Sietske Altink, getekend door Petra Urban

Sietske Altink, getekend door Petra Urban

Altink, S. (2013) Wallenbeleid Asscher komt uit de oude doos, over comfortfeministen versus comfortpolitici, op de JOOP, 14 maart 2013.

Wagenaar, H., Altink, S., Amesberger, H., (2013) Het Nederlandse prostitutiebeleid is mislukt, in Tijdschrift voor de Sociale Sector, no. 1/2, februari 2012

Wagenaar, H. Amesberger, H., Altink, S. (2013) Complexiteit en Uitdagingen van prostitutiebeleid, Internationaal vergelijkend onderzoek naar prostitutiebeleid in Nederland en Oostenrijk,  uitgave Platform 31, Den Haag. Dit is een Nederlandse samenvatting van het rapport: Final Report of the International Comparitive Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands. (Zie onder)

Wagenaar, H., Altink, S. (2013, Prostitutie: De onzinnige criminalisering van de klant, in het Tijdschrift voor  Sociale Vraagstukken, 26 september.

Altink, S., (2007) Misvattingen over prostitutie in het algemeen en De Rode Draad in het bijzonder, Ezine Waterstof

Altink, S., Bokelman, S., (2006) Rechten-van-prostituees ,Een uitgave van De Rode Draad, Amsterdam

Altink, S., Rode Draad, (2008) Uitbuiting-in-Thaise-salons, Een uitgave van De Rode Draad. Amsterdam

Altink, S. (1998)  ‘Grenzeloos ondernemerschap‘ in Rijp en Groen, een publicatie van het Imes instituut van de Universiteit van Amsterdam over ondernemerschap van migranten, Amsterdam.

Altink, S. (1996) Handel en wandel’, over de overeenkomsten tussen mensensmokkel en mensenhandel in Justitiële Verkenningen, februari 1996.

Altink, S. (1995) Handel in hartstocht, het prostitutiebedrijf in Nederland, Walburg Pers, Zutphen.

Hoofdstuk: ‘Hoeren zijn kerels van wijven’.

Hoofdstuk: Geen seks in de wijk.

Hoofdstuk: Emancipatie

Altink, S., (1993) Dossier Vrouwenhandel NL, Amsterdam, Uitgeverij SUA.

Enkele hoofdstukken:

Hoofdstuk: 2 Lopend over de grens

Hoofdstuk 6. Kunstfamilies

Hoofdstuk 5. Het voormalige Joegoslavië

Hoofstuk 8. De bende van de Miljardair

M. Wijers, Haveman, R., Altink, S. (1991) Vrouwenhandel, een integrale aanpak (met M.Wijers en R.Haveman) in het Nederlands Juristenblad, 28 februari, 1991.

Van Wesenbeeck, I., Groen, M., Altink, S.,  (1989) Hoe (ex-) prostituées zich zelf redden, Een onderzoek naar hulpzoekgedrag van prostituees, een uitgave van Het ministerie van sociale zaken, Den Haag . Download het hoofdstuk hier over arbeidsomstandigheden van Sietske Altink. Daarin staat eenduidig een antwoord op de vraag: waren de condities voor werk in de prostitutie beter dan in de 21 ste eeuw? Het antwoord luidt: nee.

Altink, S.,  Groen, M.,  Vanwesenbeeck, I. (1991) Sekswerk, ervaringen van prostituées,  bij SUA, 1991 Amsterdam. Dit was een populaire versie van het onderzoeksrapport:  Hoe (ex) prostituees zich (zelf) redden.

Altink, S, Willemse, N., een artikel over Partners van prostituanten in De Groene Amsterdammer van 10 januari 1990.

Altink, S., (1987) ‘Het doodlopende traject, invloed van aids‘, hoofdstuk in

Berg, Ton van de, Blom, Maria, Graafstichting (1987), Tippelen voor dope, Levensverhalen van vrouwen in de heroineprostitutie, uitg. Sua Amsterdam. Tippelen-voor-dope

IAltink, S., (1986) ‘Het hoerenkongres in retrospektief en perspektief’, in Marge, december 1986.Altink, S., (1983 Huizen van Illusies, Bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden, Veen Uitgevers, Utrecht.

Enkele hoofdstukken uit dit boek:

3 Dwaze vrouwen met gele linten

 6 De hoererij in kaart gebracht

7 Hoe misdadig is de criminologie

9 Prostitutie tussen wal en schip en nawoord

Publicaties in het Engels