Vanaf 2008 moet iedereen die bijverdiensten heeft of freelancer is, zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Tot 2008 moesten sekswerkers die Zelfstandigen Zonder Personeel waren, aan bepaalde normen voor ondernemerschap voldoen zoals een bepaalde omzet halen, een bedrijfsrisico nemen en zich als ondernemer profileren. Degenen die incidenteel of weinig werkten, konden hun inkomsten opgeven als ‘overig resultaat uit werkzaamheid’.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Deze constructie betrof sekswerkers die ‘bijverdiensten’ hadden in de prostitutie. Zij waren niet officieel gemeld als Zelfstandig Ondernemer Zonder Personeel. Dit heette in de wandeling wel: freelancer.

paarse gakfolder voor prostituees hypotheek

Tekening P. Urban, bestemd voor GAK- folder.

De facturering voor die seksuele diensten was een probleem. Wie was de opdrachtgever? De klant of de exploitant? De gangbare regel was dat de klant geen opdrachtgever was, maar slechts diensten inkocht. Moest een sekswerker op haar factuur haar huisadres vermelden? In 1997 ontstond er een heftige discussie over het factureringssysteem. De bedoeling was dat in het geval een club of privé-huis de volledige dienst aanbood de sekswerker een factuur kreeg met een beschrijving van de diensten. Was dit een verkapte dienstopdracht? Hoe kon een sekswerker hierbij haar privacy bewaren?

Het probleem met deze constructie was dat al snel de flexwet in beeld kwam. Als men drie keer in één jaar bij hetzelfde bedrijf had gewerkt was er sprake van een vast dienstverband. Dan moest ook loon worden betaald als er niet werd gewerkt. Dat gold al als er meer dan tien uur per maand was gewerkt. Bij twee opdrachtgevers was er sprake van een vast dienstverband als er minder dan 13 maanden tussen zat. Bij meer dan twee opdrachtgevers: 18 maanden. Ook hier speelden feiten en omstandigheden een grote rol bij de vraag of het al of niet een kwestie van loondienst of zelfstandig ondernemerschap was.

Lees meer:

Inleiding, arbeidsrelaties in sekswerk in vogelvlucht

De praktijk in prostitutiebedrijven

De onderhandelingen: sekswerkers en exploitanten

Knelpunten loondienst in de prostitutiebranche

Loondienst in de praktijk in de prostitutiebedrijven

Schijnconstructies in de prostitutiebranche

Uitzendbureaus voor sekswerkers?