In 1997 kwam een Amerikaanse onderzoeker op de burelen van  De Rode Draad. Hij wilde weten of de politie wel eens langs kwam. Jazeker. En wat komt de politie dan doen? Jullie arresteren? Nee, soms wordt de politie uitgenodigd. Ze komen ook wel voor overleg. De Amerikaan was hooglijk verbaasd. In de Verenigde Staten waar prostitutie strafbaar is, zou dat ondenkbaar zijn.

Een van de politiemannen die de laatste jaren op De Draad kwam was Harold van Gelder. Op 3 oktober 2018 is hij overleden.

We hebben altijd goed samengewerkt. Hij heeft het eerste glossy in ontvangst genomen en hij was altijd aanwezig op onze congressen. Hij was ook bereikbaar voor ons. Van enkele slachtoffers van mensenhandel weet ik dat ze een goede band met hem hadden.

Harold van Gelder tijdens de presentatie van het glossy

Op nog een andere manier heeft hij een rol in het netwerk gespeeld. Hij nam deel in het team dat de slachtoffers van MH17 moest identificeren. Oud bestuurslid van De Rode Draad, Lucie van Mens is daarmee omgekomen.

Tijdens een debat over mensenhandel werd hem gevraagd hoe hoog het percentage ‘gedwongen’ vrouwen was. Hij antwoordde volkomen terecht dat hij niet eens wist hoeveel sekswerkers er werkten dus laat staan  dat hij wist hoeveel er ‘gedwongen’ zijn. Ik vroeg hem of ik hem mocht citeren. Ja, dat mocht en dat heb ik vaak gedaan.

Harold, bedankt