Een van de tegels. Thans in het bezit van het Amsterdams Museum

Op 5 maart 1993 verzamelden zich om 19.30 uur 14 personen plus een verdwaalde Franse journalist zich op het kantoor van De Rode Draad. Het plan was om op strategische plekken in Amsterdam, bij de woningen van bestuurders bijvoorbeeld een tegel te beschilderen met teksten als Hier Peest Peggy, Op Deze Steen Werkt Heleen en Op Deze Hoek Werkt Anouk. Dit als protest tegen wat De Rode Draad zag als het opjagen van straatwerkers. (klik hier voor het persbericht) Onder druk van bewonersprotesten mochten sekswerkers namelijk niet meer aan de Ruyterkade in het Oostelijk Havengebied klanten werven, wat voorheen wel werd gedoogd.

De Rode Draad had drie teams geformeerd; één voor het stadsdeel Centrum, een ander voor stadsdeel Zuid en een derde voor stadsdeel Oost. Helaas waren de routes iets te ambitieus gepland. Een van de adressen viel bijvoorbeeld af omdat de actievoerders twee uur met het openbaar vervoer moesten reizen om er te komen.

Het actievoeren viel ook tegen. Het waaide en regende die avond. Dit had tot gevolg dat de spuitbussenverf wegwaaide. Het beschilderen van de natte tegels lukte ook niet goed. Wel slaagde men erin vlak bij het vrouwenhuis de tekst Hier Tippelt Tanja op de valreep toe te voegen.

De actie was een succes voor zover de pers er veel aandacht aan besteedde.

(Zie Vluggertjes 1993, no. 1)