Deel voorkant de gezamenlijke publicatie uit 1990

Deel voorkant van de gezamenlijke publicatie uit 1990

Voor een pragmatische visie op prostitutie als arbeid is de – in 2005 opgeheven-  Mr. A. De Graafstichting van groot belang geweest. In het begin van de jaren tachtig duiken in dat verband steeds de namen van Jan Visser en Hans Scholtes op. Jaren later treedt naast hen een vrouw naar voren: Marieke van Doorninck.

De Mr. A. de Graafstichting ontleent zijn naam aan Andrew de Graaf, een actief lid van de abolitionistische beweging die rond de eeuwwisseling voor de afschaffing van de prostitutie ijverde. Welk een andere koers zou deze stichting in de jaren zeventig inslaan!

Op 27 oktober 1995 vertelde Hans Scholtes dat hij toen hij in 1976 bij de Graafstichting ging werken slechts een paar dozen en wat boeken aantrof.

De stichting had toen een concreet doel: ze runde een tehuis voor vrouwen die uit de prostitutie kwamen en even op adem moesten komen. Dat huis is in 1966 opengegaan en heeft tot 1970 bestaan. Het stond bekend als De Graafschap. Toen het sloot zat er nog slechts één prostituee. Daarna heeft het nog een tijdje door gekwakkeld met ambulante hulpverlening. Slechts één bureaumedewerkster hield zich daarmee bezig. In begin 1975 is de maatschappelijk werkster ermee gestopt. In die periode had het bestuur contact met commissaris Van Andel van de zedenpolitie. Hij vroeg aan mij, of ik het diepe in wilde gaan. Ik riep ja, want de universiteit zag ik niet als mijn toekomst en ben bij De Graafstichting gaan werken. Ik was afgestudeerd in de arbeidssociologie. Ik deed als wetenschappelijk medewerker onderzoek naar machtsverhoudingen in bedrijven.

In die tijd kwam er een bericht van het Ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) dat ze iets wilden doen met het prostitutiebeleid, maar niet in eigen beheer. Eerst hebben we een klein jaar nodig gehad om uit te vinden wat prostitutie betekent. We hebben toen een archief en een bibliotheek gehad. We besloten gemeentes aan te schrijven over hun beleid, als ze dat al hadden. Toen hebben we het rapportje Prostitutie in Nederland geschreven. Dat verscheen in stencilvorm. ‘De brochure: prostitutie-gegevens en ideeën’, was van latere datum.

De Mr. de Graafstichting heeft aan de wieg van De Rode Draad gestaan.

Sietske Altink