Sietske Altink Fonds

 

Stichting Sietske Altink Fonds

Tot ons grote verdriet is één van de meest kleurrijke pleitbezorgers van de rechten van sekswerkers overleden op 2 december 2020 op 66 jarige leeftijd.

Opgeleid als historica en filosoof heeft ze haar werkende leven gewijd aan de emancipatie van sekswerkers. Sinds het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw schreef ze artikelen, deed onderzoek, gaf lezingen en lobbyde op allerlei manieren. Iedere keer als Sietske een politicus, beleidsmaker, arts, maatschappelijk werker, politieman of -vrouw of journalist ontmoette, liet ze die niet los voordat ze precies uitgelegd had hoe een juist prostitutiebeleid eruit ziet. Met een glas wijn in haar hand was ze onverslaanbaar.

Lieve Siets, we missen je enorm. We zullen met liefde en aandacht zorgen voor je erfgoed.

Stichting Sietske Altink Fonds is ontstaan na het overlijden van Sietske Altink. In haar testament had Sietske vastgelegd dat haar nalatenschap naar deze stichting zou gaan.

De stichting heeft als doel om de middelen afkomstig uit de nalatenschap van Sietske Altink aan te wenden voor het (digitaal) beschikbaar stellen en van een (historische) context voorzien van het erfgoed van De Rode Draad en van informatie over sekswerk in Nederland, met als doel educatie van het brede publiek en het destigmatiseren van sekswerk.

Visie:
De geest en het erfgoed van Sietske Altink levendig en venijnig houden.

Missie:
De wereld kennis laten maken met het sekswerkerfgoed van Sietske Altink en aanvullen met relevant materiaal van geestverwanten van Sietske.

Strategie
De collectie van Sietske Altink beschikbaar stellen voor een breed publiek. We promoten haar publicaties en website, archiveren en digitaliseren materiaal en voegen hier relevante content aan toe dat direct of indirect voortbouwt op het werk van Sietske. We zoeken hiervoor samenwerking met onder andere scholen, universiteiten, bestaande archieven en sekswerkerorganisaties.

Wat doet de stichting?

De hoofdlijnen van het beleidsplan voor de komende jaren zijn:

 • De website Sekswerkerfgoed.nl onderhouden en uitbreiden.
 • Een Raad van advies oprichten.
 • Samen met een archiefcomité een inventaris maken van het archief bestaande uit o.a. een boekencollectie, digitale bestanden en eigen geschreven manuscripten en onderzoeken.
 • Uitzoeken waar het archief opgeslagen en toegankelijk gemaakt kan worden voor een breed publiek.
 • Het erfgoed van De Rode Draad en van sekswerk in Nederland van een historische context voorzien en dit erfgoed digitaal beschikbaar stellen.
 • Mogelijkheden uitzoeken om eventueel ongepubliceerd werk van Sietske Altink alsnog uit te geven.
 • Haalbaarheid en wenselijkheid onderzoeken van het ontwikkelen van lesmateriaal over het sekswerkerfgoed.
 • Het stimuleren van en (inhoudelijk) bijdragen aan activiteiten (bijeenkomsten, onderzoek, publicaties) die het erfgoed onder de aandacht brengen en bijdragen aan de destigmatisering van sekswerkers.

De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk.

Beloningsbeleid: De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen; indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen.

Bestuursleden:

 • Voorzitter: Nadia van der Linde
 • Secretaris: Mischa Tydeman
 • Penningmeester: Jacomien Veldboom

Adres:  p/a PIC, Enge Kerksteeg 3, 1012 GV Amsterdam

Op 11 juli 2023 is de stichting formeel ingeschreven in de Kamer van Koophandel
KvK nummer: 90808444
RSIN nummer: 8654.59.794
ANBI status is toegekend, hier een link naar het standaardformulier publicatieplicht ANBI.
En hier een link naar het beleidsplan van de stichting.

Gebruik het contactformulier om een email te sturen als er vragen zijn rondom de stichting Sietske Altink Fonds.