M., (1996), Common Women, Prostitution and Sexuality in medieval England, Oxford University Press.

Keeler, Ch, (1989) De onthullingen van Christine Keeler, Het sex-schandaal van de jaren 60, Bzztoh, Den Haag.

Kempadoo, K., Doezema, J., (ed) (1998)  Global Sex Workers, Rights, Resistance and Redefinition, uitg, Routledge, Londen en New York.

Kempadoo, K., (2004) Sexing the Caribbean, Gender, Race and Sexual Labour, Psycology Press,

Routledge, New York en Londen

Kempadoo, K. ed. (1999), Sun, Sex and Gold, Tourism and Sex Work in the Caribbian, Rowman & Littlefield, Lanham, Boulder, New York, Oxford

Keuls, Y. (1982) Het verrotte leven van Floortje Bloem, Ambo, Baarn.

Kersten, A.S. (2008) De grootste pooier van het 19de eeuwse Nijmegen, Engelbartus Millekes Knuvelder, bordeelhouder annex spekslager in de Nijmeegse benedenstad.Nijmegen, website noviomagus Andre S. Karsten, Nijmegen, website noviomagus,

Kersten, A.L.S., (2005), Een koopman in vleeschwaar, Het leven en werken van Engelbertus Millekes Knuvelder, 1851- na 1912, Nijmegen, uitgave in eigen beheer.

Kimball, N., (1980), Mijn leven als Amerikaanse Madam, Elsevier, Amsterdam, Brussel

Kingma, S.F. (2002), Het gokcomplex: verzelfstandiging en het vermaak, proefschrift, uitgeverij Rozenberg, Amsterdam.

Klaver, A. (1909) De prostitutie, een inleidende studie tot het vraagstuk, uitgever Vrede

Klleijn, Marielle, (2012) Campo Alegre, de Nederlandse Staat als pooier, Universiteit van Leiden, afstudeerscriptie geschiedenis.

Kleijn, M, en Schover, M., (2013) The Dutch State is a Pimp, policies regarding a brothel on Curacao (1945- 1956), Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, nr. 3, pp 33-54.

KLPD,(2008)  Schone Schijn, de signalering van mensenhandel in de vergunde sector, uitgave KLPD Driebergen.

Knotter, J., Korf, D., Hiu Ying Lau, (2009) Slangenkoppen en tijgerjagers, Illegaliteit en criminaliteit onder Chinezen in Nederland, Amsterdam, juridische uitgeverij Boom.

Koch, F.C. (1924), Rotterdams in den Franschen Tijd in Rotterdams Jaarboekje uitgave Historisch Genootschap Roterodamum, reeks 5 jaargang 2

Kock, P.M.J., (1903), Het ’s Gravenhaagsche Tuchthuis, Jaarboekje Die Haghe, een uitgave van de Geschiedkundige Vereniging Den Haag.

Koenders, P.(1996), Tussen christelijk reveil en seksuele revolutie, Bestrijding van zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit, Stichting Beheer ISSG, proefschrift, Amsterdam

Kolba, R., (2010)  Wie is er bang voor Linda, bekentenissen van een SM meesteres, Just Publishers, Meppel.
Koninklijke horeca Nederland, Politie en OM: (2009) Handreiking aanpak mensenhandel en illegale prostitutie in hotels, 23 november.

Kompagnie, J.H.(1998) Onzedelijk Gouda (1), in Tidinge van die Goude, jaargang 16, no. 4, uitgave van de Oudheidkundige Kring de Goude

Kompagnie, J.H. (1999) Onzedelijk Gouda (2) in Tidinge van die Goude, jaargang 17,. No. 1, uitgave van de Oudheidkundige Kring de Goude.

Kooistra, Oe, (2005) Jongens huilen niet, seksueel geweld tegen allochtone jongens, Amsterdams Centrum voor Buitenlanders, Amsterdam.

Kootstra, T.  (1994),; Internationaler Frauenhandel und die schwierige Wege, wirksam zu helfen.  Akademie Fuer offentliches Gesundheitswesen in Dusseldorf, Prostitution in Grenzland, Berichte und Materialien, Band 2, Dusseldorf.

Korf, D.J., Benschop, A., Knotter, J., (2009), Verborgen werelden, Minderjarige Jongens, misbruik en prostitutie, uitgave van Bonger Instituut, i.o.v. WODC, Amsterdam.

Korf, D.J.,Vliet, E., van, Knotter, J., (2005)  Tippelen na de zone, Straatprostitutie, verborgen prostitutie in Amsterdam, Bonger Instituut voor Criminologie, Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de GGD, Amsterdam.

Korterink,  HJ, (2012) Haagse Penoze, achter de schermen van een gesloten onderwereld, Just Publishers, Meppel

Korterink, H.J.(2010) Echte mannen eten wel kaas, het ware verhaal van Maria en haar ‘loverboy’, uitg Nieuw Amsterdam, Amsterdam

Krob, D , (2010) Kom je privé, inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden van internet als middel voor de hulpverlening aan mannelijke sekswerkers, scriptie Haagse Hogeschool.

Kramer, P.H. (1947) Het gemeenteziekenhuis aan de Bergweg in de oorlogsjaren, jaarboekje

Kuilenburg, H. van, (1974), Dagblad Voorwaarts, uit het volk geboren, reeks 8, jaargang 2, Rotterdams Jaarboekje, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum

Kulick,, D., (2003), Sex in the new Europe, the criminalization of clients and Swedish fear of penetration, in Anthropological Theory, Sage Publications, Thousand Oak’s, CA Sage Publications, Londen, vol. 3, (2) pp: 199-218.

Laar, Paul van de, (2000) Stad van Formaat, Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw, Waanders uitgevers, Zwolle

Lacarra Lanz, E., (2002) Legal and Clandestine Prostitution in Medieval Spain, in Bulletin of Hispanic Studies, no. 79, pp 265-285

Lafeber, J.D. (2000) Hoe een boer uit Bergambacht bestolen wordt door een Goudse hoer en vervolgens de vermoorde onschuld speelt, in De Schatkamer, regionaal historisch tijdschrift, jaargang 14, aflevering 3

Laven, A., ()2007) Verbanning in de middeleeuwen, Historisch Nieuwsblad, no. 4

er en vervolgens de vermoorde onschuld speelt,  in “De Schatkamer”, regionaal historisch tijdschrift jaargang 14, afl. 3 – september 2000)

Leenders, Mary, (1993) Ongenode gasten: Van traditioneel asielrecht naar immigratie, 1815-1938 uitgeverij Verloren, Hilversum

Lensvelt- Mulder, G. e.a. (2016) Aan de grenzen van het meetbare, De methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van prostitutiegerelateerde mensenhandel met nadruk op Noord-Europa, Den Haag, een uitgave van het WODC en de Universiteit voor Humanistiek.

Leonhard, Tessa, (2011), Vrouwenhandel en hoe te bestrijden, masterscriptie Internationale Betrekkingen in historisch perspectief, universiteit Utrecht.

Leun, J. van der, Vervoorn, L., (2004) Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland, Een inventariserende literatuurstudie  in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel, Boom, juridische uitgevers, Den Haag.

Levi, R., (2004) De straat, je werkplek, Een onderzoek naar de rol van de huiskamerprojecten in de hulpverlening en gezondheidsbevordering voor vrouwen in de straatprostitutie, scriptie Universiteit van Twente, Toegepaste communicatiewetenschappen, Enschede.

Lieburg, M.J. van (1981), ‘Het dagelijks leven van Jan Brouwer  (1679-1703), binnenvader van het Rotterdamse Dolhuis’, Rotterdams Jaarboekje, reeks 8 jaargang 9, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Light, E., (1977), The ethnic vice industry, in American Sociological Review, vol. 42

Lin Lean Lim, (ed), (1998) The Sex Sector, The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, Een uitgave van het ILO, Geneve.

Lindenberg, K., (2014), Prostituant en Strafrecht, Quickscan van de strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant bij mensenhandel en minderjarigheid, Rijksuniversiteit Groningen.

Lombroso, C.,  Ferrero G., (1894), Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, anthropologische Studien gegruendet auf eine Darstellung der Biologie und Psychologie des normalen Weibes, Verlagsanstalt und Druckerei, Hamburg.

Lovatt, Gloria, (1988) Nood, brood en betaalde liefde, uitgeverij Rostrum, Haarlem

Lucas, B. (2005) Vogelvrij, Welke mogelijkheden van inkomstenverwerving binnen de prostitutie zijn er voor gebruikende straatprostituees na de sluiting van de tippelzone?, scriptie voor de Haagse Hogeschool, maatschappelijk werk dienstverlening. juni

Lucas, Pamela, (2012) Grenzen aan het lichaam in sekswerk, Een onderzoek naar de belichaamde ervaringen van vrouwelijke sekswerkers in Nederland, masterscriptie Medische Antropologie en Sociologie, Amsterdam.

Lune, G.van, (1997) De fuik als opvangnet, verkenning naar de achtergronden en oorzaken van jeugdprostitutie, scriptie vakgroep sociologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Luning, H.M., (1992)  Het Eerste rode licht in Assen, in Asser Historisch Tijdschrift nummer 1, maart 1992

Mai, N., (2009) Migrant Workers in the UK SexIndustry, Institute for the Study of  European Transition.

Maillard, C.  (1979), Prostituees, gesprekken van vrouw tot vrouw, (oorspronkeljk 1975),  uitgeverij In de Toren, Anthos boek, Baarn.

Majoor, M., (2003), Als sex werken wordt, uitg St. PIC, Amsterdam

Malarek, V., (2011), (oorspronkelijk 2003), The Natashas, The horrific inside story of slavery, rape, and murder in the global sex trade, Arcade Publishing, New York.

Mancini, J.G., (1963), Prostitutes and their Parasites, Elek Books, Londen

Manneke, N., (1993)’Uit oogpunt van policie, Zorg en Repressie in Rotterdam tussen 1870-1914, Politiestudies no. 8 (red. Fijnaut), Gouda, uitgeverij Quint

Manneke, N.,(1993) Korps zonder kapsones, Geschiedenis van de Rotterdamse gemeentepolitie, 1340-1993, Bussum, uitgeverij Thoth

Manneke, N., (1998) Reacties Rotterdamse burgers op de migratie rond 1900 in Vier eeuwen migratie, bestemming Rotterdam, (ed. Laar, P. van de,  Nijs, T. de, Oosthoek A. en Okkema, S.), Monditaal Publishers

Manneke, P. (Nelleke) , (2002) Vrouwenarbeid in de haven, Jaarboekje

Manschot, Anke, (2002) Moet een hoerenloper worden gestraft?  Opzij, November

Marchand, M.H., Reid.J., Berents, B.(1998) Migration, (Im)mobility, and Modernity: Toward a Feminist Understanding of the ‘Global’ Prostitution Scene in Amsterdam. In: Millennium, Journal of International Studies, vol. 27, no 4, uitgaven van London School of Economics, Londen

Matei, J., (2011) Meisjes te koop, Mijn strijd tegen vrouwenhandel, Amsterdam.

Mateos, A. S., (2005), Autoretrato de cliente, Primera Parte, Viaje al fondo del amor y del miedo, uitgave van auteur, Madrid

Mathieu, L., An unlikely Mobilization, the Occupation of Saint Nizier Church by the Prostitutes of Lyon, In Revue Francais  de Sociologie, supplement 2001, 107-134

Matthijsen. M. (2002) De gemaskerde eeuw, Amsterdam Querido

McGinn, Th. A. J., (1998) Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome, Oxford University Press, Oxford.

Meddens van Borselen, A. (Annabella), (2007), Harde werkers en losbollen in de Haarlemmermeer, Het dagelijks leven in de beginjaren van de polder, in Corpus Cruquius, Museum de Cruquius, Zutphen, Walburg Pers

Mees, Jacob David,  Dagboek 1872-1874. (1979) ed. Thimo de Nijs, Egodocumenten, Volume 14, Uitgeverij Verloren, Hilversum

Meeuwenoord, A.M.B. (2011) Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad: en historisch- sociologische studie van concentratiekamp Vught (1943-1944), proefschrift, Amsterdam faculteit der geesteswetenschappen

Mein, A., Verwijs, R., Drost, L., Goderie, M. (2011) Kenmerken en hulpverleningsbehoefte van verborgen prostituees, een uitgave van het Verwey Jonker Instituut, Utrecht, maart.

Mein et al, (2014), De effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys, een voorstudie. Een uitgave van het Verwey Jonker Instituut

Menjot, D., (1994) Prostitucion y control de las costumbres en las ciudades castellanas, in Temas Mediavales, no 4., Buenos Aires, pp 189-204

Menninger, K., (ed), (1984), The Wolfenden Report, Report of the Committee on Homosexual Offenses and Prostitution, Lancer Books, New York.

Mens, L. van, (1992), Prostitutie in bedrijf, Organisatie, Management en arbeidsverhoudingen in seksclubs en privéhuizen, dissertatie Erasmusuniversiteit, uitg. Eburon, Delft.

Mens, L.van, Gelder, P., Herzog, I., (1999) Door etnografisch onderzoek ondersteunde aids-soa preventie onder allochtone klanten, Fase 2, een uitgave van St. Soa-aids, Utrecht.

Mens Verhulst, J. van, Waalwijk, B., (red.), (2008) Vrouwenhulpverlening 1975-2000 in: Beweging in en rond de gezondheidszorg, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Meulenbelt, E. B., (1993) Verdiensten van prostitutie, scriptie sociologie, uitgave Mr. De Graafstichting, Amsterdam.

Meij, P.P.J.van der, Leun, J.P., van der (2010): Beleid, barrières en begrenzingen, Een domeinoverschrijdende aanpak van het fenomeen mensenhandel, (open access, Universiteit Leiden)

Meyer, G.M. de, (1989) Min en onmin, Mannen en vrouwen over hun samenleven aan het einde van de vijftiende eeuw, uitgeverij, Hilversum. .

Meyer, H., (1983) Operatie Katendrecht, Demokratisering van het sociaal beheer van de grote stad, Uitgeverij SUN, Nijmegen.Meijer, I., (1979) Hoeren, uitgeverij Prometheus, Amsterdam

Middelburg, B., (1992) De dominee. Opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas Bruinsma, uitgeverij Pandora, Amsterdam

Middelburg, B. (1988), De mafia in Amsterdam, De arbeiderspers, Amsterdam

Middelburg, B., (2009) Jeanne de Leugenaarster, Adriana Valkenburg: hoerenmadam, verraadster, femme fatale, Nieuw Amsterdam Uitgevers,

Millett, K., (1975) Feiten over prostitutie, Meulenhoff, Amsterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke werkgroep prostitutiebeleid, (2006) Bestuurlijk toezicht in de prostitutie. Een uitgave van het Ministeries van Binnenlandse Zaken, Den Haag.

Ministry of Justice and the Police (Noorwegen), (2004) Report by a working group on the Legal Regulation and Experiences on the purchase of sexual Services in Sweden and the Netherlands

Moquette, H.C.H.,(1925) Pestepidemieen in Rotterdam. Jaarboekje Historisch Genootschap Roterodamum

Mordaunt H., (1724)  A modest Defense of Publick Stews, Or an Essay Upon Whoring, As it is now pracris’d in these Kingdoms, gedrukt door A. Moore

Mooy, A., (1993) Geslachtsziekten en besmettingsangst, een historisch-sociologische studie 1850 tot 1990, uitg Boom,. Amsterdam.

Mooy, A., (1995) Het gewone en het bijzondere, Geslachtsziekte in historisch- sociologisch perspectief, Tijdschrift voor seksuologie, n0. 19, pp 28-39

Moreno Mengibar, A, Vazquez Garcia, F., (2007) , Formas y funciones de la prostitucion hispanica en la edad moderna, el caso Andaluz, in Norba, Revista de Historia, vol. 20, pp 53-84Movisie, inventarisatie juni 1913. (internet)

Mosterd, M., (2008), Echte Mannen Eten Geen Kaas vier jaar in handen van een loverboy, uitg.Van Gennep, Amsterdam

Mosterd, L., (2009) Ik stond laatst voor een poppenkraam, als je dochter in handen valt van een loverboy, Amsterdam, uitgeverij Van Gennep.

Mulder, A.,(2004)  De opheffing van het algemene bordeelverbod, de erotiek als beleidssucces?  Master Thesis, Erasmusuniversiteit, bestuurskunde, Rotterdam

Mulder, Gerhardt, (2014) Rotterdamse penoze, over kruimeldieven en keiharde killers, verschenen bij Just Publishers, Meppel

Munster, J.N., (1916) Van strijd en overwinning, uitgegeven door Mastrigt en Verhoeven, Arnhem

Murray, W.D.G., (1944) Oud-Rotterdamsch Kroegleven (vervolg en slot) in Rotterdams Jaarboekje, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum, reeks 5, jaargang 2

Naaijkens, J.A.L.M. (1986), Nou en… Mijn leven op de Walletjes, door Riek verteld aan jan a.l.m. naaijkens, uitgeverij Teleboek, Amsterdam

Nater, J.P. (1986), Vigilerende vrouwen, gedienstige meiden, Seksualiteit in Nederland in de 19de eeuw, uitg. Ad Donker, Rotterdam.

Nationaal Comité van Instellingen voor zedelijke volksgezondheid, (1964), Maatschappelijk werk en prostitutie.Nederlandse Vereeniging tegen Prostitutie en Vereeniging tot bevordering der Zedelijkheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen (zj), Een onderzoek naar den toestand van het Nederlandsch-Indisch Leger, uit een zedelijk oogpunt.

Nationale Vrouwenraad van Nederland (1902),  Bespreking van het prostitutievraagstuk op de Openbare Vergadering van den Nationale Vrouwenraad te Rotterdam  (plaats Ned 71 1902 A), 2 april 1902.

Nederlandse Middernachtzending Vereeniging (1913) Ons zilveren jubilee.

Nencel, L., (1997) Casting Identities. Gendered Enclosures, Women who prostitute in Lima, Peru, Amsterdam University Press, Amsterdam.

NIKK, (2002). No 1. Bodies across borders, prostitution and trafficking in women, Nordic Information on Gender, uitg van Swedish Secretariat for Gender Research, Gothenburg

Noordam, D.J., (1985), Uit armoede of door verleiding? De wereld van Leidse prostituees in de achttiende eeuw,  in (ed) Diederiks, H.A., Noordam, D.J., en Tsjalsma, H.D., Armoeden en sociale spanning, Sociaal historische studies over Leiden in de achttiende eeuw, Historische Studien, nr. 17, Uitgeverij Verloren, Hilversum

Noordegraaf, Leo, Valk, Gerrit, (1996) De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen, uitgeverij Bakker, Amsterdam

NVP, Waarom een Rijkswet in zake een verbod op bordeelen?, z.j.m een uitgave van de NVP

Nijkamp, R., Sijtstra, M., Snipper, J., Bieleman, B., (Bureau Intraval) (2015) Onderzoek naar de aard en omvang van de niet-legale prostitutie in 2014, uitgave van WODC, Den Haag en Groningen.

Nijs, Lysbet, (2000) De grote school van de natie, Legerartsen over drankmisbruik en geslachtsziekten in het Belgische leger, 1850-1950, BMGN, afl. 3, pp 392-425

O’Connell Davidson, J. (2006). Will the real sex slave please stand up, Feminist Review, 83, 4–22.

O’ Connell Davidson, J., Sanchez Taylor, E., 1996) Child Prostitution and Sex Tourism; South Africa. a research paper for the Department of Sociology, (for Ecpat International, Bangkok and Unicef)

O’Connell Davidson, J., Sanchez Taylor, J.,Exploring the Demand for Sex Tourism in, Sun, Sex and Gold, Tourism and Sex Work in the Caribean, in Kempadoo, K. (ed) in Sun, Rowman and Littlefield Publishers

O’Connell Davidson, J, Anderson, Br. (2004) Trafficking, a demand led problem?, University of Nottingham, Compass and Save the Children

Oostrom, F. van, (2017) Nobel Streven, Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, Prometeus, Amsterdam

Oostveen Beleidsonderzoek en Advies, (2008) Evaluatie Tippelzone Nijmegen 2008, Nijmegen, in opdracht van de gemeente Nijmegen.

Orly, Henk, Vries, Geart, (ed) (2015) Leeuwarden in de gouden eeuw, uitgeverij Verloren, Hilversum.

Otten, L., (2006), Mensenhandel, de strafrechtelijke grens van exploitatie van prostitutie, een uitgave van de wetenschapswinkel Rechten, Universiteit van Utrecht.

Oude Breuil, B., C., (2011) Almere door een rode bril, Fenomeenonderzoek naar seksuele dienstverlening, uitgave Pompe Instituut Utrecht.

Paardt, prof dr, R.N.G., Sparidis, G, (2008) BTW gevolgen van het nieuw fiscaal beleid in de prostitutiebranche, Belasting-magazine, meinummer.

Pesschier, Edwin, (2012) Van souteneur tot bestemmingsplan, Onderzoek naar het instrumentarium toepasbaar bij de transformatie van rosse buurten, Universiteit van Amsterdam, (scriptie september)

Pitlo, A., (1948)  zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken en wat zij ons omtrent ons notariaat leeren, Tjeenk Willink, Haarlem, p. 249

Plan, Free a Girl, Ecpat en Terre des Hommes, (2014) Sexual Exploitation of Children in Brazil, putting a spot on the problem, An Investigation on the scope and the magnitude of a social problem still, in the dark, gepubliceerd 9 mei.

Praz, M., (1933) The Romantic Agony, Oxford University Press, Oxford.

Osakue, G., Okoojion, (ed), (2002), Trafficking in girls, The way forward, Report of a research, Edo and Delta States of Nigeria, uitgave van Girls Power Initiative, Calabar.

Osborne, R. (ed), (2004) Trabajadoras des Sexo, Derechos, Migraciones en el Siglo XXI, uitg, Bellaterra, Barcelona.

Osté, M.., (1989) Gigolo’s, Gesprekken met hoerenjongens en escortboys, Uitgeverij Bzztoh, Den Haag.

Otgaar, P.A.J.  en Schaik, J.F.J.G, (1993), ‘De prostituant te Leiden in het laatste kwart van de Negentiende Eeuw, in het Jaarboek van de Historische Vereniging, een uitgave van de Dirk van Eck Stichting, Leiden.

Otgaar, P.A.J. en Schaik, J.F.J.G. (1992), Ilegale prostitutie in Leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw, in het Jaarboek van de Historische Vereniging, een uitgave van de Dirk van Eck Stichting Leiden, Leiden.

Otgaar,  P.A.J. , Schaik, J.F.J., (1991), Bordeelhoudsters in Leiden, 1853-1875, Jaarboek 1991 van de Historische Vereniging, een uitgave van de Dirk van Eckstichting.

Otis, L. L. (1985) Prostitution in Medieval Society, The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago en Londen, University of Chicago Press

Oudkerk, R. Geen weg terug, (2005), Prometheus, Amsterdam

Outshoorn, J. (ed), (2004), The Politics of Prostitution, Women’s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce, Cambridge University Press, Cambridge.

Outshoorn, J., (2001) Regulating Prostitution and Sex Work; The Pioneer Case of the Netherlands, in Acta Politica, nr. 2

Overman, L. (1982) Prostitutie in woonbuurten, een uitgave van de Mr. De Graafstichting. Amsterdam.

Palmer, C., (2011), Violence against women and sport, A literature review, Durban University, pubicatie van End Violence against women.

Parent Duchatelet, A.J.B., (1857), De la prostitution dans la ville de Paris, considerée sous le rapport de l’hygiene publique, de la morale et de l’administration, uitg. J.B. Balliere et fils, Parijs.

Parisot, J., (1987) Johnny Come Lately, a short history of the condom, Journeyman Press, Londen.

Pates, R. (2012) Liberal laws, punitive practices: logics of interference in the most liberal sex work regime in the world, in Sexuality Research and Social Policy.

Partners en Propper,(2011)  Evaluatie Uitstapprogramma Prostituees Deventer, uitgave van Partners en Propper, Vught.

Pels, D., Lacroix, M. (2011) Preutsheid en Prostitutie, Vrijzinnig Paternalisme in het seksdebat in: Pels, Dick, Dijk, Anna van, Vrijzinnig Paternalisme, Naar een groen links beschavingsproject, Bert Bakker, Amsterdam

Perquin, P. (2012), Achter het raam op de Wallen, Mijn verhaal, uitg Prometheus, Amsterdam.

Perquin, P, (2013)  De meisjes van mevrouw De Wit, in de greep van loverboys, uitg Prometheus, Amsterdam.

Pheterson, G., (1986) Vrouweneer en Mannenadel, over het stigma hoer, uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pheterson, G., Ed. (1989) A Vindication of the rights of whores, Seal Press, Seattle..

Pheterson, G., (1996) The prostitution Prism, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Philip, N., (1991), Working Girls, An Illustrated History of the Oldest Profession, Bloomsbury Pubishing Ltd., Londen.

Philippon, O.(1969)  L’esclavage du siecle, ed. Tequi, Parijs

Pierson, H., (1909) Prostitutie en Maatschappij, uitgeverij Ruys

Poel, S.van der.(1991), In de bisnis, professionele jongensprostitutie in Amsterdam, proefschrift, Arnhem.

Poel, S. van der, (1994), De wal keert het schip. Opkomst en ondergang van emancipatiebeweging van prostituees, in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jaargang 20, nr. 4, pp 51-89

Pol, L. van de, (1996) Het Amsterdams Hoerdom, Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw, Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Pol, L.v.d., Beeld en werkelijkheid van de prostitutie in de zeventiende eeuw. In: Hekma, G., Roodenburg, H., (ed), 1988, inHelsche Boosheit, skesuele voorstellingen in Nederland, 1300-1850, Nijmegen, uitgeverij Sun.

Potjer, M., (2008) Acties voor en tegen de erkenning van Arnhemse bordelen, 1860-1901, in de Genoeglijkste, jaargang 28, uitgave van Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur

Prakken, J.R., (1976), Van schouw-, schurft- en pokmeesters tot huidartsen in Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, nr 20, pp 886-891

Project Hydra, (1988) Beruf:Hure, Uitgegeven door Prostituierten-Project Hydra, Galgenberg, Hamburg

Quirós, Bernaldo de  en G., Lianas Aguilaniedo, (1910 ) Prostitution und Verbrechertum in Madrid,  uitgeverij Marcus Berlijn,

Raimond- Waarts, Loes, L., Santing, Catrien, (2010) Sex: a Cardinal’s Sin, Punished by Syphilis in Renaissance Rome, in Leidschrift, 25-2, uitgave van Stichting Leidschrift, Leiden, pp 169-182

Ravesteijn, W., (1958) Rotterdam in het begin der eeuw, Rotterdams Jaarboekje, reeks 6, jaargang 6, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum

Ravesteyn, L.J.L.J, (1930)Rotterdam vóór de negentiende eeuw, in het jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum

Rebergen, I. (1986), Problemen in de Polsbroek, prostitutiebestrijding in de Polsbroek rond de eeuwwisseling, in Oud-Zutphen, Tijdschrift van de historische vereniging Zutphen, vijfde jaargang, nummer 4, november.

Registratiekamer (1997) Registratie van prostituees, uitgave van de registratiekamer, Den Haag.

Reinsberg, C., Beck, C.H.,(1993),  Ehe, Hetaerentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, Verlag C.H.Beck, Muenchen

Repetur, L., en Veenstra,J.  (2011)  Vrijbuiters Uitgebuit, Minderjarige jongens in de prostitutie, uitg SWP Amsterdam.

Restif de la Bretonne, N.E., (1770) le pornographe, uitgeverij Aeropagus, ?

Rexroth, F., (2007) Deviance and power in late medieval London, Cambridge University Press, Cambridge.

Rhebergen, D., Anak-Anak Jalan Diponegoro, (1999) Female Street Workers in Surabaya, Indonesia, (proefschrift?), Uitgave VU, Feministische Antropologie, deel 11, Amsterdam.

Ribberink, A., (1987), Feminisme, Politiek Veel Stromenland, Leiden, uitgave van St. Burgerschapskunde.

Richter, M., Delva, W., (2010) ‘Maybe it will be better once this World Cup has passed’, Research Findings regarding the Impact of the 2010 Soccer World Cup on Sex Work in South Africa, Johannesburg,

RIEC (2010) Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak mensenhandel Rotterdam,uitg politie Rijnmond.

RIEC  Noord-Holland (2010) Methodiek Inzicht in prostitutiebranche, uitgave Riec/politie Noord Holland.

RIEC ZHZ, (2011) Prostitutie in de politieregio Zuid-Holland-Zuid, Een verkennend onderzoek naar de vergunde en onvergunde vormen van prostitutie in Zuid Holland, Zuid, oktober.

Riet, van F.A.M. (2008) Handhaven onder de nieuwe orde, de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede, Wereldoorlog, Zaltbommel, uitgeverij Argilis

Riet, Frank de, (2016)Kommer en Kwel in Rotterdam, Moord, doodslag en andere misdrijven, 1904-1940, uitgeverij Donker, Rotterdam

Riezebos, R., Schee, J, van der., (1999) Het Keurmerk gekeurd, Keurmerken en certificaten als merkenbouwinstrument, Tijdschrift voor marketing, februari 1999, pp 49-51

Ringdal, N., (2004), Love for Sale, A Global History of Prostitution, Atlantic Books, Londen.

Roberts, N., (1986), The Front Line, Women in the Sex Industry speak, Grafton Paperback, Londen.

Robertson,. F. (1977), The Triangle of Death, the inside story of the TRIADS, the Chinese mafia, Routledge and Kegan Paul, Londen.

Roer, R. van, (1989)‘ De Miljoenengok van Driel Vis in Fijnaut C., Georganiseerde Misdaad en strafrechtelijk Politiebeleid, Lochem.

Roer, R., van der, (1989) Inbreng geld en geweld bepalen leiderschap van de Tai Huen Chai in C. Fijnaut (red), Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk politiebeleid, Lochem

Roerink, A., Vleuten, N., (1988) Handel in illusies, Prostitutietoerisme in Thailand, uitgeverij Haktol, Nijmegen.

Roessingh, M., Ramesar, P., (2011) Slaven in de polder, Hoe sekswerkers, schoonmakers en seizoensarbeiders worden uitgebuit, uitgeverij Atlas, Amsterdam, Antwerpen.

Roest van Limburg, Th, M. (1910) In den strijd tegen de ontucht, enkele opmerkingen en mededeelingen betrekkelijk het prostitutievraagstuk, Rotterdam

Rogier, L.J. (1957)Onderzoek naar de bevolkingsstructuur binnen het ambacht Hilligersberg, in het jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum

Rogier, L., (1969), De macht van Jacob de Vletter, jaarboekje

Romer, Herman, (1983), Passagieren op ‘De Dijk, de Schiedamsedijk in Oud- Rotterdam, Europese Bibliotheek, Zaltbommel.

Romer, Herman, (1999) De ondergang van de Zandstraatbuurt, Het kwartier voor 1940, serie: Rotterdam in voorbije dagen (deel 8) Europese Bibliotheek, Zaltbommel.

Romer, H. (1985), Rotterdam in de jaren tien, 1910-1920, Zaltbommel pp 22-27

Romer, H., (1990) Het Scheepvaartkwartier, Parel aan de Maas, Europese Bibliotheek, Zaltbommel

Romi (1952), Maisons Closes, L’Histoire, L’Art, Litterature, Les Moeurs, uitgave in eigen beheer van auteur (schuilnaam), Parijs

Rooijen, H.van  (2012), Beleidsinstrumenten in het prostitutiebeleid: reguleren of samenwerken? Unpublished Masters Thesis, University of Leiden, Department of Public Administration.

Rossiaud, J., (1984) Medieval Prostitution, Blackwell Publishers, (1988, Engelse vertaling) New York.

Rotterdamse Jongerenraad, (2013), Het zal je zusje maar zijn. Signaaladvies over prostitutie 2.0., Rotterdam.

Rottier, J., (2018) Decriminalization of Sex Work, The New Zealand Model, An analyses of the integrative Sex Industry Policy in New Zealand, Aoteoara, proefschrift Universiteit van Utrecht

Ruggiero, G., (1985), The boundaries of Eros, sex, crime and sexuality in Renaissance Venice, Oxford University Press, New York, Oxford.

Rutgers- Hoitsema, M., (1901) De prostitutie te Rotterdam en de strijd tegen de reglementeering in den gemeenteraad, uitgeverij Bredée.

Rijken, C,. (2012), Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel, in het Journaal voor Vreemdelingenrecht, maart 2012, jaargang 7, no. 7.

Salah, Lema, (2014)De langste straat van Nijmegen, De seksuele cultuur van de Rozemarijngas en Vinkengas tussen 1880 en 1890, in Raffia, Over Gender, Emancipatie en Feminisme, 1 juli 2014, Nijmegen

Salas, A., (2005), El ano que trafique con mujeres, uitg. Temas de hoy, Madrid

Salou, D. , Vriezenga, Th., Jongetje, G. (2008), Een onzichtbare schaduw, Jongensprostitutie in de stad Utrecht, Stichting Stade, Utrecht.

Sanchez Taylor, J., (2001) Dollars Are a Girl’s Best Friend? Sexual Behaviour in the Caribean, in Sociology, Vol. 35, no 3., pp 749-764

Sauer, B., (2013), Money, Sex and Power, Paradoxien der politischen Regulierung van Prostitution, gepubliceerd op Youtube, 12-12-2013.

Schaapman, K., (2004) Zonder Moeder, Uitgeverij Balans, Amsterdam.

Schaapman, K, (2007), Hoerenlopen is niet normaal, Twijfels bij een liberaal prostitutiebeleid, uitgeverij Balans, Amsterdam

Schaik, F., van, (2007) Loverboys, een mediahype. Analyse van de berichtgeving over loverboys, scriptie Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg

Schevenhoven, P.F. (1982) Het stadsbestuur van Rotterdam in het begin van de 15de eeuw, in Het Rotterdams Jaarboekje, reeks 08, jaargang 10, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamem.

Schikorra, Christa,  (2006) Forced Prostitution in Nazi Concentration Camps, (2006)Holocaust in International Perspective, Lessons and Legacies VII, ed. Peter Hayes, Dagmar Herzog, Northwestern University Press

Schmidt, Ariadne, (2000) Twee eeuwenoude weduwebeelden. Van de lusten geproefd. Wellust in het weduwenbeeld in de vroegmoderne periode, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, no. 20, p. 65-83.

Schnabel, P., (1989), Forum, een veranderende kijk op seksualiteit, in Tijdschrift voor seksuologie, no. 13 pp 208-218

Scholtes, J.T.I., (1980), Prostitutie, gegevens en ideeën, uitg. van Mr. A. De Graafstichting, Amsterdam.

Schoor, Arie van der, (2005) Het Rotterdam Boek, Zwolle, uitgeverij Waanders

Schuster, Peter, (1992) Das Frauenhaus, Staedliche Bordelle in Deutschland, 1350-1600, uitg Ferdinand Schoeningh, Paderborn, Muenchen, Wenen en Zurich

Schweizerischen Nationaal Komitees gegen die Frauen- und Kinderhandel (1938), 28 november 14.15 uur, Bern, (een getypt document).

Scoular, J. (2010). What’s law got to do with it? How and why law matters in the regulation of sex work, in Journal of Law and Society, 37, 1239.

Secretariaat Volkerenbond Informatieafdeeling, (1938), De handel in vrouwen en kinderen in het verre oosten. Internationale conferentie Bandoeng, uitg. Volkerenbond Informatieafdeeling, Genève.

Seidler, Y., (2011) De regulering van Rotterdamse prostituees tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, masterscriptie maatschappijgeschiedenis Erasmusuniversiteit, juni

Sent, C., Rantsev, (2010) Een mensenrechtelijke benadering van mensenhandel, gepubliceerd op www. Humantrafficking. Info, 15 december.

Serrasens, J., Spronken, T., (1991) Tippelen in Heerlen, Het Heerlense tippelverbod en het gelijkheidsbeginsel, in Nemesis, uitgave van het Clara Wichmann Instituut, Utrecht.,1991, no. 1.

Servais, JJ, Laurend, JP, (1976) Histoire et dossier de la prostitution, édition Planete, Parijs.

Shahar, S, Voet, E. (1997), Bedgeheimen van een gigolo, Een zoektocht naar bevestiging en bevrijding, Uitgeverij De Sfinx, Diemen, Amsterdam

Shields, Chelsea, (2016) ‘This is the soul of Aruba speaking ‘, The 1951 Campo Alegre Protest and an Insular Identity on Aruba, New West Indian Guide 90, uitgeverij Brill, pp 195-224

Siegel, D., (2007), Nigeriaanse madams in de mensenhandel in Nederland, in Justitiële Verkenningen, jaargang 33, no,. 7, uitgave van WODC, Den Haag.

Siegel, D., Blank,(2010)  S. de, Dispatches, Women who traffic women: the role of women in human trafficking networks, Dutch cases, in Global Crime, no 4, vol.11, November, p. 438-447

Siegel, D., (2015) Het Zandpad- closing brothels or closing eyes? Utrechtse sekswerkers na de sluiting van het Zandpad, Boom Lemma uitgevers, Den Haag.

Sleebe, V., (2000) Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, deel 3, Uitgeverij Verloren, Hilversum en Dordrecht. Pp 191-193

Slim, Iceberg, (1969) Pimp, The story of my life, Holloway House, Los Angeles.

Slobbe, J.F. van, (1937), Bijdrage tot de geschiedenis der prostitutie te Amsterdam, uitg. Schelltema Holkema, Amsterdam.

Slot, B., Kruize, J. (1999) Nummertje Naakt, in Economische Statistische Berichten, 18 juni

Smael, K. (1969), Het ontstaan van een kosteloze polikliniek ter behandeling van geslachtsziekten te Rotterdam, in Rotterdams Jaarboekje, 7de reeks, no 7. Pp 306-311

Smit, P., (2004)  De laatste stadslector van Alkmaar, Josephus van Dam  (1766-1843) in Noordergraaf, L. (ed) Alkmaar stad en regio: Alkmaar stad en omgeving in de  Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd,  Alkmaarse Historische  Publicatie, uitgeverij Verloren, Hilversum.

St. Soa aids Nederland,  (2018) Sekswerk en Geweld in Nederland, Amsterdam

Socialistische Fractie in het Europese Parlement, (red. Anne Vondeling Stichting, Vrouwenhandel. (1988) Tussen migrant en handelswaar, Amsterdam.

Soeters, J., (1982), De Kaap, het woelige leven op het Rotterdamse Schiereiland, uitgave Rotterdams Nieuwsblad, Rotterdam

Soudijn, M., (1996) , Chinese human smuggling in transit, Universiteit van Leiden, Leiden

Spangler, M., (2002), Transnational Prostitution of Black Women in Denmark, in Bodies Across Borders, Prostitution and trafficking in women, in NIKK Magasin, Nordic Information on Gender, uitg van Swedish Secretariat for Gender Research, Gothenburg

Stempvoort, M.van, (2008) Acting subjects? Service providers and their attitude towards sexworkers, scriptie Comparitive Women’s Studies, Amsterdam

Stemvers, F.A., (1985) Meisjes van plezier, De geschiedenis van de prostitutie in Nederland, Fibula- van Dishoeck, Weesp.

Sterk, Cl., (1984) Vieze Kereltjes, zedenpolitie en vrouwen: over de relatie enerzijds tussen rechercheurs van de zedenpolitie en feministen anderzijds tussen deze politiefunctionarissen en het vrouwelijk publiek waarmee ze in aanraking komen, uitg. Koninklijke Vermande, IJmuiden.

Sterk, H, (1983) Rondom de Galekopsteeg, 1858- 1885, enige aspecten van de prostitutie in Utrecht, in Tijdschrift voor sociale geschiedenis,  pp 79-105

Stichting BOOG (1988), Straatprostitutie in Rotterdam, gepubliceerd als EUR rapport nummer 27, Rotterdam, Rotterdam School of Management Faculteit Bedrijfskunde, deel 1 en 2.

Stoeltjes, Th. J.A., (1987), Naar een doelmatig beleid inzake prostitutie,Suggesties voor een gemeentelijke regeling, ongepubliceerd, (aanwezig in archief Altink en/of Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Stokvis, Pieter, P. R.D., (1984) Blauwboekjes over de Verborgenheden van Den Haag: 1828-1853, in Maatstaf, jaargang 32

Stokvis, P. R. D., (1987), De wording van modern Den Haag, de stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog. WBook, B.V., Zwolle

Stokvis. P.R.D., (1999) Haagse melksalons en conditoreien rond 1900, in Voeden en Opvoeden, Jaarboek voor de vrouwengeschiedenis. Stichting Beheer IISG, Amsterdam

Stoop, Ch. de, (1992) ‘Ze zijn lief meneer’, Over vrouwenhandelaren, meisjesballetten en de bende van de Miljardair, uitgeverij Kritak Antwerpen.

Strabo (2018) Georganiseerde rondleidingen in het Wallengebied te Amsterdam, meningspeiling onder bewoners en ondernemers.

Sullivan, B., Jeffrey, L. A., (2009) Canadian Sex Work Policy for the 21st Century, Enhancing Rights and Safety, Lessons from Australia, in Canadian Political Science Review, maart  (1)

Swinderen, O.Q., (1902), De zoogenaamde hedendaagse slavernij, in Themis, no. 4.

Sykiotou, A.P.,(2007) Trafficking in human beings, Internet recruitment, Misuse of the Internet for the recruitment of victims of trafficking in human beings, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Brussel.

’t Hart, P.D. (1993), Het onbespreekbare besproken, Het Utrechtse gemeentebestuur en de prostitutiekwestie, 1850-1900 in Jaarboek Oud Utrecht pp 148-180

Talma, D.,(2003)  Vrouwenmantel, verhalen van vrouwen die in de prostitutie werken, uitgeverij Fagel, Amsterdam.

Taskforce mensenhandel, (2009) Voortgangsreportage, Stand van Zaken, september.

Tellegen , E., (2007) Het utopisme in de drugsbestrijding, uitg. Mets en Schilt, Amsterdam

Terpstra, L., Dijke, A. van, (2004) Publiek Geheim, Jeugdprostitutie, negen portretten, uitgeverij SWP, Amsterdam,

Thanh-Dam, Truong, (1990), Sex, Money and Morality, Prostitution and Tourism in South-East Asia, uitg. Zed, University of California.

Thukral, Y., Ditmore, M.,, Murphy, A., (2005) Behind closed doors, An Analysis of Indoor Sex Work in New York City, uitg. Sex Workers Projects at the Urban Justice Center, New York.

Tieman, W.A., (1976), Mijn vriendinnen, de lichte meisjes, West Friesland Publisher, Hoorn

Timmermans, Elisabeth, (2017) Is Dating Dated in Times of Tinder, exploring the Mediatization of Casual Sexual Intimacy, Leuven, faculteit sociale wetenschappen

Treurniet, H.F., Savidse, W.,  (1993), Trends in de frequentie van seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in  het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 137-1457-61

Trioen, D.,(1993)  Boter op ’t hoofd, uitgever Hadewych, Antwerpen.

Troost, P, (2002) Het rosse leven op de beruchte Schiedamsedijk, Rotterdams mini-boekje jaargang, 9, no.34’

Troost, P., 1993,  Lief en Leed op de Schiedamschedijk, Herinnering van een ooggetuige, eigen uitgave.

Troost, P., (2008) De Meisies van de Schiedamsedijk, Rotterdam, uitgave eigen beheer

Uzunova, I., (2010), Roma Integration in Europe, Why minority rights are failing. In Arizona Journal of International and comparative law, vol. 27 no. 1. Pp 283-322

Vanwesenbeeck, I.van, Groen, M., Altink, S., (1989) Hoe (ex) prostituees zich zelf redden, Een onderzoek naar de (afwezigheid van) hulpvragen, een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag

Vanwesenbeeck, I.van,  (1994) Prostitutes’ well-being and risk, Amsterdam: Amsterdam University Press, Amsterdam

Vanwesenbeeck, I. van, (1989), Wiens lijf eigenlijk, Een onderzoek naar dwang en geweld in de prostitutie, een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.

Vanwesenbeeck, I. van, (1991) Sekswerk als professionele zorgarbeid, de straat en de club, in Lover, 91, no 1. Pp 27-31

Vanwesenbeeck, I., (2001), Another Decade of Social Scientific Research Work on Sex Work: A Review of research 1990-2000. In Annual Review of Sex Research, no. 12, Research Library, pp 242 ev

Vassilev, R., (2004), The Roma of Bulgaria, a Pariah Minority, in the Global Review of ethnopolitics, vol 3. No 2. January, pp 40-51

Vazquez Garcia, F., Moreno Mengibar, F.,  A., Bazan Diaz, A., (2000) La prostitution au Pays Basque entre XIVe et XVIIe siecles, in Annales, volume 55, nummer 6.

Veen, M.G. van , Leeuwen, A.P. van, (2007), Hiv-surveys bij prostituees en migrantengroepen in Den Haag, in Epidemiologisch Bulletin, jaargang 42, nummer 1.

Velde, Leo van der, (2000) Hoeren en snoeren, uitgeverij de Haagsche

Velden, Marike, Spierdijk, Romke, (2014) Escortbijbel, uitgeverij Komma, Den Haag

Velthuysen, G., (1912) Een blik op den stand der prostitutiekwestie in binnen- en buitenland, Verslag uitgebracht op Algemeene Vergadering van de NVP op 5 juli

Velthuysen, G., (jaartal onbekend) Vrouwenbeweging in Nederland, paragraaf 5 van hoofdstuk Bestrijding van den handel in vrouwen,  pp 219-225

Veldkamp marktonderzoek, (2002) De prostitutiebranche, Acceptatie door dienstverlenende instellingen: een kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de beeldvorming van de prostitutiebranche onder dienstverlenende instellingen, een uitgave van het WODC, Den Haag.

Venicz, L., Vanwesenbeeck, I., (2000), Er gaat iets veranderen in de prostitutie… De sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees in prostitutiebedrijven voorafgaand aan de opheffing van het bordeelverbod, uitg. Ministerie van Justitie ism Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek, Utrecht.

Venicz, E., Vanwesenbeeck, (1998), Aard en Omvang van (gedwongen) prostitutie onder minderjarige (allochtone) meisjes, uitgaven van het Nisso, Utrecht

Venicz, E., Tanczos, K., (1998) Achter de ramen, veldwerk onder raamprostituees in Groningen, een verslag van het project vertrouwensvrouw migranten prostitutie, Groningen

Vennix, P. et al. (2000) Hivpreventie, sekswerkgedragen seksuele netwerken van klanten van klanten van transgenders op de tippelzones van Amsterdam en Rotterdam, een uitgave van het Nisso ism St. Soa aids, Utrecht.

Verbeek, H., (1996) Goede bedoelingen, Zaakwaarnemers in een hoerenorganisatie, uitg. Het Spinhuis, Amsterdam.

Vereniging Middernachtzending Utrecht, (1898) Een licht in de duisternis, Utrecht

Verhoeven, M.A, Gestel, B. van, Jong, D. de,  (2011) Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie, een onderzoek naar de aard en de opsporing van mensenhandel, Den Haag, uitgave WODC, uitgever juridische uitgever Boom

Verhoeven, M., Straalen, E. van, (2015), Contactmomenten tussen de overheid en prostituees, Cahier 2015-2, uitgave van WODC, Den Haag

Verlaan, J, (1999), Chaos aan de Amstel, uitg. Sun, Nijmegen

Vermeesch, G., (2006), Oorlog, steden en staatsvorming, de grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte- eeuw van De Republiek (1570-1680), proefschrift University Press, Amsterdam.

Vermeulen, G. (2007) Zelfregulering via kwaliteitsnormen in de seksuele dienstensector? In Vermeulen, G., (ed), Moens, B., en De Busser,E.,  Betaalseksrecht, naar regulering of legalisering van niet problematische prostitutie, Uitgeverij Maklu, Antwerpen

Vern, L., Bullough, L, Brundage, J.A., (ed), 1996, Handbook of Medieval Sexuality, Routledge, New York, Londen.

Bullough, Vern L., (1964) The history of prostitution, University Books, New York,.

Vervloesem, E., (2009) De Chinese ondernemers op Katendrecht (1914-1940), Rotterdams Jaarboekje, Reeks 1, jaargang 1, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum

Vianen, R. van, Wijers, M., Woerds, S. ter, (2006) Positie van slachtoffers van mensenhandel, eerste trendrapportage, Adviesbureau Van Montfoort, Verwey Jonker Instituut, Utrecht.

Vis, E., (2003), Hanky Panky, Sex a la carte, Maxi Gold Publishing, Amsterdam.

Visser, J., et al (2000) Profeit Studie, uitg Mr. De Graafstichting, Amsterdam

Visscher, H., De gestijfde illusie, (2000)  De prostituees van een luxueus Rotterdams Bordeel, in het Historisch Tijdschrift Holland, 32e jaargang, nr., 5, een uitgave van de Historische Vereniging Holland, Leiden.

Visscher, Henk., (2003)Duitse Loreleys en Franse Madeliefjes, beeldvorming betreffende buitenlandse prostituees rond 1900 in Rotterdam, reeks 1, jaargang 1, Rotterdams Jaarboekje, Historisch Genootschap Roterodamum

Visscher, H., (2000) De affaire Anna Takatz, slavernij en vrouwenhandel in Rotterdam tijdens het fin-de siecle, Rotterdams Jaarboekje Reeks 10, jaargang 10, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Vocks, J., Nijboer, J., (2000) Land van belofte, Een onderzoek naar slachtoffers van vrouwenhandel uit Centraal- en Oost Europa, (Hoofdstuk Sociale, Culturele  achtergronden van vrouwenhandel), Rijksuniversiteit Groningen.

Volkerenbonds Secretariaat Informatie Afdeeling Geneve, (1938) De handel in vrouwen en kinderen in het verre oosten, Internationale Conferentie te Bandoeng.

Volmuller, H.W.J., (1966), Het oudste beroep, geschiedenis van de prostitutie in Nederland, Utrecht, Oosthoek’s uitgeversmaatschappij.

Vooren, P. van, (1916) De Rotterdamsche Waterschout, in het jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum

Vos, F. , (2008) Blauwe haren, zwarte ogen, De Roma cultuur van binnenuit, Meulenhoff, Amsterdam.

Voskuil, B., Ruigrok, H.,(1998)  Ga je mee schat?, Prostituees over hun leven, mannen en vooral geld, uitgeverij Veen, Amsterdam

Vree, Frank van,  (1991) De verlokkingen van de Zandstraat, pp. 25-42 in Fragmenten van vermaak, macht en plezier in de 19de en 20ste eeuw, ed. Kalb, Don en Kingma, S., in de reeks Balans & Perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, uitg. Rodopi Amsterdam.

Vries, P.de, (1997) Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen: de reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland 1850-1911, Uitgeverij Verloren, Hilversum. (proefschrift)

Vries, P. de, (2011) From  Slave to Sex Worker, Feminist Debates on Prostitution and Prostitution Politics in the Netherlands 1880-2010, in L’Homme, Europaische Zeitschrift fuer Feminismus.

Vries, P. R. de,  (1985) Uit de dossiers van commissaris Toorenaar, uitg. De Fontein, Baarn.

Vries, S. de, (1908) Het Haagsche Zeden- en Politieschandaal, ( Duitsche Greet Histories), uitgever Doornhagen, ‘s-Gravenhage

Wagenaar, H. (1995), Het Onbedoelde Gebruik van Beleid, (The Unintended Use of Public Policy), in Leo Aarts, Philip de Jong, Romke van der Veen, Hendrik Wagenaar, Het Bedrijf van de Verzorgingsstaat. Naar Nieuwe Verhou­dingen tussen Staat en Burger, Boom, Meppel: 234-260

Wagenaar, H. (2006), Democracy and Prostitution: Deliberating the legalization of brothels in The Netherlands, in Administration & Society, 38, 3: 198-235.

Wal, Geke van der, (1987), Pantser tegen de vreugde, een spinneweb tegen het gevaar, in De Groene Amsterdammer van 4 maart.

Waldeck, P.W. (1990), Abraham Waldeck en de Haagse Politie in het midden van de negentiende eeuw, jaarboekje Die Haghe, een uitgave van de Geschiedkundige Vereniging den Haag

Waldenberger, A., (2012), Geschichte und Debatten der Hurenbewegung in Deutschland und Osterreich von den 1970er Jahren bis 2011, Wenen, Universiteit van Wenen, Diplomarbeit.

Walkowitz, J.R., (1983), Prostitution and Victorian Society, Women, Class and the State, Cambridge University Press

Walkowitz, J.R. (1992) City of dreadful delight, Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London, Virago, London.

Walraven, D.M. (2009) Het Rotterdamse Prostitutiebeleid, Een onderzoek naar het functioneren van het prostitutiebeleid van de gemeente Rotterdam, masterscriptie, Erasmusuniversiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde, Rotterdam.

Walter (1888). My secret life, The Sex Diary of a Victorian Gentleman, 1966. Henry Spences Ashbee, New York.

Wanjohi , K. (2009) Sex Tourism in Kenya, Kenya’s Booming Industry, Askgate Publishing, Farnham

Wassenberg, J., Kemenade, E. van, (1990), Prostitutie het beroep, Nemesis, 1990, no. 1. Uitgave van Clara Wichmanninstituut, Utrecht.

Watering, L.A.W., (2009), De (in) effectiviteit van artikel 273f bij ‘overige uitbuiting’, vier jaar na inwerkingtreding, Tilburg, scriptie.

Weel, A.J.,(1984) De strafvonnissen van de Haagsche Vierschaar in de periode 1700-1811, jaarboekje Die Haghe, een uitgave van de Geschiedkundige Vereniging den Haag, pp. 137-189

Weitzer, R. (2007), The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade, in Politics & Society, 35, (3): 447-475

Weitzer, R., (2014) New Directions in Research on Human Trafficking, The ANNAS of the American Academy of Political and Social Science 653:6 DOI 10-1177/0002716214521562

Weitzer, R., (2013) Legalizing Prostitution, From Illicit Vice to Lawful Business, New York University Press, New York en Londen.

Weitzer, R., (2000) Sex for Sale: Prostitution, Pornography and the Sex Industry, Routledge, New York.

Weitzer, R., (1991) Prostitutes’ Rights in the United States. The failure of a movement, in Sociological Quaterly, volume 32, Issue 1, pp 23-41, March

Werf, A. van der, (1996), De ondergang van de Zandstraatbuurt, Beschavingsoffensief en een Nieuw Stadhuis in Rotterdam (1890-1910), doctoraalscriptie, Vrije Universiteit Amsterdam

Werf, A. van der, (1997) De mislukte beschaving van een hoerenbuurt, De ondergang van de Rotterdamse Polder, 1890-1911, in Skript, Historisch Tijdschrift, jaargang 19.1., 4-13, uitgave van Stichting Skript, Historisch Tijdschrift te Amsterdam

Werson, H., (2012) De Fuik, Achter de schermen van de mensenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland, Uitgeverij Carrera, Amsterdam.

West, J., Austrin, T., (2002) From Work as Sex to Sex as Work, Networks, ‘Others’ and Occupations in the Analyses of Work’, in Gender, Work and Organisation, (9 (5).

West, J., (2001), From Work as Sex to Sex as Work, Networks, Occupations and ‘Others” in Analysis of Work in: Rethinking, Gender, Work Organization, Keele University.

West, J., (2000), Prostitution Collectives and the Politics of Regulation, in Gender Work and Organization, Volume 7, no. 2, Blackwell Publishers Oxford

Westerhof, N.D., (2008), Conspiracy of Silence, Een onderzoek naar nationaal socialisme en prostitutie, Masterscriptie voor de universiteit Utrecht, Internationale betrekkingen in historisch perspectief.

Westerik, J., (2009) Dit is het leven. Een studie naar (ex) prostituees, Proefschrift Universiteit voor Humanistiek. Utrecht.

Westwood, J.L., (2010) The social Construction of risk in child trafficking discourses; a study of melodramatic tactics in child trafficking narratives, University of Central Lancashire.

Weyerman, Jacob, Campo, De Rotterdamsche Hermes, 1720, geraadpleegd op dbnl

Wiersum, E., (1929) Een Mecklenburgsche Hoveling in het Rotterdamsche Spinhuis in het jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum

Wilcox, A. et al. (2009), Tackling the Demand, a rapid evidence assessment of the published recent literature, Research Report 27,  een uitgave van het Home Office, Uk.

Wildt, A. de, Arnoldussen, P., (2002) Liefde te koop, Vier eeuwen prostitutie in Amsterdam, Zes wandelingen, uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam.

Wit, A. de (2008), Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen, Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de 17de eeuw, proefschrift verschenen bij Aksant, Amsterdam.

Woelderink, B., (1966), De cholera epidemie van 1866 in Rotterdam, in Rotterdams Jaarboekje, reeks 7, jaargang 4, een uitgave van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Wong Lun Hing, F., J., H., (1961) Prostitutie, een fenomenologische studie uit de huisartsenpraktijk, erven Blijlevend,  Utrecht.

Wubben, H.J.J., (1986) ‘Chineezen en ander ongedierte’, Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940, Walburg Pers, Zutphen

Wurf-Bodt, C. van der, (1988), Van lichte wiven tot gevallen vrouwen,  uitg. Kwadraat, Utrecht

Wijers, M, en Chew L, (1997) Trafficking in Women, Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage Domestic Labour and Prostitution,  Utrecht, uitgegeven door de Stichting tegen Vrouwenhandel.

Wijers, M., (1996), Vrouwenhandel en de overheid; de oplossingsstrategieën kritisch bezien, in Justitiële Verkenningen, jaargang 22, januari, februari, WODC, Den Haag, pp 8-25

Wijers, M., Haveman, R., Altink, S., (1991) Vrouwenhandel, een integrale aanpak, in het Nederlands Juristenblad, 28 februari, pp 360-365

Wijers, M., (1996), Vrouwenhandel en de overheid; de oplossingsstrategieën kritisch bezien  in Justitiële Verkenningen, 22, (januari-februari): 8-25

Wijk, A. van, Nieuwenhuis, N., Tuyn, D. van, Ham, T.van,  Kuppens , J., Ferwerda, H.,  (2010) Kwetsbaar Beroep, Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam, uitgave bureau Beke, Amsterdam

Wijk, van et al, (2014), Prostitutie in Nederlandse gemeenten. Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving in 2014, Bureau Beke, een uitgave van het WODC, den Haag.

Wijntjes, Th. M., Noordam, D. J., (1997), Het bemoeilijken van het kwaad, De prostitutie in Amersfoort tussen 1856 en 1911, van regulering tot bordeelverbod,   in het Jaarboek Oud- Utrecht, pp 232- 260

Wijsberts, M., Huijnk, W., Vogels, (red.), (2011) Chinese Nederlanders, van horeca naar hogeschool, een uitgave van het SCP, Den Haag.

Wijsenbeek, Th., (1987). Van priseersters en prostituees. Beroepen van vrouwen in Delft en Den Haag gedurende de 18de eeuw. In het Jaarboek voor de Vrouwengeschiedenis, Nijmegen, uitgeverij Sun.

Zaich, D., Staring, R., (2009) The Flesh is weak, the spirit even weaker in: Di Nicola, A., Cauduro, A,. Lombardi, M., Ruspini, P., Prostitution and human trafficking, Focus on clients, Springer New York (pp 67-123)

Zanetti, V. ,Kanters, K., (2009) Management samenvatting analyse loverboys op internet, uitgegeven  door de politie Rotterdam Rijnmond.

Zausner, M., (1987), Tippelen, Straatprostitutie in New York, Zes vrouwen vertellen, uitgeverij BZZZtoH, Den Haag

Zeijl, F., (1999) Het is ongelooflijk hoe ze met mij hebben gesold, in Opzij, 1 februari.

Zi Teng, (2000) Hong Kong, Macau and Town B., Research Report on Mainland Chinese Sex Workers,

Ziverte, A., (2005) Valse belofte, een persoonlijk verhaal over vrouwenhandel, uitgeverij Pimento, Amsterdam.

 

Kranten en media

In de artikelen zijn de media aangegeven met een afkorting en een datum.

Afkortingen: VK= Volkskrant

AD= Algemeen Dagblad.

RD= Rotterdams Dagblad

VV= Het Vrije Volk

UN= Utrechts Nieuwsblad

 

Archieven:

 

Het archief van De Rode Draad.

Persoonlijk archief van Sietske Altink, aantekeningen, verslagen en interviews met sekswerkers en andere betrokkenen.

Kranten en media

In de artikelen zijn de media aangegeven met een afkorting en een datum.

Afkortingen: VK= Volkskrant

AD= Algemeen Dagblad.

RD= Rotterdams Dagblad

VV= Het Vrije Volk

UN= Utrechts Nieuwsblad