Het huis van Groene Haasje in Leiden. (wiki commons)

De buurt Groenhazegracht stond in de middeleeuwen bekend als ‘billenburch’’ omdat er publieke vrouwen aan het werk waren. Prostituees werden ook wel haasjes genoemd. In de zeventiende eeuw was het nog steeds een roze buurt. Een bordeelhoudster had toen de bijnaam Groen Haasje. Zij werkte op Groenhazengracht no. 3. Het rosse huisje.
Lotte van der Elsen, op website In de buurt geplaatst op 2 september 2018. Geraadpleegd op 10 februari 2019