Het pand waar Kinky.nl is gevestigd

Het pand waar Kinky.nl is gevestigd

Wie geïnteresseerd is in de omvang van de markt voor sekswerkers die op internet adverteren, loopt tegen een aantal problemen aan. Er is een veelvoud aan sites en sekswerkers adverteren op verschillende sites tegelijk. Er staan op het eerste gezicht veel dubbele advertenties op, vaak onder verschillende namen.

Het valt heel moeilijk onder één noemen  te vatten. Veel sekswerkers bieden zowel escort als privé/thuisontvangst aan. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van hotels. Dat laatste staat er niet altijd expliciet, maar een opmerking als ‘ik ontvang langs die en die snelweg’ wijst erop. Daarnaast adverteren er veel vrouwen die hun afspraken maken in ons bekende (vergunde) privéhuizen en clubs.

Door twee Riec’s (Regionale Informatie en Expertise Centra) van de politie is een poging gedaan de omvang van deze markt te schatten. Net als wij liepen deze onderzoekers tegen het probleem van de dubbeltellingen aan.

Dubbeltellingen

Op het eerste gezicht staan op de gespecialiseerde sites veel dubbele advertenties, vaak onder verschillende namen. Tijdens het bekijken van de site zagen we op Kinky.nl en Sexjobs.nl bepaalde advertenties die we op die dag al eerder hadden gezien weer terugkomen als de meest recente advertentie. De adverteerders betalen daarvoor door middel van sms- jes. Zo weten we ongeveer wat we op het gebied van dubbele of meervoudige vermeldingen kunnen verwachten. Een advertentie van een commerciële sekswerker kan tevens worden opgenomen in andere rubrieken: bijvoorbeeld ‘contact’ of ‘betaling in natura’.

Op Kinky.nl vermelden sommige sekswerkers twee 06 nummers. Het percentage sekswerkers dat op Kinky.nl met twee nummers adverteert is waarschijnlijk illustratief voor het aantal vrouwen op de andere sites dat meer dan één  06-nummer heeft. Aan de andere kant gebruiken verschillende vrouwen één 06 nummer gezamenlijk. Dit lijkt – te oordelen naar de frequentie dat dit op Hookers.nl en het Kinkyforum wordt genoemd- veel minder voor te komen dan andersom. Dit is te herkennen aan het feit dat er onder één telefoonnummer vrouwen van verschillende leeftijden en afkomst seks aanbieden.

De advertenties verouderen snel. Wie bijvoorbeeld een site als Kinky.nl aanklikt kan minimaal 40 pagina’s “diep” zoeken. Het aantal mutaties is echter groot en slechts de eerste vier of vijf pagina’s bevatten advertenties die enigszins up to date zijn. Net als de RIEC’s (Regionale Informatie en Expertise Centra van de politie) constateren, is het verloop heel groot. Het RIEC Zuid-Holland- Zuid telde 263 advertenties van sekswerkers die in die twee maanden tijd in de regio ontvingen. Daarnaast boden nog 12 vrouwen erotische massage aan. Wij denken dat er onder die 263 adverteerders veel sekswerkers zijn die voor een korte periode in deze regio ontvangen, misschien zelfs voor een dag. Enkele sekswerkers werken alleen in het weekend of op bepaalde dagen in de week en dankzij opmerkingen op de fora van Hookers.nl en Kinky.nl weten we dat veel vrouwen alleen maar adverteren op de dag dat ze daadwerkelijk aan het werk zijn. Het RIEC heeft ook de mannen en de kleine groep vrouwen die in kranten adverteert meegeteld.

Wij zijn voor op het spoor gezet door de vaak expliciete vermelding in de profielen dat ze niet op sms of e-mail reageren, want het beantwoorden kost te veel tijd. Op het forum van Hookers.nl zijn er aanwijzingen te vinden dat dit een betrekkelijk recent verschijnsel is. Op 27-12-2011 opent een klant dit discussie-onderwerp en enkele vrouwen reageren. De man constateert dat het vroeger via sms of e-mail ging, maar dat er nu bij de advertentie vaak staat dat de vrouwen dat niet meer doen, in verband met fakers, dat wil zeggen mannen die zich als klant voordoen. Bovendien is sms niet gratis. De mail gebruiken ze om aanvullende informatie te geven en afspraken te bevestigen.[ii] Dit bracht ons op het idee de vermelde 06 nummers te googelen. Telefoonnummers googelen bleek een succesvolle methode om een dezelfde sekswerker (of sekswerkers) te traceren op verschillende websites.

Een van de bekendste sites is Kinky.nl. Deze site is door ons als eerste uitgebreid bekeken. In eerste instantie hebben we eerst de 06 nummers die op Kinky.nl op een bepaalde dag verschenen, in de google search ingevoerd. Op bepaalde sites bleken de 06 nummers vaak terug te komen. Dat waren: Sexjobs.nl, Speurders.nl., Eromarkt.nl, Citygirls.nl, Heetstedates.nl., Marktnet.nl en Pimponline.nl. [iii]  Tevens bleek dat als men uitging van bijvoorbeeld Citygirls.nl, er ook opvallend vaak werd geadverteerd op Privégirls.nl, een site die niet vaak voorkwam in een combinatie met de andere sites. We hebben zo geprobeerd een schatting te maken van het aantal telefoonnummers dat op één dag in gebruik is. Van enkele veel gebruikte sites kozen we een dag, en we noteerden alle nummers die op die dag in de advertenties voorkwamen. Fysiek was het niet mogelijk om voor alle sites één en dezelfde peildatum te nemen. We gingen ervan uit dat het aantal advertenties op een doordeweekse dag per site niet veel binnen een periode van een paar maanden zou fluctueren. Dit bleek te kloppen. Dit hebben we gecontroleerd door op een tweede peildatum nogmaals de 06 nummers van die dag te googelen. We kozen Kinky.nl  voor die dubbelcheck omdat het de marktleider is op dit gebied. Het verschil in aantal 06 nummers was welgeteld één. We hebben alleen de 06 nummers gegoogeld van vrouwen die in Nederland ontvingen en niet aantoonbaar op de peildag in een seksclub, privéhuis of bij een escortbureau werkten. Alle gevonden 06 nummers zijn vervolgens in een Excel bestand gezet, zodanig dat de eerstgenoemde cijfers oplopend waren: dus 06-123, 06- 143, 06-152 enz. Dit diende om te voorkomen dat één nummer dubbel werd geteld. We hebben de telling gebaseerd op de rubrieken: ‘vrouw zoekt man’.  Bij Speurders.nl en Marktnet.nl, hebben we gekeken naar Privéontvangst. De advertenties van mannen hebben we niet in de berekening betrokken. Als ‘bijvangst’ konden we later een schatting geven van het percentage in het totale advertentieaanbod dat uit de vergunde sector afkomstig was.

Zoeken op regio

In de verkennende fase van het internetonderzoek is gepoogd op stad en zelfs op regio te zoeken. Dit bleek al snel onbegonnen werk. Veel advertenties kwamen in alle regio’s terug. Tevens leek men het begrip regio nogal ruim te nemen. Zo bleek bij een site waarop je op postcode kunt zoeken dat een bezoeker uit Schiedam naar Hengelo werd doorverwezen als de dichtstbijzijnde plek waar een ‘dvp’ (‘dame van plezier’) te vinden was. Op een andere site bleek de stad Rotterdam omschreven te worden als ‘in de buurt van Den Haag’ of ‘in de buurt van Rotterdam en omstreken’. Een enkele maal kwam er een plaatsbepaling voor als ‘in de omgeving van Hoogvliet’. De adverteerders wisselden ook regelmatig van provincie. Ze gaven aan de ene dag in de ene, en de andere dag in een totaal andere regio te ‘ontvangen’. Wel zijn er aanwijzingen dat er meer adverteerders in de Randstad zijn dan in andere regio’s. (Kinky.nl, dames onder elkaar). In Zeeland zou er volgens de klantenfora minder aanbod zijn dan in de Randstad. Een echt regionaal aanbod is te vinden op sites voor tweedehandsverkoop die zich op een bepaalde regio richten. Er bleek een verschil te zijn tussen de regio’s waar de sekswerkers zich bevinden en de regio waar men zich qua klandizie op richt. Zo kan een sekswerker uit de Randstad ook haar diensten aanbieden op bijvoorbeeld Heetstedates.nl waar veel advertenties staan die gericht zijn op de overigens ‘ruime’ regio: Zuid-Nederland en België.

De sites

Het is niet mogelijk een volledige lijst te maken van alle sites waar seksuele dienstverlening wordt aangeboden. Er komen steeds sites bij en er verdwijnen er ook. Op fora van sites als Kinky.nl en Sexjobs.nl wordt melding gemaakt van het bestaan van nepsites, waar bijvoorbeeld één persoon alle advertenties bij elkaar verzint. Ook zitten er sites tussen waar allerlei pogingen worden gedaan om geld van de bezoekers los te krijgen, door middel van sms diensten en 009 nummers, commerciële nummers waar men extra voor moet betalen. Er wordt dan bijvoorbeeld beloofd dat het adres per sms wordt toegezonden, maar men moet dan wel voor ieder ontvangen sms –je betalen.

Chatsites zijn vooral van belang bij webcam. Dit zijn meestal betaalsites waarvoor men zich via een 0900 nummer moet aanmelden. Op internet zijn veel klachten te vinden over de meest gebruikte ‘gratis’ sites als sexchat.nl en Datecafé.nl. die niet gratis blijken te zijn. Een andere veelvoorkomende klacht is dat profielen van gebruikers moeilijk of niet te verwijderen zijn.

De gratis sites waar onder andere seksuele dienstverlening wordt aangeboden en waar de bezoeker zich niet hoeft te registreren bleken in veel gevallen lokale sites te zijn waar diverse spullen en diensten worden aangeboden. Daar troffen we contactadvertenties aan die van sekswerkers konden zijn. Dat vermoeden hadden we bijvoorbeeld als de adverteerster zich niet op één man richtte maar sekscontacten met meerdere mannen zocht. Het niet noemen van een bedrag voor de seksuele dienstverlening hoeft er niet op te duiden dat er niet betaald hoeft te worden. Soms staan er opmerkingen als: ‘tegen ieder aannemelijk bod’ of ‘prijs nader overeen te komen’. Er bleek op deze sites ook nog een grijs gebied te zijn waarin bijvoorbeeld leningen of klussendiensten worden gevraagd in ruil voor seks. Op Hookers.nl en het Kinky forum wordt opgemerkt dat sommige vrouwen die op het eerste gezicht een niet commerciële advertentie plaatsen, achteraf wel betaling verlangen.

We hebben ook gekeken naar datingsites. Bij de meeste moet men zich registreren en betalen. Wij nemen aan dat klanten dit een onnodig risico vinden voor de privacy. Bovendien is er een keur aan sites waar men gratis terecht kan.

Na een verkennende periode rolden de volgende sites als veelgenoemde uit de bus.

A Kinky.nl. Deze site wordt heel vaak  op Hookers.nl, door hulpverleners en door sekswerkers genoemd. Deze site is zo belangrijk dat bijvoorbeeld  Stichting Soa aids Nederland hier een ‘soahoekje’ heeft geopend. Volgens een sekswerker die geïnterviewd is voor het onderzoek, moeten vrouwen daar heel veel vaak adverteren om te voorkomen dat ze snel ‘zakken’ naar bijvoorbeeld pagina 10. De adverteerders op de site presenteren zich meestal door middel van foto’s en een profiel. Daarin staat de leeftijd, de aard van de seksuele diensten die wordt aangeboden (‘mogelijkheden’) en soms ook de afkomst. Volgens een insider in het onderzoek, een vrouw die zelf ook op Kinky.nl actief is en anderen kent die via internet klanten werven, is het soms te druk op Kinky.nl. (Zie ook Riec ZHZ, 2011)

Zoals alle sites in deze sector wordt er niet alleen heteroseksuele dienstverlening voor mannen aangeboden. Er is ook ruimte voor seksueel contact met stellen, met shemales (niet volledig getransformeerde transgenders) en gigolo’s. Daarnaast zijn er nog een aantal rubrieken te vinden die te omschrijven zijn als ‘service’. Zo worden er kamers en chauffeurs aangeboden. Kinky.nl heeft een uitgebreid forum, waaraan ook de vrouwen deelnemen. (Dames onder elkaar).

Sexjobs zit in een jointventure met Tease media waar ook Hookers.nl, en Kinky.nl deel van uitmaken. De foto’s op Sexjobs.nl zijn net wat explicieter dan op Kinky.nl. Op Sexjobs.nl kan men ook hobby’s en het opleidingsniveau opgeven. Bij de advertenties staat een kaartje van het postcodegebied waarin de adverteerder actief is. De geboden seksuele handelingen worden er afzonderlijk geprijsd en men noemt in de regel een starttarief.

Ook is er een rubriek voor zakelijke contacten. Op de laatste is bijvoorbeeld een boekhouder te vinden- volgens eigen zeggen een grote man- die zich tevens als vennoot aanbiedt. Ook worden hier andere websites te koop aangeboden. Het is opvallend dat niemand in deze rubriek de achternaam op de profielen vermeldt.[iv]  Hier staan ook berichten van mensen die anderen vragen hun bankrekening tijdelijk beschikbaar te stellen voor financiële transacties.

C Speurders. Op Speurders.nl zijn twee rubrieken interessant: ‘contact’ en ‘ privéontvangst/ escort. Bij ‘contact’ stonden veel suspecte advertenties in die zin dat ze door één persoon leken te zijn gezet, te oordelen naar het steeds terugkerende archaïsch taalgebruik. Volgens fora op andere sites is de kans een faker op Speurder.nl tegen te komen groot. De advertenties op Speurders.nl bevatten een groter vocabulaire dan de advertenties op andere sites. Op Speurders.nl valt ook te zien hoe lang iemand in die rubriek adverteert en zijn advertenties ververst.

D. Eromarkt. De site is iets rustiger dan Sexjobs.nl en Kinky.nl en heeft minder pop-ups. Het taalgebruik in de profielen is minder expliciet. De indruk bestaat dat de meeste vrouwen de teksten echt zelf schrijven.

E. Pimponline. Op deze site kan de bezoeker tussen alle mogelijke combinaties kiezen: ‘man zoekt vrouw, vrouw zoekt man, man zoekt man, vrouw zoekt vrouw, stel zoekt stel, stel zoekt man, stel zoekt man’. Aan het eind van de eerste pagina moet de bezoeker het betaalgedeelte in. [v] 

F. Heetste dates. Deze site richt zich vooral op Noord-Brabant. Hij wordt ook gebruikt door adverteerders uit België. Maar er staan ook advertenties op van vrouwen uit de Randstad.

G. Lekker adverteren. Op deze site is veel aandacht voor wat we diversiteit noemen: het aanboren van meer markten dan de meest gangbare: man/vrouw, man/man.

H. Marktnet. Deze site is ook van dezelfde eigenaar als die van Kinky, Sexjobs en Hookers. Op deze site worden niet alleen seksuele diensten aangeboden, maar ook tweedehandsspullen.

I. Citygirls. Op deze site staan veel advertenties voor afspraken in het legale circuit.

J. Sexplezier. Op deze site staan veel adressen van inmiddels al lang gesloten bedrijven. De site oogt weinig professioneel; er staat al een hele tijd een mededeling op dat er een probleem was met de server. Het navigeren op deze site loopt regelmatig vast. De advertenties van ‘sites’ met een expliciete handeling in de naam, bijvoorbeeld ’gangbangslet’ voeren vaak naar deze site. Hoewel er ook ‘reguliere’ advertenties op staan, is dit grotendeels een site voor webcamseks.

Webmasters van nieuwe sites benaderen gebruikers van bestaande sites, met het verzoek ook op hun site te adverteren. In het segment ‘mannen voor mannen’, kan dit leiden tot grote verschuivingen. Sites die eerst populair waren, raakten uit de belangstelling. (informatie veldwerker van de Schorerstichting voor jongensprostitutie) Tevens kunnen sites van karakter veranderen. Zo is de site Kinky.nl, in verband met het grote belang op twee peildata bekeken. Bij de tweede peiling bleek dat daar meer eenmalige advertenties stonden dan een half jaar eerder. Die advertenties waren soms binnen enkele dagen weer verdwenen. Mogelijk gaat het daar om sekswerkers die slechts enkele dagen in Nederland verblijven. Ook ontbrak de vermelding van de plaats waar de ontmoeting plaatsvond vaker dan een half jaar eerder. Het is moeilijk deze ontwikkeling te duiden. Het kan betekenen dat Kinky.nl gespecialiseerd raakt in escort, of dat men beducht is voor de autoriteiten die de populariteit van de site ook kennen.

Zelfregulering

Sexjobs en Kinky hebben regels voor adverteerders. De eerste advertenties zijn over het algemeen gratis, waarna de adverteerders voor een klein bedrag hun advertentie kunnen ‘updaten’. Kinky verbiedt:

 • Advertenties met ongeldige of meerdere telefoonnummers
 • Adverteerders met meer dan één advertentie
 • Advertenties met foto’s die niet van de adverteerders zijn
 • Advertenties die verwijzen naar commerciële bedrijven

Over het algemeen melden gebruikers van de site overtredingen van de regels. Anderen vinden deze controle ‘zo lek als een mandje’. Het valt te omzeilen door meerdere computers (meerdere IP adressen) of mobiele telefoonnummers te nemen. Dit mag officieel niet, maar het is moeilijk te controleren, vooral als de adverteerder er steeds andere foto’s bijzet. Het is echter de vraag wat dit de sekswerkers oplevert wanneer ze gratis op meerdere sites tegelijk kunnen adverteren. Tijdens de tweede peildatum op Kinky.nl waren er slechts twee adverteerders die twee 06 nummers in één profiel vermeldden.

Fakers

Op Kinky.nl, Sexplezier.net en Sexjobs.nl bestaat de mogelijkheid ‘fakers’ te melden.

Uit de ‘fakerslijsten’ blijkt dat het begrip faker wordt toegepast op:

 • Mensen die foto’s plaatsen die niet kloppen.
 • Mensen die de advertentieregels overtreden.
 • Mensen die afspraken maken en niet nakomen.
 • Klanten/ sekswerkers die niet op de afgesproken plaats komen opdagen en de ander voor niets laten wachten of reizen.
 • Sekswerkers die klanten beroven en klanten die sekswerkers beroven of misleiden.
 • Stalkers.
 • Gewelddadige klanten. Men hoopt dat het risico op de lijst te worden vermeld als gewelddadig, een afschrikwekkende werking heeft.

Op Kinky.nl is er een niet voor iedereen toegankelijke lijst waar vrouwen ‘fakers’ rapporteren en die door adverteerders kan worden geraadpleegd. Dezelfde advertentie vanuit één en hetzelfde account verschillende malen plaatsen mag over het algemeen wel, maar het hebben van dubbele accounts, met andere woorden zich voordoen als meerdere personen, is op de meest gangbare sites niet toegestaan. Op de sites staan huisregels over het hebben van meerdere accounts en het plaatsen van meerdere advertenties. Op de fora blijkt dat webmasters wel eens naar aanleiding van klachten ingrijpen. De huisregel van Eromarkt.nl is dat het verboden is om voor de seksbranche personeel te werven.

Het taalgebruik op de sites

Op het eerste gezicht lijken de webmasters/ontwerpers van de sites de pogingen van organisaties van betrokkenen om een meer emanciperend taalgebruik rondom de prostitutiewereld ingang te doen vinden, te negeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de term pooier. Exploitanten van seksbedrijven hebben er jarenlang tegen geprotesteerd dat zij pooier werden genoemd. Desondanks blijken In de rubriek ‘pooiers gezocht’ op de site Sexjobs.nl reguliere exploitanten zich aan te bieden.

–          13 augustus 2011, Sexjobs.nl

–          In de rubriek pooiers staan drie advertenties van escortbureaus, waarvan de eerste vooral vrouwen zoekt die niet na éen dag stoppen. Een andere advertentie lijkt van een bedrijf te zijn waar de opting-in regeling wordt toegepast, maar is geen privéhuis, club of escortbureau. Een vrouw vraagt expliciet om een donkere pooier (06 504…..) met de tekst: ‘Heb jij zin om mijn gaten te verhuren en mij aan te bieden als echte slet/hoer in de omgeving Limburg’. Dit nummer levert  een advertentie op Kinky.nl op die in deels dezelfde bewoordingen is gesteld en vooral allochtone mannen vraagt te reageren. De vrouw, geboren in 1976, heeft onder drie namen advertenties op Sexjobs.nl.(Of komt dit van een man met een bepaalde fantasie?)

Een van de populaire sites heet zelfs ‘Pimponline.nl’. Overigens wordt op het forum waar de vrouwen hun mening geven de suggestie gewekt dat de ‘pooieradvertenties’ vaak door fakers worden geplaatst. Tevens is de term ‘hoer’ weer populair. Ook adverteert men met de term ‘hoertjes’, ‘amateurhoertjes’. Sommige vrouwen adverteren zich (of worden geadverteerd) als ‘pijpbekkie’ of ‘pijpsletje’. Tijdens de exploratieve fase van het internetonderzoek doken er sites op die een nogal expliciete seksuele handeling als naam voerden. Op het forum waar de vrouwen met elkaar communiceren, staan minstens twee ‘postings’ van sekswerkers die klanten afwijzen die hen via de sms of de e-mail in dergelijke expliciete terminologie benaderen. Niettemin leken ‘veeladverteerders’ nogal eens gebruik te maken van deze namen. In de exploratieve fase van dit deel van het onderzoek bleek dat deze expliciete namen vooral door webcammers werden gebruikt. Op de sites voor tweedehandsverkoop is de seksuele dienstverlening vaak te vinden in rubrieken die een naam voeren als ‘tweedehands’ of ‘gebruikt’. Mogelijk wordt dit taalgebruik ingegeven door de noodzaak de diensten in de terminologie en de doeleinden van deze sites aan te bieden.

De term ‘sekswerker’ wordt niet vaak gebruikt in de fora. De dames noemen zichzelf dvp (dames van plezier) en hun klanten ‘gasten’. De klanten zelf noemen zich op diverse fora ‘wandelaars’. In dit taalgebruik is het commerciële aspect van de transactie op de achtergrond geraakt.

Wagenaar, H. Altink, S., Internetresearch, februari 2012.

Ga verder naar De Werkplek: Sekswerk via internet: De omvang: 2

 


[ii] Op Kinky- forum,  op dat onderdeel waar werkende vrouwen,  (in vaktaal dvp, dames van plezier) met elkaar informatie uitwisselen, blijkt dat een enkeling zich bedient van e-mail.)  Dit doet ze om de klanten te selecteren op bijvoorbeeld de vaardigheid op het gebied van het Nederlands en de sekswerker vriendelijkheid. Later zou blijken dat sommige advertenties zonder telefoonnummers naar webcamsites verwezen waar de klant kan chatten met de vrouw. Dit lijkt niet erg vaak te gebeuren in het segment vrouwen die mannen zoeken. In het segment mannen die mannen als klant werven, lijkt er juist wel vaak gechat te worden. Wij hebben geen verklaring voor dit verschil. Mogelijk komt dat doordat de markt minder groot is en de payboys meer moeite moeten doen om klanten te werven of omdat chatten anoniemer is dan bellen,. Vooral de vraag van bi- en heteroseksuele mannen naar payboys zou met taboes zijn omgeven.

 

 

 

 

 

[iii] Hookers,. Kinky, Sexjobs en Marktnet zijn van Midhold. Datekrant en Citygirl zijn van dezelfde eigenaren. Eromarkt is van een bedrijf uit Soest. Sexplezier van een bedrijf uit Eemnes, girls4you is een bedrijf uit Arnhem. Escort vinder, bedrijf uit Lelystad. Girlsprive van twenteweb, Lekkeradverteren komt uit Rotterdam en Priveontvangst uit Oss.

 

 

 

 

 

 

[iv] Op Sexjobs.nl  zien we onder de rubriek kamerverhuur w de volgende advertenties op 13 augustus (NB: deze advertenties hebben geen plaatsingsdatum) :

1         Ene Maarten biedt in Den Haag werkruimte aan.

 1. Miranda biedt een woning aan
 2. Iemand die zich Maroc en Rachid noemt schrijft het volgende: ‘Wil je geld verdienen, bij mij heb je een mooie werkplek in huiselijke sfeer. Er staat letterlijk: P.; negerinnen hoeven niet te reageren.
 3. Ene Natalia zoekt met spoed een woning voor privé ontvangst.
 4. Bar in Belgie zoekt meisje Beschikbaar: een tweekamerappartement voor privé-ontvangst. Veel parkeerruimte, overnachten in overleg. In Rotterdam Zuid, Men kan per dag of per week huren.

[v] Die mengvorm van gratis site/ betaalsite komt vaker voor. Op Escortvinder.nl, een site die regelmatig onder ‘overige’ moet men betalen voor de contactgegevens van de sekswerker.

 

 

 

 

 

Inhoud Artikel