De folder halverwege jaren tachtig

De eerste foldertjes waren door de medewerkers op A4tjes vervaardigd. Er was toen nog geen vaste huisstijl. Het rode foldertje moet ontstaan zijn tussen 1985 en oktober 1986, toen er een tweede hoerencongres in Brussel is gehouden.

Blad 1 folder halverwege jaren tachtig

Blad 1 folder halverwege jaren tachtig

Tekst voorkant rode foldertje:

Als je je bij ons wilt aansluiten, ben je van harte welkom. Ook als je alleen maar een keertje wilt komen kennismaken. WE VERGADEREN IEDERE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND. (Ook reiskosten kunnen worden vergoed). Als je met vragen zit, of informatie wilt, kun je contact opnemen met ons landelijk telefoonnummer (020)xxxxx) op maandag en donderdag van 13.00 -16.30 uur. Wil je de NIEUWSBRIEF ontvangen of de Stichting De Rode Draad steunen kun je geld storten op postgiro …. of ABN…

Tekst Achterkant van het Rode foldertje:

WIJ ZIJN PROSTITUE(E)s. Wij willen erkenning van ons werk en van onszelf. Daarom hebben wij ons georganiseerd in de stichting DE RODE DRAAD. De Rode Draad is opgericht in september 1984 en heeft een internationaal hoerencongres gehouden in Amsterdam in februari 1985. Daar is een Handvest opgesteld met eisen voor arbeidsomstandigheden en andere bestaansvoorwaarden voor ons en ons werk. Omdat het congres internationaal was, gaat het om minimumeisen, die gelden voor hoeren in alle landen die vertegenwoordigd waren, en is het handvest vertaald in vele talen. Die eisen willen we per land, per stad en per buurt en zo nodig aanvullen met wat ter plekke urgent is. Daarover moeten we dan onderhandelen met plaatselijke en landelijke autoriteiten. Daarbij kan DE ROZE DRAAD steun verlenen, net als bij persoonlijke problemen als ziekte, belasting, werkplek, etc.Op het congres is een internationale organisatie opgericht: INTERNATIONAL COMMITTEE ON PROSTITUTE’S RIGHTS (ICPR).

In diverse landen zijn er al nationale hoerenbonden. Die kunnen toetreden tot de ICPR, In andere landen worden hoerenverenigingen opgericht met steun van de ICPR, op initiatief van de contactvrouwen. Zo weven wij een wereldwijd net. Op het congres is besloten een Internationale Nieuwsbrief uit te geven, voorlopig als kwartaal, in het Engels en in andere talen. De ICPR contactvrouwen in ieder land waar een hoerenbond is of komt, werken mee aan de Nieuwsbrief, door nieuws in te zenden en de Nieuwsbrief in hun land te verspreiden. We hopen en verwachten dat een sterke hoerenorganisatie zal helpen onszelf sterker te maken. Wij hebben recht op ons werk en ook op erkenning, niet alleen door belastingambtenaren maar vooral ook door elk ander medemens. Wij maken ons sterk voor ALLE prostitu(e)s. Ook voor jou: Je kunt ons bellen als je ergens mee zit. We hebben een praatgroep en proberen hulp te bieden op allerlei terreinen.

De folder advocatenspreekuur

Binnenkant folder, die gedateerd moet worden in de jaren 1987- 1988, na de informatie avond voor advocaten.

folder advocatenspreekuur eind jaren 80 begin 90_Page_1

Voorkant advocatenfolder

For Prostitutes and Ex- prostitutes:

You think twice about going to a legal aid office if you’re a prostitute. You want to remain anonymous and you feel you won’t be taken seriously, so.. …once a fortnight an Saturday afternoons there’s a lawyer available for consultation at the offices of the Red Thread, Prostitutes and ex-prostitutes can come here for advice on all subjects which call for legal expertise. Your legal problems don’t necessarily have to be connected to your work as a prostitute- you can come here for advice on any legal subject, for example National insurance laws: unemployment and sickness benefits. Accommodation laws: rent laws, proof of the right to a house (urgentiebewijs) license to live in a particular city. (Woonvergunning etc). Tax laws, also help with filling in your taxforms. Domestic laws: marriage, divorce, children, alimony, adoption. Immigration Laws: Being here with no residence permit, how you can get one. Consumer rights: problems caused by goods or services. Criminal law, being accused of a crime, being victims of crime.

We have contacts with lawyers and social workers who are aware of the difficult position of prostitutes, who take prostitutes seriously and

Binnenkant folder voor het advocatenspreekuur
Binnenkant folder voor het advocatenspreekuur

guarantee their anonimity.If you want, we can put you in touch with them. But it’s up to you, of course, to decide that. The free legal advice is available to everyone who has worked or is still working in prostitution: for women and men of all nationalities. Where can you get this legal advice, Every second or fourth Saturday of the month, afternoons, (from 13.00-16.00. You can come in person for advice or just call and talk to the lawyer on the telephone.