In de late middeleeuwen moesten prostituees in veel plaatsen zich kenbaar maken door voorgeschreven kleding te dragen. De kleur geel kwam daar vaak in voor. De kunstenares Yvonne Pijnacker was aanwezig bij een lezing hierover en maakte de volgende tekeningen en een bijbehorend gedicht.

De gele gedoogde

Hoe zij daar staat

Tegen die muur

Haar mond een streep

Haar leven zuur

De begeerde, de onteerde

Slachtoffer van haar tijd

Zie! Dat verstrakte gezicht

Zie! Hoe zij lijdt

Gestigmatiseerd met een geel gewaad

Gaat zij, in de middeleeuwse straat

Oh mens Oh mens met gele mouw

Gij zijt vrouw Gij zijt vrouw

Door alle eeuwen heen

Zult ge klagen steen en been

Om gederfde mensenrechten

Maar vrouwen, gij beklaagden

Ik bid u, blijft voor eeuwig en eeuwig vechten

 

Yvonne Pijnacker