Is sekswerk arbeid of een vorm van vrouwenverachting? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van hoe je sekswerk ”framet’. Met de term ‘framing’ wordt  het toepassen van een bepaald ‘denkraam’, een term die we aan Marten Toonder te danken hebben, bedoeld. Framing als instrument in een propagandamachine als een een techniek om beelden en gevoelens op te roepen waarvoor de beoogde ontvangers het meest vatbaar zijn. Een frame valt ook te vergelijken met een bril die men opzet om een bepaald fenomeen te bekijken, waardoor men het ene wel en het andere niet ziet.

De jongerenorganisatie Exxpose probeert al jaren sekswerk ’te framen’ als een aantasting van de menselijke waardigheid van vooral de vrouw. Dit brengt ze tot uiting in de leus: ‘Ik ben onbetaalbaar’. Op 10 april 2019 overhandigde de organisatie de 40.000 handtekeningen die dit burgerinitiatief heeft opgeleverd aan zeven Tweede Kamerleden. Ze hebben er zes jaar over gedaan om dit aantal te behalen, wat vereist is om er een Kamerdebat aan te wijden. In het begeleidende persbericht verwijten de jongeren de overheid te veel uit te gaan van de ‘blije, zelfstandige sekswerker’. Ook doet men een beroep op kwestieuze bronnen zoals de publicaties van Farley [I]bijvoorbeeld haar publicatie uit 2003, zie bronnen om aan te tonen dat de meeste sekswerkers een achtergrond van misbruik hebben en uit arme landen komen.

De demonstratie op 13 april 2019

Op 13 mei hield de sekswerkersorganisatie een ludieke actie om tegen deze framing te protesteren. Ze zetten zich ‘zelf’ in een lijst, in een frame.(Zie illustratie)

Een lid van Proud maakte de onderstaande ”reframing’ en de bijbehorende

Sekswerk bullshit bingo

ReFraming

 • Het prostitutiedebat framen met valse dilemma’s?

We reframen onszelf met feiten!

 • Zwart-wit tegenstellingen tussen happy hooker en slachtoffers?

Er zijn 50 tinten grijs!

 • Ik ben onbetaalbaar?

Ik bied (betaalbare) dienstverlening

 • Lichaam verkopen?

Dienstverlening! (Lichaam gaat weer mee naar huis)

 • Het is nooit een keuze?

Mijn keuze hoeft niet de jouwe te zijn!

 • Kwetsbare vrouwen?

Kwetsbaar door positie, maar net zo mondig!

 • Een kwetsbaar beroep?

Het is geen vak voor iedereen!

 • Werken uit geldnood?

Alleen als er seksuele moraal bij komt is het opeens dwang!

 • Sekswerk uit armoede?

– Arbeidsmigranten hebben net zo goed beslissingskracht!

– Arme mensen hebben net zo goed zelfbeschikking

 • Exxpose komt op voor slachtoffers mensenhandel?

De verborgen agenda is afschaffen, ze geven geen fuck om sekswerkers!

 • Proud komt niet op voor slachtoffers mensenhandel?

– Meer dan wie dan ook!

– Het zijn twee kanten van dezelfde medaille!

– We zijn onderdeel van de oplossing, niet het probleem!

 • Kansarme vrouwen uitgebuit door mannen met macht en geld?

Zie onze diversiteit!

Mannen, vrouwen, trans, hetero of homo, wij zijn de aanbieders!

Mannen, vrouwen, trans, hetero of homo zijn onze klanten!

 • Niemand noemt sekswerk als beroepskeuze?

– Sommigen wel!

– Vraag dat eens aan een tomatenplukker!

– Niet noodzakelijk een droombaan, maat het maakt wel dromen waar!

 • Staat niet in de kaartenbak van het UWV?

Dat geldt voor meer beroepen, zoals stuntman en kickbokser!

 • Een sekswerker kan niet verkracht worden omdat het haar werk is?

Verkrachting is verkrachting!

 • Een raamwerkster wordt tientallen keren verkracht op een avond?

Sekswerk is werk, en laat #MeToo er buiten!

 • Sekswerkers de christelijke moraal opleggen?

If you don’t like it, don’t do it!

 • Christelijke moraal?

Jullie zijn onze beste klanten!

 • Activistische minderheid?

– Elke beweging kent voortrekkers

– zei je 6 jaar?

 • Prostitutie synoniem stellen aan mensenhandel?

Sekswerk is werk, en mensenhandel is een misdrijf!

 • Morele meningen in de media uiten?

Praat eens mét ons, niet over ons!

 • Veel sekswerkers ervaren emotioneel geweld?

– Ja, door de buitenwereld, die ons meer stigma wil opdringen!

– De uitleg in het rapport stigma en geweld aan je voorbij gegaan en wilde je even met de cijfers gaan scoren?

 • Nordic Model?

– Bloed aan jullie handen!

– Stigma kills!

 • Your Swedish ‘criminals’ like to pay for our services in Amsterdam ?
 • We get paid by the Pimp Maffia?

Ha ha, we still are waiting for the cheque!

Exxpose got paid by the church maffia!

 • Klein clubje vrijwillige vrouwen is dekmantel voor misstanden?

Sekswerkers werden nooit eerder een dekmantel genoemd, goh, nieuwe variatie op de pimp lobby!

 

 

 

 

 

 

 

 

Noten

Noten
I bijvoorbeeld haar publicatie uit 2003, zie bronnen