In 2012 lijkt er een kentering te zijn gekomen in het prostitutiebeleid en de wijze waarop sekswerk in de publieke opinie wordt behandeld. Anno 2013 gaan er stemmen op om de decriminalisering van 2000 te vervangen door verregaande regulering en zelfs van criminalisering van bepaalde partijen (klanten en sekswerkers tot 21 jaar).
Tevens zien we dat de zichtbare vergunde prostitutie in rap tempo aan het verdwijnen is, onder andere door het toenemende belang van internet. Deze site is in het leven geroepen om die verdwijnende sector te documenteren en discussies over criminalisering/decriminalisering te ondersteunen met gedigitaliseerd erfgoed en informatieve artikelen. Ook is er veel aandacht voor de geschiedenis van sekswerk. Immers, ‘wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd die te herhalen’.

Een kunstproject in de Oude Kerk, Amsterdam, februari 2009

Een kunstproject in de Oude Kerk, Amsterdam, februari 2009

Bijdragen van anderen zijn van harte welkom. Heb je een interessante scriptie geschreven? Stuur hem op! Heb je beeldmateriaal, stuur het op.
Contact: sekswerkerfgoed@gmail.com

Helaas kan deze site geen geld betalen voor copyright.

Lees meer over deze site.