Vitrine van de Rode Draad in het Amsterdams Museum

Vitrine van de Rode Draad in het Amsterdams Museum

In 2012 ging De Rode Draad failliet. Het papieren archief van De Rode Draad is naar Aletta, nu Atria, het archief van de vrouwenbeweging, gegaan. De driedimensionale zaken zijn in de loop van de tijd aan het Amsterdams Museum, voorheen het Amsterdams Historisch Museum geschonken. Het eerste contact met deze instelling dateert van 2002, toen conservator Annemarie de Wildt contact met De Rode Draad opnam voor de tentoonstelling Liefde te koop. In die expositie en de bijbehorende publicatie werd ook aandacht aan De Rode Draad besteed.

In 2010 werd ter gelegenheid van het kunstproject The Hoerengracht van Kienholz een permanente vitrine ingericht met spullen van De Rode Draad.  Aanvankelijk wilde het Amsterdams Historisch Museum een textielvitrine van de spullen van Metje Blaak maken, maar later is besloten dat te verruimen.

Waar ter wereld krijgt een organisatie als De Rode Draad een eigen plek in een museum? Klik hier voor het stukje dat De Rode Draad op de website van het Amsterdams Museum schreef. Op de dag van de opening van de expositie, overhandigde De Rode Draad een actietegel aan het Amsterdams Museum. Rond de expositie organiseerde het AHM debatten en lezingen.