Vitrine van de Rode Draad in het Amsterdams Museum

Vitrine van de Rode Draad in het Amsterdam Museum

In 2012 ging De Rode Draad failliet. Het papieren archief van De Rode Draad is naar Aletta, nu Atria, het archief van de vrouwenbeweging, gegaan. De driedimensionale zaken zijn in de loop van de tijd aan het Amsterdam Museum, voorheen het Amsterdams Historisch Museum geschonken. Het eerste contact met deze instelling dateert van 2002, toen conservator Annemarie de Wildt contact met De Rode Draad opnam voor de tentoonstelling Liefde te koop. In die expositie en in de bijbehorende publicatie werd ook aandacht aan De Rode Draad besteed.

In 2010 werd ter gelegenheid van het kunstproject The Hoerengracht van Kienholz een permanente vitrine ingericht met spullen van De Rode Draad.  Aanvankelijk wilde het Amsterdams Historisch Museum een textielvitrine van de spullen van Metje Blaak maken, maar later is besloten dat te verruimen.

Waar ter wereld krijgt een organisatie als De Rode Draad een eigen plek in een museum? Klik hier voor het stukje dat De Rode Draad op de website van het Amsterdam Museum schreef. Op de dag van de opening van de expositie, overhandigde De Rode Draad een actietegel aan het Amsterdam Museum. Rond de expositie organiseerde het AHM debatten en lezingen.

Groot was echter de ontsteltenis toen het Amsterdam Museum eind oktober 2019 aankondigde een Installatie tentoon te gaan stellen met een houten replica van het beeld Belle, waarin bezoekers mochten snijden en hakken.

Oud betrokkenen bij De Rode Draad reageerden op 28 oktober 2019 geschokt:

28-10-2019
Geachte bestuurders en conservatoren van het Amsterdam Museum,

Ondergetekenden hebben allen jarenlang bij De Rode Draad gewerkt, de organisatie die tot 2012 de belangen van sekswerkers behartigde. Na het faillissement van De Rode Draad hebben wij ons aangesloten bij Seks Werk Expertise en ondersteunen we Proud, de huidige sekswerkersorganisatie.

Tot de aankondiging van de tentoonstelling Nr. 1 Tourist Attraction meenden we dat ons drie dimensionale erfgoed in goede handen was bij
het Amsterdams Museum, omdat het altijd respect heeft getoond voor sekswerkers en hun cultuur. Dit vertrouwen is echter ernstig
geschonden door het voornemen om een replica van Belle beschikbaar te stellen voor geweld van bezoekers van de tentoonstelling.

Er is niets mis mee om werk tentoon te stellen van kunstenaars die kritisch naar prostitutie kijken. Het project van Kienholz, de Hoerengracht, was daarvan een voorbeeld. Maar dat is wat anders dan haat zaaien, wat volgens ons het effect zou zijn geweest van Belle Revisited. We hebben inmiddels begrepen dat het onderdeel Belle Revisited is afgelast.

Niettemin heeft het feit dat het museum dit zelfs maar heeft overwogen ons vertrouwen in het Museum blijvend geschaad.

Dank voor uw aandacht,

Sietske Altink, redacteur van de website www.sekswerkerfgoed.nl waar het digitale materiaal van De Rode Draad wordt geconserveerd, Jan Visser, oud medewerker van De Rode Draad en de mr. De Graafstichting, Marianne Jonker, oud medewerker De Rode Draad, Jacqueline, voormalig veldwerker bij De Rode Draad, Roos Schippers, betrokkene bij De Rode Draad en Gabrie, oud medewerker Rode Draad, nu bestuurslid Proud

Hieronder een galerij met materiaal uit betere tijden: