De Wet Regulering Prostitutie tot en met 2014

De Wet Regulering Prostitutie tot en met 2014

Sinds 2008 wordt er gewerkt aan een wet om de prostitutie in Nederland beter te reguleren opdat misstanden worden voorkomen. Dit begon met de wens om een Kaderwet te ontwerpen. Kaderwet Door de wetswijziging van 2000 waardoor de opheffing van het bordeelverbod een...