In memoriam Sietske Altink 1954 – 2020

Tot ons grote verdriet moeten we u meedelen dat één van de meest kleurrijke pleitbezorgers van de rechten van sekswerkers overleden is op 2 december 2020 op 66 jarige leeftijd. Opgeleid als historica en filosoof heeft ze haar werkende leven gewijd aan de emancipatie van sekswerkers. Sinds het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw schreef ze artikelen, deed onderzoek, gaf lezingen en lobbyde op allerlei manieren. Iedere keer als ze een politicus, beleidsmaker, arts, maatschappelijk werker, politieman of -vrouw of journalist ontmoette, liet ze die niet los voordat ze precies uitgelegd had hoe een juist prostitutiebeleid eruit ziet. Met een glas wijn in haar hand was ze onverslaanbaar.

Van 1990 tot 2010 was ze de beleidsmedewerker van De Rode Draad. Ze organiseerde en voerde veldwerk uit en verstomde politiemensen en gezondheidswerkers door “gewoon door de voordeur” te stappen van clubs, die anderen voor te gevaarlijk hielden. Wat een schouwspel: een kleine gestalte van middelbare leeftijd die de gorilla´s aan de ingang volledig negeerde. Met haar analyses, kritieken en voorstellen was zij één van de personen die theorie en praktijk van het Nederlandse prostitutiebeleid mede vorm gaf. Na de wetswijziging van 2000, die de hoop inhield van een echte verwerkelijking van rechten van sekswerkers, beinvloedde ze vertegenwoordigers van de politie, locale overheden, maatschappelijk werk en gezondheidswezen, belastinginspecteurs, media en vele anderen met het resultaat dat die hun houding en gedrag veranderden.

Het was haar overtuiging dat de centrale focus bij het bestrijden van vrouwenhandel niet ligt bij het criminaliseren van klanten en het “redden van slachtoffers”, maar bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het informeren van sekswerkers over hun rechten opdat zij beter hun eigen beslissingen kunnen nemen. Tijdens internationale bijeenkomsten pareerde zij Zweedse delegaties die spraken over hoe vrouwen werden gedwongen hun lichaam te verkopen. Dan merkte ze op: “nee hoor, aan het eind van de dag nemen ze hun lichaam weer mee naar huis”. Dit is één van de vele voorbeelden van haar heerlijke gevoel voor humor dat ze op deze manier als wapen kon inzetten.

Ze heeft verschillende boeken gepubliceerd, onder andere Dossier Vrouwenhandel en Huizen van Illusies. Haar laatste wetenschappelijk bijdrage is een internationale studie, samen met Henk Wagenaar en Helga Amelsberger, gepubliceerd als Designing Prostitution Policy. Intention and Reality in Regulating the Sex Trade (Policy Press, 2017, zie hieronder voor een gratis download). Gebaseerd op een analyse van lokaal beleid in verschillende landen, laat het in detail zien dat repressieve maatregelen niet alleen ineffectief zijn maar ook leiden tot allerlei soorten van negatieve onbedoelde consequenties. Het boek eindigt met een korte studie van de Nieuw-Zeelandse aanpak van decriminalisering. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het deelnemen van sekswerkers in het ontwerpen en de implementeren van beleid (“collaborative governance”) de beste kans biedt op een effectieve en gerechtvaardigde benadering. Sietske was was ook een gewaardeerd lid van een groot Europees COST project: “Comparing European Prostitution Policies”. Kort geleden rondde ze een manuscript af over de geschiedenis van de prostitutie in Rotterdam. Voor publicatie zal worden gezorgd.

Nadat De Rode Draad door gebrek aan financiele middelen gedwongen was haar activieiten te staken stak Sietske haar energie in het vastleggen van de geschiedenis van De Rode Draad en de Nederlandse prostitutie in het algemeen. Ze zette de website www.sekswerkerfgoed.nl op waar ze alles wat ze ooit schreef en alles waar ze de hand op kon leggen verzamelde. Op deze wijze is een steeds maar groeiende collectie ontstaan. Enige jaren geleden richtte Sietske een stichting op en besloot al haar bezit na haar dood daar onder te brengen. Naast de website en het overige materiaal is er ook een behoorlijk geldbedrag, waarmee allerlei soorten activiteiten kunnen worden gefinancierd die haar geest en erfgoed levendig en venijnig zullen houden.

Lieve Sietske, het was heerlijk om samen met je door het leven te gaan, je was geweldig.

Jan Visser, namens www.SekswerkExpertise.nl

Download het onderzoek op  http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31486

Hier het condoleance register: http://www.condoleance.nl/18113/sietske-altink.html

Wij stellen het op prijs wanneer deze tekst of link verspreid wordt