2011-08-08 08.33.14Behalve een schatting maken van de omvang van de prostitutie via internet wilden we zicht krijgen op de persoonlijke omstandigheden en de werkomstandigheden van de sekswerkers. Zo trachtten wij de leeftijd van de vrouwen die via internet klanten wierven, te achterhalen. Dat was betrekkelijk eenvoudig. In de profielen op de diverse sites staat vaak het geboortejaar of wordt er anderszins een leeftijdsindicatie gegeven. [i]

Leeftijden

We hebben de leeftijden op Kinky.nl, Speurders.nl en Citygirl.nl bekeken. Op de andere sites stonden de leeftijden niet altijd vermeld of werd er slechts een vage indicatie gegeven, bijvoorbeeld ‘rijpere vrouw’. We hielden er rekening mee dat vrouwen zich jonger voordeden dan ze in werkelijkheid waren. Op de fora van Hookers.nl en Kinky.nl wordt vaak geklaagd over het feit dat de vrouwen ouder zijn dan ze in hun profiel beweren. Dan zou de gemiddelde leeftijd hoger uitvallen. Aan de andere kant van het spectrum valt bij de jonge vrouwen te verwachten dat ze zich ouder presenteren dan ze in feite zijn. De gemiddelde leeftijd zou als men het gemiddelde neemt van de genoemde individuele leeftijden op 31,05 uitkomen.  Aan de andere kant wordt het gemiddelde naar beneden gehaald door het relatief hoge aantal 18-19 jarigen dat op Speurders.nl  adverteert. Zoals eerder opgemerkt is Speurders.nl qua gegevens de minst betrouwbare site.

Wanneer de Wet Regulering Prostitutie (WRP of hoe die wet ooit gaat heten) van kracht wordt, wordt de minimale leeftijd voor sekswerk verhoogd van 18 naar 21. De vrouwen die uit de prostitutie geweerd zouden worden als het verbod om onder de 21 in de prostitutie te werken zou om 31 vrouwen uit onze onderzoeksgroep gaan.

Tabel 1 leeftijden

[1]

Toelichting:

We weten dat de politie, die ook de sites bezoekt, vooral let op vrouwen die net 18 zijn geworden. Wanneer een vrouw onmiddellijk na het bereiken van haar achttiende in de prostitutie stapt, kan dat op activiteiten van een mensenhandelaar wijzen. Er zou een kleine vertekening kunnen optreden omdat wij leeftijden op verschillende momenten in het jaar hebben gepeild. Iemand kan in 1980 geboren zijn en in januari 2012 nog 31 zijn. Dit alles in overweging genomen, kunnen we stellen dat de gemiddelde leeftijd tussen 27 en 30 ligt.

Herkomst

Voor ons was het van belang om te weten te komen of iemand een migrant is, waardoor ze mogelijk van anderen afhankelijk is voor woonruimte/ werkruimte en of ze Nederlands/ Engelssprekend is, waardoor ze in principe zelf haar profiel (en) op de sites kan beheren en zelf afspraken met de klanten kan maken. Men was niet consequent in het vermelden van afkomst. En als die al vermeld werd, dan was het vaak in vage bewoordingen: Afrikaans, Aziatisch, een Latina of ‘exotisch’. En zelfs als het land werd genoemd, dan bleek die niet altijd correct te zijn. Uit recensies op Hookers.nl en Kinky.nl vernemen we dat enkele vrouwen die zeggen Italiaans of Spaans te zijn, in werkelijkheid Roemeens zijn. Zij spraken dan wel enig Italiaans of Spaans, omdat ze eerder in die landen hebben gewerkt. (Matei, 2010)  Een ‘Turkse’ kan evengoed een Bulgaarse zijn. Wij konden niet altijd achterhalen of ze een migrant was of een Nederlandse van bijvoorbeeld Surinaamse of Turkse afkomst. Behalve de vermelding van herkomst, is het feit dat die in het Engels is opgesteld of de mededeling dat de vrouw geen Nederlands spreekt, ook een aanwijzing. De meeste migranten lijken op Kinky.nl te adverteren.

Op tien sites zijn in totaal 10 advertenties in het Engels gezien. Er werd van drie vrouwen een etnische afkomst beschreven en er werd van een vrouw gezegd dat ze  ‘Afrikaans’ was. De 17 vrouwen van wie de nationaliteit wel bekend was, waren 6 Braziliaansen, 2 Italiaansen, een Indonesische, een vrouw uit Montenegro, een Hongaarse, een Duitse, een Belgische, een Dominicaanse, een Thaise en een vrouw uit Venezuela. Op Sexjobs.nl stonden op de peildagen geen herkomsten. De reden waarom deze informatie schaars is, ligt misschien in het project Handhaven op Niveau: de politie doet zich voor als klant en maakt een afspraak. Men veronderstelt mogelijk dat de politie eerder op migranten zal letten. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom men het afgelopen jaar nauwelijks informatie geeft waar de klant de vrouw kan ontmoeten. Dit kan ook de reden zijn waarom vrouwen de mededeling: ‘Ik maak per dag bekend waar ik ontvang’, in de advertentie opnemen.

Opleiding/ ander werk

Op Sexjobs.nl zijn het opleidingsniveau en talenkennis ook in de profielen opgenomen. Deze gegevens lijken echter niet betrouwbaar omdat vrijwel iedere adverteerder een hbo niveau zegt te hebben. De informatie over de talenkennis kan men beter uit de advertentieteksten halen dan uit de opmerkingen van de vrouwen zelf. De adverteerders lijken een nogal rooskleurig beeld van hun talenkennis te schetsen. Overigens getuigen de advertenties op Sexjobs.nl van een iets grotere taalvaardigheid dan die op bijvoorbeeld Kinky.nl.

Mobiliteit

We wilden tevens het verloop binnen deze groep in kaart brengen. Het is echter moeilijk precies te achterhalen hoe lang een vrouw werkzaam is in het vak. Sexjobs.nl vermeldt bijvoorbeeld wanneer de vrouw op de desbetreffende site is gaan adverteren. Daar gaan de advertenties over het algemeen tot 2007 terug. Op de recensiesites zijn soms opmerkingen van klanten te vinden dat een bepaalde vrouw eerder achter het raam of bij een bepaalde club te vinden was. In de recensiegeschiedenis zijn ook gegevens per vrouw te vinden over hoe lang de vrouw werkzaam is. Soms wordt er vermeld dat iemand een tijdlang is gestopt en weer is begonnen. Via de fora van Hookers.nl en Kinky.nl kan men zoektochten van klanten vinden naar vrouwen die niet meer gesignaleerd zijn. Sommige klanten weten dat een vrouw is gestopt. Later blijkt ze weer in het vak gestapt te zijn.

De mobiliteit tussen de werksoorten lijkt in vergelijking tot bijvoorbeeld de jaren negentig te zijn toegenomen. In die periode gingen vrouwen uit een club daarna achter het raam werken. Andersom kwam minder voor. Nu komen we in het veldwerk vrouwen tegen die gemakkelijk tussen raam- en clubwerk en andere vormen switchen. Ook combinaties komen voor.

Een twintigjarige vrouw: Ik werk nu weer in een club. Hiervoor werkte ik in een vakantiepark en regelde ik zelf mijn klanten. Ik vond dat niet leuk meer. Ik werkte te veel alleen en ik was ook bang.

Degenen die wel actief zijn, blijken nogal eens door het hele land te trekken om klanten te ontvangen. Op de sites zijn advertenties te vinden van vrouwen die per dag in twee steden of regio’s actief zijn.

We wilden ook weten hoe de mobiliteit tussen de verschillende werksoorten eruit zag. In het onderzoek van Van Wijk (2010) komt naar voren dat raamprostituees bij het verliezen van hun werkplek een andere gelegenheid zullen zoeken waar ze de raamprostitutie kunnen bedrijven. De verwachting dat zij voor een nog meer zelfstandige vorm van prostitutie zouden kiezen, bijvoorbeeld voor de escort op eigen gelegenheid, werd in dit onderzoek niet bewaarheid. (Van  Wijk e.a. 2010) Wij hebben geen extra aandacht besteed aan Amsterdam en omstreken, maar wij zien landelijk een heel divers beeld. Veel vrouwen die eerst in clubs en privéhuizen werkten, kiezen nu voor zelfstandige ontvangst. Ze zijn de hoge afdrachten zat en hebben problemen met de vaste werktijden in de clubs. (Rode Draad, 2012). Blijkens de berichten op het ‘damesforum’ van Kinky.nl, moeten oudere vrouwen of te dikke vrouwen wel in de thuis/privéontvangst werken, omdat ze uit clubs, escortbureaus en raamprostitutie worden geweerd.

Een deel van de vrouwen die in de legale sector werkzaam is, klust bij in de thuis/privéontvangst om de gebrekkige verdiensten in de legale sector aan te vullen. Hoe groot dat deel is kunnen we op basis van onze gegevens niet vaststellen. Tot het eind van de jaren negentig mochten vrouwen van exploitanten niet zelfstandig afspraken met (vaste) klanten maken, maar zij hebben het verzet daartegen laten varen. Nu komen allerlei mengvormen voor.

Wagenaar, H., Altink, S., Internetresearch, februari 2012.

Ga verder naar De werkplek: Prostitutie via internet: 4: werkomstandigheden.

 [i] Dit zijn vooral Hookers.nl en het Kinky.nl forum. Op andere sites zijn er ook recensies te vinden, maar die zijn vaak zeer beknopt en onbetrouwbaar. Zo staat er citygirl een recensie uit 2010 over een vrouw in de Poeldijksestraat Den Haag, een straat die sinds 2004 verdwenen is.

 

 

 

Inhoud Artikel