Tekening gemaakt voor het afscheidsfeestl

Op 22 november 2018 is Therèse van der Helm op 72 jarige leeftijd overleden. De laatste jaren heeft ze zich ingezet voor Roemeense weeskinderen maar het grootste gedeelte van haar werkzame leven – 31 jaar – heeft ze aan de GGD gewijd. Als jonge vrouw werd ze lid van Dolle Mina en kraakte een pand om er een vrouwenhuis van te maken. In 1978 werd ze sociaal verpleegkundige wat in die periode betekende dat ze met een soa besmette mensen moest opsporen. Soa’s waren toen goed met antibiotica te behandelen.

Door de komst van aids werd het voorlichtingswerk een stuk zwaarder. In de begintijd betekende een aidsbesmetting een doodvonnis. Er waren geen medicijnen en er was geen genezing. Vooral sekswerkers met een migratie achtergrond moesten worden voorgelicht. Ze sprak Spaans en werd hun vertrouwenspersoon.

In 1988 begon ze met gezondheidsvoorlichting geven op de Amsterdamse Wallen. Dit ‘veldwerk’ vond navolging in andere steden. In die periode waren er al veel Latina’s in de Nederlandse prostitutie aan het werk. Ten behoeve van de Dominicaanse vrouwen onder hen heeft ze nog met  anderen in de Dominicaanse Republiek een ‘waarschuwingsfilm’ gemaakt, overigens een film die het tegenovergestelde doel bereikte; het bracht de Dominicaansen toen op het idee in Nederland in de prostitutie te gaan werken.

Therese bij het beeld van Belle.

De Rode Draad en de GGD ondernemen samen actie

Zij nam dit werk over van de Peruaanse Ester Rios die onder vuur lag door haar weinig orthodoxe aanpak.

Therese heeft zo’n tien jaar een grote rol gespeeld in het gezondheidscentrum voor sekswerkers: P & G 192