Evaluatie opting voorbladDe Belastingdienst evalueerde in 2014 de opting-in regeling die sinds 2008 verplicht geldt voor besloten seksbedrijven, zoals clubs en privéhuizen, en degenen die daar werken. Beoogd wordt de evaluatie voor eind maart 2014 af te ronden. De opting-in regeling werd ingevoerd in 2008; op 31 december 2013 liep de regeling af. Oorspronkelijk zou de evaluatie in 2013, vóór afloop van de regeling, plaatsvinden.

Bij de invoering hadden exploitanten twee keuzemogelijkheden: loondienst of opting-in met het daaraan verbonden voorwaardenpakket. Zelfstandig ondernemerschap van sekswerkers in de besloten prostitutie werd uitgesloten. Volgens de Belastingdienst had zij in de periode vóór 2008 van het laatste geen goede voorbeelden daarvan gevonden (met uitzondering van de raamprostitutie).

Eind 2013 gaf de Belastingdienst aan dat exploitanten die willen doorgaan met opting- in, dit kunnen doen. Volgens een Nieuwsbrief voor de seksbranche van 21 november 2013[ 1]  blijft de opting-in bestaan in 2014, maar zal de Belastingdienst meer ontvankelijk zijn voor zzp ‘ers die kamers huren, afhankelijk van feiten en omstandigheden.

Vanuit het veld bestaat al langer kritiek op de opting-in regeling. Het Platform Positieverbetering Prostituees heeft daarom besloten in samenwerking met de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann een eigen evaluatie uit te brengen. Het Platform Positieverbetering Prostituees is ontstaan in 2009 en is een netwerk van ruim 40 (ex)sekswerkers, dienstverleners, belangenbehartigers, medewerkers van SoaAids nl, academici, onderzoekers, juristen en experts op het gebied van prostitutie en mensenhandel. De noodzaak voor een eigen evaluatie werd extra gevoeld door de beperkte samenstelling van de evaluatiegroep van de Belastingdienst: naast ambtenaren van de Belastingdienst twee exploitanten, twee boekhouders en – na aandringen – twee sekswerkers (oorspronkelijk was slechts in de deelname van één sekswerker voorzien).

Het onderhavige rapport is gebaseerd op een bundeling en systematisering van de aanwezige kennis over het functioneren van de regeling en officiële publicaties. Bronnen zijn het (ongepubliceerde) onderzoek dat Elise Ketelaars in 2013 deed naar het functioneren van de opting-in regeling, m.n. de interviews die zij met veertien prostituees hield, de ervaringen en klachten die in de periode 2008-2012 door de Rode Draad veldwerk werden geinventariseerd, informatie uit het onderzoek van Wagenaar et al. (2013) en informatie van het Prostitutie Informatie Centrum (P.I.C.).

Het rapport is als volgt opgebouwd. Na een korte weergave van de voorgeschiedenis (hoofdstuk 2) wordt de opting-in regeling beschreven zoals deze in de besloten prostitutie wordt toegepast, evenals een aantal knelpunten in de regeling zelf (hoofdstuk 3). Daarna worden de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie in 2010 beschreven (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 komen de ervaringen van sekswerkers in de praktijk van opting-in aan de orde. We sluiten het rapport af met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Utrecht, 31 maart 2014

Klik hier Evaluatie Opting-in Regeling_VVR_

Tekst: Marjan Wijers & Leontine Bijleveld m.m.v. Sietske Altink en Elise Ketelaars

@ Platform Positieverbetering Prostituees & Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann

 

 


[1] Almast van Gemeren, Belasting Nieuwsbrief, 21 november 2013; volgens de recente Nieuwsbrief van 23 maart 2014 zou de fiscus inmiddels akkoord gaan met het werken met zelfstandige prostituees/kamerverhuur.