taj2 ergoedIn 2008 kreeg De Rode Draad het bericht dat Unesco had bepaald dat haar website tot digitaal erfgoed was bepaald. Kennelijk komt De Rode Draad dus voor in het volgende rijtje: de piramiden in Egypte, de Taj Mahal in India, het Sydney Opera House, de Burubudur en Versailles. De Rode Draad zag  dit als een erkenning van het gegeven dat organisaties van sekswerkers een maatschappelijke factor van belang zijn. De Rode Draad kreeg de volgende e-mail van de Koninklijke Bibliotheek. (Technische details zijn weggelaten)

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de volgende URL(s):
http://www.rodedraad.nl/  (Redactie: deze URL bestaat sinds 2013 niet meer).

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico’s.

Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties.

Uw website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van de KB. Dit zal voor het eerst gebeuren vanaf 20 juli 2008. Daarna zullen opeenvolgende versies met een regelmatige frequentie worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Hans Jansen
Directeur R&D
Koninklijke Bibliotheek

De waardering van Unesco stond in schril contrast met een bericht dat De Rode Draad in 2007 uit deed gaan over ambtenaren die niet op haar site mochten kijken. Naar aanleiding van telefoontjes van ambtenaren die met de beste bedoelingen een prostitutiebeleid en/of zich met het welzijn van prostituees bezighielden, kwamen ze erachter dat zij niet of alleen met speciale toestemming de site van De Rode Draad konden bezoeken.

De Rode Draad heeft dit bij Eindhoven aangekaart. Hieronder de reactie die De Rode Draad per e-mail kreeg:

‘Er is in het verleden een beslissing genomen aangaande vergelijkbare verzoeken van ‘externen’. Men heeft besloten deze verzoeken niet in behandeling te nemen. Daarom moet ik je ook meedelen dat we niet tegemoet kunnen komen aan je verzoek om www.rodedraad.nl vrij te geven voor ambtenaren van de Gemeente Eindhoven.
Voor zover ik me kan herinneren hebben verschillende ambtenaren reeds pogingen gedaan om betreffende site vrijgegeven te krijgen, zonder resultaat. Er staat ze echter niets in de weg om nogmaals een poging te wagen.’

Van een andere gemeenten was bekend dat ambtenaren die over het vergunningenbeleid gingen, wel op de site mochten.

De site van De Rode Draad bevatte geen pornografie. Er stond wel informatie op over bijvoorbeeld het voorwaardenpakket van de Belastingdienst. De Rode Draad vond het bizar dat deze ambtenaren dergelijke belangrijke informatie van hun privécomputer moesten downloaden. Nu zijn er prostitutiesites die mogelijk wel als porno aangeduid kunnen worden. Maar hoe kan een ambtenaar beoordelen of er illegale prostitutie in zijn/haar gemeente plaatsvindt als sites als hookers.nl en kinky.nl geblokkeerd worden?

Naschrift: Later liet de gemeente Eindhoven weten dat het voor de betreffende ambtenaren was opgelost.