Uit de UWV folder voor exploitanten, tekening Petra Urban

Uit de UWV folder voor exploitanten, tekening Petra Urban

In 2003 nam de Sociaal Economische Raad contact op met De Rode Draad. Men wilde weten of er zodanig levensbedreigende situaties in de prostitutie voorkwamen dat de Arbeidsinspectie moest ingrijpen? Dezelfde vraag werd aan exploitanten gesteld.

Klik hier voor het verzoek.

Klik hier voor het antwoord van De Rode Draad

Klik hier voor het antwoord van de exploitanten en hier voor hun brief aan SoZaWe.

Naschrift 2015: Vanaf 2008 nemen de klachten toe over oraal onveilig moeten werken.