Op 1 juni 2015 opende Humanitas het informatie- en dienstencentrum voor sekswerkers: Door2Door. Dit is vernoemd naar Door Malkus. Maar wie is

Het gebouw van Humanitas in Rotterdam

Het gebouw van Humanitas in Rotterdam

Door Malkus? Na een jaar of 25 in de verpleging te hebben gewerkt, werd zij vrijwilliger bij de Pauluskerk, het domein van dominee Visser die het voor verslaafden opnam. [i] Zo raakte zij in 1987-1988 betrokken bij een onderzoek van Stichting Boog naar een ‘aanvaardbare’ oplossing voor tippelprostitutie in Rotterdam, destijds een heet hangijzer. Hans Becker, de toenmalige directeur van Humanitas, zat in de begeleidingscommissie van dit onderzoek. Hij toonde zich toen voorstander van het organiseren van maatschappelijke dienstverlening voor sekswerkers, iets wat later prostitutie maatschappelijk werk is gaan heten. Dat was er nog niet in Rotterdam. Alleen het Leger Des Heils ging de seksbedrijven af. Humanitas heeft toen na een jaar gekissebis met de gemeente zelf maar de financiering van een veldwerker op zich genomen. Zo werd Door Malkus per 1 juni 1989 de veldwerker van dienst. [ii] Later kwam er een collega bij en nog later een stagiaire. Op 22 april 1999 nam zij op 63 –jarige leeftijd afscheid van het werk.

In de ruim tien jaar dat ze haar pionierswerk deed, heb ik vaak met haar te maken gehad. Ik bezocht haar wel eens in de kelderruimte van het gebouw van Humanitas waar ze kantoor hield. Ze heeft me regelmatig geholpen met het werven van respondenten voor onderzoek. Ook werkte ze nauw samen met Lucie van Mens.

In 1994 vertelde ze, toen ik met anderen deel uitmaakte van een delegatie uit Polen, het latere La Strada Polen, dat ze jaarlijks 120 bedrijven in

Rotterdam meer dan gehalveerd en heeft het Prostitutie Maatschappelijk Werk van Humanitas een heuse staf van rond de tien mensen

Het interieur van Door2Door aan de Rochussenstraat, Rotterdam

Het interieur van Door2Door aan de Rochussenstraat, Rotterdam.

Door geniet nog gezond en wel van haar pensioen. (2015)

 

Sietske Altink

2015

[i] AD 22-4-1999

[ii] Het Vrije Volk, 27-5-1989