In verband met het vergelijkende onderzoek brachten we in 2010 en 2011 de stand van zaken in de Rotterdamse prostitutie in kaart.

Sinds het verschijnen van dit rapport zijn sinds 2011 vijf vergunde clubs en privéhuizen uit Rotterdam verdwenen. Terwijl we  nog aan het onderzoek bezig waren, zijn ook enkele bedrijven opgeheven. Het is echter niet altijd eenvoudig om uit te vinden of een club, massagesalon of een privéhuis tijdelijk gesloten is of definitief is opgehouden te bestaan.  Het nog bestaan van een website van een bepaald bedrijf biedt ook geen garantie dat het bedrijf in kwestie nog actief is. Daarom is bij sommige bedrijven vermeld dat er voor het laatst in 2010 een recensie over is geschreven op bijvoorbeeld Hookers.nl.

In 2006 had de gemeente Rotterdam het Verwey Jonker Instituut de opdracht gegeven de omvang van de illegale prostitutie in de stad te onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek de legale prostitutie in Rotterdam ongeveer even groot in omvang was als de illegale. (Download hier een recensie van dit rapport) Hoe omvangrijk dit in 2011 is, valt moeilijk te zeggen, maar zeker is dat de legale sector qua aantal bedrijven verder is teruggelopen.

De omvang van de illegale prostitutie valt in Rotterdam niet te schatten. De politie verzamelt informatie, maar ‘we kunnen alleen streven naar een redelijk goede informatiepositie, een heel goede is niet haalbaar.’ (Politiefunctionaris) Met andere woorden, de onvergunde prostitutie is heel moeilijk goed in kaart te brengen, laat staan volledig te achterhalen.

Het aantal Thaise salons is in Nederland rond 2005 toegenomen. [I]*Bron: De Rode Draad: Uitbuiting in Thaise massagesalons. Maar in Rotterdam was hun aantal voordien al relatief groot. De gemeente heeft daarom in 2000 haar informatiefolder ook in het Thais uitgebracht. In 2008 constateerde De Rode Draad dat veel vrouwen in de Thaise salons 40 jaar of ouder waren en al een lange geschiedenis in de prostitutie hadden. Mogelijk waren zij in de jaren tachtig via malafide bemiddelaars naar Rotterdam gekomen of waren zij als relatie van de eerste generatie door middel van kettingmigratie (via contacten in de familie of de vriendenkring) naar Nederland gekomen. (Bron: Uitbuiting in Thaise salons, De Rode Draad, 2008). Overigens is het mogelijk dat bedrijven vrouwen met een Aziatisch uiterlijk als Thai benoemen omdat Thaise vrouwen populair zijn

 

Afbeelding 873

Hotel California

Het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) en het Controleteam Mensenhandel en Prostitutie (CMP) zijn benaderd. Beide organisaties waren terughoudend in het noemen van getallen, waarvoor men mobiliteit en fluctuaties in de bezetting van de bedrijven als redenen opgaf. Ook wij kunnen alleen momentopnames geven, die op eigen veldwerk zijn gebaseerd, informatie van anderen en de websites van de bedrijven.

In de animeerbars hebben we twee generaties gezien: een groep oudere vrouwen van rond de vijftig en jonge vrouwen die Oost-Europese talen spraken. In de seksshops met dienstverlening zaten veel oudere Spaanstalige vrouwen. In één club werken veel Franstalige Belgische vrouwen. Een club waar voornamelijk Poolse vrouwen werkten is gesloten. In Hotel California (zie onder overig) werkten vrijwel alleen migranten. Er zijn twee shemales geteld (een op de site van een privéhuis en een die thuis ontvangt). Er werkten ook enkele mannelijke sekswerkers in Rotterdam.

Wat de mobiliteit betreft: door Hookers.nl en het archief van De Rode Draad weten we dat vrouwen pendelen tussen verschillende filialen van één

Cinderella in Rotterdam

Cinderella in Rotterdam

eigenaar. Uit eigen veldwerk, het veldwerk van De Rode Draad en Hookers.nl hebben we vernomen dat er veel verkeer van sekswerkers tussen Rotterdam en Den Haag is. Daarnaast werken prostituees in Rotterdam in verschillende filialen van één eigenaar. Volgens een sekswerker die veel contact had met andere sekswerkers in clubs in Rotterdam en Den Haag, maken ze in clubs afspraken met de klanten die vervolgens bij hen thuis komen of met hen naar een hotel gaan.

De mobiliteit van L.

We ontmoeten L in een club in Den Haag. Ze werkte eerder in twee clubs in Rotterdam. Uit de eerste vertrok ze omdat er ’s avonds laat veel ‘Joegen’ (criminelen uit het voormalige Joegoslavië) kwamen. In de tweede club had ze voortdurend ruzie over de bonnetjes. Ze heeft ook nog als bardame in een animeerbar gewerkt. Wanneer we haar een paar weken later weer opzoeken is ze vertrokken om als bedrijfsleider in een club in het zuiden van het land te gaan werken.

Tabel 1. Aantal vergunde bedrijven in Rotterdam

Aantal onvergunde bedrijven in Rotterdam (November 2010) Aantal vergunde bedrijven in Rotterdam (November 2010)
PMW 51 54
CMP Onbekend 472

 

1.De vijf onvergunde bedrijven zijn bedrijven waarvan de vergunning (tijdelijk) is ingetrokken of nog niet verkregen.

2.De politiefunctionaris was op het moment van het gesprek niet zeker van de stand van zaken.

In 2000 waren er 200  bedrijven waarvan er 88 een vergunning kregen, 25 aanvragen werden afgewezen, 27 bedrijven vielen buiten het vergunningstelsel. In 2009 waren er 66 vergunde bedrijven.

In Rotterdam zijn enkele exploitanten actief die bovenlokaal opereren.

  1. Jan Bik (had toen meerdere vestigingen)
  2. De eigenaresse van Massagesalon Kim.
  3. Een eigenaar van een hotel in Rotterdam en in Den Haag

In Rotterdam zijn weinig of geen exploitanten aangesloten bij de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven.

Straatprostitutie

In Rotterdam is de officiële tippelzone gesloten en beide organisaties melden dat er weinig illegale tippelaarsters worden gesignaleerd. PMW noemt een aantal van 80 op jaarbasis, inclusief dubbelgetelde recidivisten. De politie kon alleen maar zeggen dat vanuit de districten, die illegale straatprostitutie  aan moeten pakken, er ieder jaar minder rapportages over komen. PMW: Volgens de politie waren er in 2009 ongeveer 80 aanhoudingen wegens illegaal tippelen. Maar daar kunnen dubbeltellingen bij zijn van vrouwen die voor een tweede of derde keer een boete krijgen.

PMW Prostitutie Maatschappelijk Werk: Straatwerk: je ziet best wel eens van die ex -Keilewegdames. (SA: vrouwen die vroeger op de tippelzone werkten). Ook mensen die ex slachtoffer mensenhandel zijn geweest zie je wel eens op straat. Ze doen dat om zichzelf in leven te houden. Ik hoorde van een klant dat hij een keer op straat was aangesproken.  Er zouden ook mannelijke prostituees in het Kralingse Bos werken. We zijn een paar keer in het bos geweest. Het gebeurde daar, maar we hebben niet met de jongens gesproken. Andere mannelijke sekswerkers werven vooral via de chat. Er is weer een jongensbordeel in Rotterdam. Dat is een plek waar de jongens heengaan als ze een klant hebben.Transen doen thuiswerk en escort.

Clubs

Wat het aantal vrouwen in clubs betreft kunnen PMW en de onderzoekers alleen maar momentopnames maken. Daar kunnen grote verschillen in zitten, PMW constateerde bijvoorbeeld tijdens hun veldwerk dat er bij club White’s zes vrouwen werkten. De onderzoekers telden er op een doordeweekse avond meer.

De White's

De White’s

Op 13 april 2010 parkeren we de auto voor de White’s van 19.57 tot 0.00 uur. We tellen het aantal vrouwen dat naar binnen en naar buiten gaat. (met 35 minuten pauze om 22.00 uur). Via een man die zogenaamd als klant naar de zaak belt, vernemen we dat er op het moment dat we beginnen te tellen vijf vrouwen aanwezig zijn. We zien 19 vrouwen naar binnen gaan en drie in dit tijdsbestek naar buiten gaan. Van de 19 vrouwen die naar binnen gaan komen er vijf tegelijk aan in een busje. (Bron: notities)

Privéhuizen

Volgens een medewerkster van PMW zijn er gemiddeld vier vrouwen in een privéhuis per dag aan het werk. Dit lijkt realistisch. Op de sites van de bedrijven die de aanwezige vrouwen vermelden staan zes tot drie vrouwen. Bij de Thaise privéhuizen staan er twee tot twaalf op de sites. Overigens gaat dit over de vrouwen die men verwacht, dat wil echter niet zeggen dat ze ook inderdaad komen werken. In Rotterdam zijn er bedrijven die een combinatie zijn van Thaise massagesalon en privéhuis. Op de sites van deze bedrijven adverteert men met combinaties van massage en ‘intiem’ (ofwel geslachtsgemeenschap). Volgens De Rode Draad werkten daar tot 2006-2008 uitsluitend Thaise vrouwen. Nu blijken er – getuige berichten op Hookers.nl en de websites van de bedrijven zelf –  enkele van deze bedrijven meerdere nationaliteiten te werken. De meeste van deze privéhuizen bestaan al enkele jaren.

Seksshop met seksuele dienstverlening en erotische massagesalons

In Rotterdam zijn er nog enkele seksshops waar een beperkt aantal vrouwen werkt. Klanten (Hookers.nl) hebben het over 2 tot hooguit 3 vrouwen per shop. In Rotterdam vallen de erotische massagesalons onder de seksinrichtingen. We hebben er daar zes van geteld, waarvan twee Thais zijn. Het aantal sekswerkers dat daar actief is onbekend. De salons zijn niet groot, te oordelen naar de streetview foto’s op Google. Wij dachten dat er in totaal dagelijks minder dan 50 sekswerkers werken.

Chinese salons

In Rotterdam zijn er vanaf 2005 Chinese kapsalons en massagesalons waarvan het vermoeden bestaat dat er illegale prostitutie plaatsvindt. Volgens de politie hebben de ketenpartners van de aanpak van de Chinese salons een project gemaakt.

Het is buitengewoon moeilijk om te achterhalen of er in de salons seksuele dienstverlening plaatsvindt. Soms staat er op Hookers.nl dat dit uitdrukkelijk niet het geval is.

De politie over de Chinese salons: Er zijn landelijke controles. We doen veel voorloopwerk. We kijken naar advertenties, we bellen, het is er, we lezen het, maar het is moeilijk te bewijzen. We zijn afhankelijk van heterdaadjes. Je moet een informatiepositie krijgen in de Chinese wereld, je hebt Chineessprekenden nodig, het heeft onze continue aandacht. Wat de massagesalons betreft zijn we op onze quivive. We weten dat er mensenhandel plaatsvindt in dit circuit. Er is uitbuiting in de prostitutie. Dan ben je aan het doorlopen en daarna doe je een inval; je ziet tissues, maar dat is niet voldoende bewijs, je ziet condooms, maar mogen mensen geen condooms bij zich hebben? We moeten binnenlopen en dan hebben we een heterdaadje. Soms gaat de Belastingdienst mee. Maar voor ons staat het slachtofferschap voorop. Als iemand slachtoffer is van mensenhandel, dan gaan we daar vanuit en niet van andere illegale handelingen.

Op de site van De Rode Draad staat een verslag uit 2008 van enkele pogingen om met de Chinese vrouwen in de salons in contact te komen. Uit dit verslag:

Het gaat moeizaam, hoewel er een Chinese tolk bij is. In een andere ‘kapsalon’ krijgen we de gelegenheid ‘achter’ te kijken. Er hangt damesondergoed en er staat een massagebed. We zien dat daar een klant gaat liggen. (…) Van de schaarse info op Hookers.nl weten we dat er in veel gevallen ‘iets erotisch mogelijk is’. Maar ook zij vertrouwen het niet altijd: ze zijn bang dat allerlei lieden achter het gordijn de ‘massages’ bekijken. Over het algemeen blijven de klanten vaag in hun licht erotisch getinte beschrijvingen: ‘de massage is naar beider tevredenheid afgerond’.

Escort

Ook in Rotterdam zullen bureaus net als in de rest van het land onder meer dan één naam opereren. Wanneer we ‘escort Rotterdam’ googelen komen we nogal eens op sites van landelijke bureaus die een 010 nummer hebben of bij bureaus met Rotterdam in de bedrijfsnaam naam die onder een 020 nummer te bereiken zijn. Volgens een politiefunctionaris bieden een á  twee clubs/privéhuizen in Rotterdam escort aan. Met Jardin/Hotel de Botel erbij zijn dat er drie.Die bedrijven dienen volgens hem een extra vergunning voor het escortbedrijf aan te vragen. Volgens de politie Rotterdam  zijn er 13-17 legale escortbedrijven in Rotterdam actief, PMW stelt dit aantal op 15.

NB: Een 010 nummer is geen garantie dat het bedrijf ook echt in Rotterdam is gevestigd. Steden rond Rotterdam zoals Vlaardingen en Schiedam hebben ook een 010 nummer. Het aantal werkelijk operationeel zijnde bureaus is moeilijk vast te stellen. De bureaus komen en gaan. (Eysink Smeets, 2007). In Rotterdam zijn er enkele zelfstandige sekswerkers met een vergunning. (Bron e-mail PMW.) PMW schat dat er 100 zelfstandige escorts in Rotterdam actief zijn. Bij sommige bureaus zijn ook mannen te bestellen.Twee clubs en één privéhuis exploiteren ook een escortbureau. Onder ‘overig’ wordt nog een bedrijf vermeld dat er een escortbureau bij heeft.

Barprostitutie

In sommige hotels vindt barprostitutie plaats. Volgens PMW is de GGD een keer in de grote hotels in Rotterdam wezen kijken, maar heeft niets gevonden. PWM schat dat gemiddeld een persoon per dag klanten probeert te zoeken in de bars van de hotels. Degenen die dit doen, werken soms voor anderen, soms is het eigen initiatief. (Bron: een sekswerker die contacten heeft in dit circuit).

Animeerbars

Animeerbars

Een subvorm van barprostitutie is ‘animeren’. Dit betekent dat er mensen in de bar aanwezig zijn die provisie krijgen op de drankjes die anderen voor hen bestellen. Dit wordt georganiseerd door het barpersoneel. Alleen in Rotterdam zijn er animeerbars waar vrouwen provisie krijgen op drank en klanten werven. Volgens PMW zijn er nog 8-10 animeerbars over waar gezelschapsdames zitten. De politie meldt dat door het continue optreden daar de vrouwen door hun bemiddelaars in woningen zijn geplaatst. Volgens De Rode Draad zitten er nu – enkele bars zijn verdwenen- meer vrouwen in één bar. Enkele jaren geleden zaten er gemiddeld 6 vrouwen in een bar; in 2010 zijn er op één avond zo’n 20 geteld in één bar.

[ii] :Ten behoeve van het onderzoek zijn enkele animeerbars bezocht. We noteerden het volgende: Er was veel toezicht van de eigenaar/bedrijfsleider op de aanwezige vrouwen en op ons. Op 4 mei 2010 spraken we een vrouw over de tijd dat ze er vijf jaar geleden werkte: De bar was in handen van de Griek T. Daar betaalden de klanten 16 euro voor Spa blauw met een druppie bessenjenever. Dat schonk men zelfs in waar de klanten bij waren. Die meiden verdienden daar goud geld mee voor de eigenaar. Soms gingen ze met de klanten naar het daarnaast gelegen hotel. De klanten liepen dan leeg op die vrouwen. Een meisje verdiende  op een drankje. De vrouwen hadden 2 á 3 klanten per dag en verdienden met de drankjes 30-100 euro per dag.1 of 2 klanten gingen per avond met ze mee. De vrouwen kregen er geen zitgeld. De eigenaar van een andere bar was een Joegoslaaf. Er werkten ook vrouwen uit Wit- Rusland.

De onderzoekers hebben in 2010 nog twee bezoeken aan het Scheepvaartkwartier gebracht. Er zaten twee groepen: vrouwen uit Oost-Europa en oudere Zuid-Amerikaanse vrouwen. De vrouwen uit Oost-Europa waren jong.

Hotelprostitutie

De politie: ‘Wij hebben goede afspraken met de hotels. We worden gebeld als ze denken dat er wat aan de hand is, bijvoorbeeld als er een mevrouw wekenlang alleen op een kamer zit. De hotels zijn alert. Voor prostitutie hebben ze het liefst die hotels waar je niet langs de receptie hoeft, waarbij je buitenom naar je kamer kan. We hebben onderzoek gedaan  naar hotelontvangst. In Rotterdam komt Campanile daarvoor in aanmerking, waar het ook daadwerkelijk gebeurt of gebeurde. (Bron: een sekswerker uit Rotterdam en de woordvoerder van de VER (Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven) tijdens een uitzending van Netwerk op 9 november 2009). Op de sites waar deze vorm van prostitutie wordt aangeboden, noemt men meestal alleen het nummer van de snelweg waar het hotel aan ligt.

Thuiswerk vanuit de eigen woning en privéontvangst

In Rotterdam is in de jaren tachtig – na de sluiting van het raamgebied op Katendrecht- het werken vanuit de eigen woning sterk toegenomen. Het heeft een  lange traditie. [iv] We weten echter niet of het recentelijk is toe- of afgenomen. De omvang van de prostitutie in de privé ontvangst of de tijdelijke bordelen, is niet te schatten. Google geeft op de combinatie Rotterdam Privé Ontvangst 87.600 hits. Daar zit ook de escort bij. Er zijn ook veel dubbel- of vierdubbel vermeldingen bij van dezelfde websites.

Overig

SM: Meesteres Rowena, Schieweg 237 a

In Rotterdam is er één bedrijf dat in SM (Sado masochisme) is gespecialiseerd. Daar werken in de regel twee vrouwen.

Hotel California: Hotel California is onder ‘overig’ gerubriceerd omdat het een club noch een privéhuis is, hoewel het op de website Citygirl als beide wordt geclassificeerd. De eigenaar heeft een vergelijkbaar etablissement in Den Haag. Het is eigenlijk een besloten hotel. In de Rotterdamse vestiging is er een kale ontmoetingsruimte met een koffie-automaat. [v] Daar zitten de vrouwen soms. Op Hookers.nl wordt tweemaal geconstateerd (16-1-2011 en 27-11-2010) dat er in de ontvangstruimte mannen zitten die geen klant zijn.Volgens de website Topwomen.nl waar het bedrijf zich presenteert, zijn er 18 kamers. Tevens vermeldt men dat men het bedrijf niet telefonisch kan bereiken. (Onder adresgegevens:Telefoon: geen). Het is zeven dagen per week open. In het weekend van 14.00 uur tot 02.00 uur, op de andere dagen tot 01.00 uur. Er werken alleen migranten uit Oost Europa en Latijns Amerika. Het verloop is er zeer groot. De ene keer wordt op Hookers.nl een aantal van 3 vrouwen genoemd, bij een volgende gelegenheid telt een klant dertig vrouwen. De prijzen zijn er heel laag. (35 euro) voor 20 minuten. Op Citygirl afficheert het bedrijf zich als het ‘populaire goedkope neukadres’.

Paula’s Privéhuis

Dit is een kleinschalig bedrijf waar een á twee transgenders werken. Het is via een 0900 nummer te bereiken. Nergens op internet zijn er recensies over dit bedrijf te vinden.

Tina Privé

Kamerverhuurbedrijf Saskia. Dordtselaan 185A. Dit bedrijf heet ook Tina Privé. Op hetzelfde adres is een bedrijf voor vakantiehuizen gevestigd. Het is niet bekend of dit bedrijf nog operationeel is.

Le Jardin/Hotel de Botel

Dit bedrijf opereert ook onder de naam Secrets en heeft een escortservice bij het bedrijf. Het is een animeerbar en er wordt aan paaldansen gedaan. De eigenaar bezat tot voor kort de Sex Inn en de bar Maritiem, voorheen een animeerbar, nu een kroeg waar in het weekend wel eens striptease plaatsvindt.

Overzicht

Het is opvallend dat de meeste seksbedrijven in Rotterdam vroeg in de avond sluiten en in het weekend slechts heel beperkt open zijn. Ook is het aandeel van Thaise vrouwen opvallend, zowel in het reguliere circuit als in de gespecialiseerde privéhuizen.

In de navolgende tabellen zijn gegevens over Rotterdamse bedrijven verzameld. De informatie over het prijspeil kan mogelijk nadere informatie geven over de markt en een indicatie van wat sekswerkers over kunnen houden van een klantencontact. De informatie over openingstijden zegt iets over de aanwezigheid van sekswerkers op bepaalde momenten van de dag en de weekenden. Ook kan er soms informatie over werktijden uit worden gehaald.

 

Tabel 2 Overzicht clubs in Rotterdam

 

Club Aantal sekswerkers (momentopnamen) Prijzen Openingstijden Opmerkingen
White’s 6-24 momentopnameVeel Belgische sekswerkers,. Eigenaar/beheerder is ook Belg. Escort kost 150 euro voor een half uur. (Bron: hookers.nl) Vanaf 16.30 Zaterdag en Zondag gesloten. Bedrijf heeft ook escortservice. Is een luxe club met zwembad en pianobar.Club genoemd naar beroemde herensociëteit in Londen, Sekswerkers kunnen ook intern. Deze club staat bekend om haar moeilijke toegankelijkheid voor de hulpverlening en De Rode Draad.
Cinderella, Onbekend 70 euro (bron Hookers.nl) 22-00 tot 6 uur volgens website van dit bedrijf Op de website staat dat men altijd op zoek is naar vrouwen.
OQ l Onbekend Entree 50 euro inclusief bier en fris, bron website forum.fok 7 dagen per week 20.00-5.00 uur Men heeft er live shows
Jan Bik, Crooswijksesingel Onbekend, 6 kamers Op 14-1-2011 telde een klant 10 vrouwen (Hookers.nl) Kamer 20 half uur en 30 heel uur. Richtprijs  30 euro half uur en 75 heel uur. (Bron website van het bedrijf) 7 dagen per week, van 12.00 to 5.00 uur. (Bron website bedrijf) Jan Bik heeft 10 clubs in Nederland. De Rotterdamse vestiging was eerst YabYum Rotterdam. Amateursekswerkers, volgens de website kunnen onervaren vrouwen,  er ook werken. Jan Bik voorziet ook in webcam.
Lido Onbekend Entree 30 euro inclusief 5 drankjes. (Bron, website van het bedrijf) 15.00-06.00 uur(Bron: site, er staat niet bij hoeveel dagen per week) Danseressen, bananen, slagroom en champagne aanwezig volgens website van het bedrijf. 1
Bubbels Onbekend Entree 15 euro inclusief 2 drankjes 60 euro half uur, drie kwartier 100 en heel uur 120. Bron website van het bedrijf 15.00 tot 1.00 uur in het weekend tot 2 uur. (Bron website van het bedrijf) Doen ook escort .Men noemt zichzelf erotisch café. Laatste vermelding op Hookers.nl: 26-1-2011

 

  1. 1.        Dit zegt iets over de sfeer in dit bedrijf en het soort clientèle: vrijgezellenparties

 

Tabel 4: Overzicht privéhuizen

 

Privéhuis Aantal sekswerkers (momentopnamen) Prijzen Openingstijden Opmerkingen
Karin’s Home, 5 kamers. Op de site staat hoeveel dames er die dag aanwezig zijn. Op 2 februari 2011 waren dat er zes Op de site staat dat er gemiddeld vanaf 17.00 uur 10-12 vrouwen zijn, in het weekend 5-7 30 minuten 80 euro, 45 minuten 110, en een heel uur 60 7 dagen per week van 11.00 uur tot 22.00 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur. Op de site staat een opmerking dat de klant betaalt voor de tijd, niet voor de handeling. (Dit kan aanleiding tot dwang zijn, zie onder positie)
Angels and Demons, Twee kamers, een derde in de maak. Dezelfde  eigenaar als Karin’s Home. Zit in het pand van de vroegere club Babydoll.
Unlimited Privé Op 2 februari 2011 staan 6 vrouwen op de site. Op 2 februari 2011 waren dat er zes.23 maart staan er drie vrouwen op de site, Op 17-3-2011: volgens hookers 3 vrouwen 70 euro voor 30 minuten.45 minuten 100, een heel uur 130 Ma-do: 10.00 tot 23.00Vrijdag: 10.00 uur tot 1.00Zaterdag 11.00-01.00. Zondag: 11.00- 23.00 uur Doet ook aan escort.
Desiree Er staan drie vrouwen op de site Vanaf 50 euro. Site van het bedrijf. 60 euro voor een half uur. (hookers) 11.00 tot 23.00 uur, weekend gesloten. (bron: website eigen bedrijf) Laatste melding op hookers nl, 26-2-11. (Is het nog open?)Op de site worden nieuwe meisjes gevraagd. Gratis overnachten is er mogelijk.
Fantasy Er staan drie vrouwen op de site. 70 euro In het pand zaten nog meer privehuizen van dezelfde eigenaar, die zijn nu gesloten.
Delight Onbekend. Volgens  site in overleg. 7 dagen per week 11-22 uur 7-11-2010 laatste melding op hookers. Uit het veld komen berichten dat het bedrijf gesloten is.

 

Tabel 5: Thaise privéhuizen

 

Thais privéhuis Aantal sekswerkers (momentopnamen) Prijzen Openingstijden Opmerkingen
Thai Lan onbekend onbekend onbekend  
Siam Paradise,   50-120 (voor 2 uur) Ma-Za11.00-23.00Zondag 12.00-22.00 uur  
Chang MaiSchiedamseweg   30 euro intiem half uur -135 uur plus massage Ma-za 11.00- 23.00  
The Thai One 4 dames op site Massage va 40 euro Intiem va 50 euro   In februari 2011 staat dit pand te huur, mogelijk is men gestopt.
Sjeng Mei Strevelsweg Volgens site 8 vrouwen 50-100 euro Ma-Za: 10-23.00 uur, zondag 14-21 uur  
Pattaya   50-80 euro 7 dagen pw 11.00-23.00  
Phoe Thai,   30 minuten 60 euro,bad,b2b en intiem: 135 11.00-23.00 uur 7 dagen per week Hier werken alleen Thaise vrouwen
Golden Sun, Volgens de website (maart 2011) werken 12 vrouwen in 2 kamers. Op deze site staat geen opgave per dag 30 minuten 100 euro 60 minuten 120 euro Ma-Vrij: 11.00-22.00 uur. Za-Zo 11.00-20.00 uur De nadruk ligt op Thaise massage maar er werken vrouwen van diverse nationaliteiten.
Nan Privé Onbekend 1 uur 140 minuten, 30 minuten  60 euro 7 dagen pw 09.00-22 uur

 

Tabel 6: Overzicht seksshops met seksuele dienstverlening

 

Seksshop Aantal sekswerkers (momentopnamen) Prijzen Openingstijden Opmerkingen
CentrumTweede Middellandstraat Op 15-2-2011 treft een klant er een vrouw aan. Een andere deelnemer weett te vertellen dat er altijd 2 vrouwen zijn. (hookers)
Helena onbekend Dit bedrijf is recentelijk van naam veranderd. De hits op Google geven in maart 2011 een lingeriezaak
Pretorialaan Dit bedrijf zou van dezelfde eigenaar zijn als Helena. De laatste melding van de aanwezigheid van vrouwen is van nov 2010 (hookers). Dit bedrijf is mogelijk gesloten.
Putsebocht Een van  de drie seksshops van éen eigenaar. De vrouwen pendelen tussen de verschillende vestigingen
Taboe 11-3-2011 werkt er een Hongaarse. Daarvoor een Nederlandse Bron: hookers.
Rosie 7-1-10: 6 vrouwen27-1-11: 3 vrouwen 30 euro: oraal Volgens hookers heeft de eigenaar meerdere zaken

 

Tabel  7: Massagesalons

 

In Rotterdam zijn vier algemene en twee Thaise salons geteld.

Salon Aantal sekswerkers (momentopnamen) Prijzen Openingstijden Opmerkingen
Salon 93 Vrouwen hebben in de saloneigen mailadres. Op 27 maart 2011: een  vrouw van 24 jaar op marktnet.nl Vanaf 35 euro en na een volle strippenkaart gratis, bron www.allebedrijven inrotterdam.nl en www.vindnu.n Ma-Do: 10.00-22-00 uur. Vrijdag tot 21.00 en Zaterdag tot 18.00 uur.Vind nu Men biedt ook Thaise massage. (allebedrijveninrotterdamBestaat sinds 1979 (massagegids.org) Sinds 2005 (AD 1-2-05) vergunning als seksinrichting. De website van het bedrijf is op 27 maart uit de lucht
Body Touch Volgens hookers op 16 maart 2011 3  vrouwen. Men adverteert met een Thaise. Er staan 9 vrouwen op de site. (maart 2011) Vanaf 65 euro voor een half uur. (site van het bedrijf) Een klant meldt op hookers.nl dat hij 200 euro heeft betaald. Ma-vrij: 11.00-21.00, Zaterdag 11.00-18.00 uur.
Kim Onbekend 30 minuten 75 euro. Het goedkoopste tarief is alleen mogelijk op bepaalde uren. Onbekend Website functioneert niet optimaal er zijn meerder filialen in andere steden.
Body Contour Onbekend Onbekend Ma-Vrij: 10.00-22.00 uur. Za: 11.00-17.00 uur
Tida Thai Onbekend 30 minuten 50 euro 363 dagen per jaar open. Ma-Za: 11.00-22.00 uur. Zo 12.00-20.00 uur Op de website staat dat men aan ‘ondeugende massage’doet.
Nudradee Onbekend. Uit de site valt op te maken: meer dan één. 50 euro half uur sensuele massage Ma-Vrij: 10.00-22.00 uur, Zat-Zon: 11.00-20.00 Op de site van dit bedrijf beweert men dat het om traditionele Thaise massage gaat. Maar men heeft het ook over sensuele massage en samen kunnen zijn met de dame van uw keuze in de sauna.

 

Tabel 8: Escortbureaus in Rotterdam op 28 maart 2011.

Op deze datum blijken andere bedrijven die eerder zijn gevonden niet meer te bestaan.

 

Bedrijf Aantal Sekswerkers (Momentopnamen) Prijzen Openingstijden Opmerkingen
Skyline International, Onbekend Onbekend Onbekend Vooral actief in de gay scene, bedrijf zit in bedrijvenverzamelgebouw en de website werkt niet meer.
Flatow Een huis in een flatOpereert ook onder de naam Diane Escort
Paradise Escort Op 7 febr 2011 7 vrouwen op de site. Op 28 maart 6. 1 uur 130 euro. Voor adres buiten Rotterdam moet men een vrouw voor minimaal 2 uur boeken. Onbekend Is Thais bedrijf maar er werken ook andere nationaliteiten. Zit op hetzelfde adres als een Thaise supermarkt. Bedrijf heeft inschrijving KvK.
Mai Thai Escort Onbekend Onbekend Onbekend Volgens de site Alarmmeldingen is dit bedrijf in 2010 overvallen.
Escort Service Rotterdam Op 28 maart 22 vrouwen op de site, allen rond de twintig Onbekend 7 dagen pw van 14.00 uur tot 06.00 uur. Heeft een 020 nummer. Lijkt samen te werken of gefuseerd te zijn met Angelsexclusive. Op een niet nader met nummer genoemd adres op het Weena zit nog een escortbureau  onder de naam Passion Escort.
Rotterdam Escort, Adres op Weena, huisnummer staat niet op site. 8 vrouwen bedienen de regio, volgens de site Vanaf 200 euro per uur. 7 dagen pw 12.00-05.00 uur. Er bestaat een andere site met dezelfde naam. 1st Rotterdam Escort, ook op het Weena gevestigd.
Desire Escort Rotterdam Op 28 maart staan er 6 vrouwen op de site. Onbekend Onbekend Bedient meerdere steden. Heeft een vast nummer  in Rotterdam
La Fantastico Onbekend Onbekend Onbekend Adres is gewoon rijtjeshuis.
Society Service. Ook wel ontknaapservice genoemd 25 vrouwen op site op 28 maart. Onbekend Onbekend Opgezet door een studente, veel media aandacht, ingeschreven bij KvK.
Sexy Buurmeisjes 28 maart 5 buurmeisjes op site 300 euro per twee uur, afhankelijk van afstanden. 12-01.00 uur. In het weekend tot 03.00 uur Bedient Rotterdam en omgeving.
Charlie’s Angels 12 vrouwen op 28  maart op de site. Ook op de andere sites die hoogst waarschijnlijk van hetzelfde bedrijf zijn, staan namen van vrouwen. Het valt niet te controleren of dat steeds dezelfde vrouwen zijn. Op 28 maart 2011 geeft Google voor dit adres alleen een foto van een rijtjeshuis. Het 010-telefoonnummer is hetzelfde als het 010 –nummer van Rotterdamse meiden van Diamond Escort, een landelijk escortbureau met meerdere vestigingen. Op de site van Charlie’s Angels staan links naar andere escortbureaus die de suggestie wekken een vast nummer te hebben door een 06 nummer met het streepje achter het vierde nummer te zetten. In het archief van De Rode Draad is een melding van afpersing te vinden door Diamond in 2008
Lucky Escort Het pand staat te koop
Nightlife escort 28 maart 2011 staan er 7 vrouwen op de site 120 euro per uur Vanaf 18.00 uur Heeft een 010-nummer
Rotterdam Sex Escort Onbekend Onbekend Onbekend Geen nadere info, niet duidelijk of het nog bestaat.
Dolce Vita 27 maart 3 vrouwen op site Onbekend Onbekend Bedient Spijkenisse o.a. De Rotterdamse Markt. Vast nummer.

 

Literatuur:

Rotterdams nieuwsblad : 26 jan 84

Nieuwe Revu 11 maart 1983

Vrije Volk 5 maart 1983

Rotterdams Nieuwsblad 22 januari 1983

Rotterdams Nieuwsblad 29 september 1987

Rotterdams Nieuwsblad 16 juli 1987

Telegraaf 27 jan 1983

Dordtenaar 13 november 1987

Websites

De websites van clubs, privéhuizen en massagesalons in Rotterdam zijn geraadpleegd. Dit zijn onder andere:

www.sexclubbubbles.nl, www.karins-home.nl, www.sexclubinternational.nl, www.oq.nl. www.janbik.nl , www.whites.nl, www.club-cinderella.nl ,www.sexclubinternational.nl ,www.clublido.nl, www.salon93.nl, www.gsun.nl, www.tidathaimassages.nl, www.changmay.nl, www.desireeprive.nlwww.Phoethai.nl, www.thailannaprive.nl, www.delightprivehuis.nl, www.nanprive.nl

Op deze sites staat informatie over openingstijden en soms ook over de prijzen en de aanwezige vrouwen. De openingstijden kloppen echter niet altijd. (Bron: Rechten van prostituees, De Rode Draad). Ook hebben exploitanten de neiging om het aantal aanwezige vrouwen op de website ruim te nemen om de indruk te wekken dat er veel keuze is. Daarom zijn de gegevens van Hookers.nl over het aantal aangetroffen vrouwen ook vermeld.

Dit artikel is gebaseerd op het interimrapport van het Internationaal Vergelijkend Onderzoek, Wagenaar en Altink

Krantenknipsels.

Overig

Het digitaal archief van De Rode Draad, met name het onderdeel Regiokantoor Rotterdam

Andere bronnen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ii] De Rode Draad heeft vanaf 2001 24 avonden animeerbars bezocht. Gemiddeld bezocht zij op één avond twee bars. Het is bijzonder moeilijk om met de vrouwen aldaar over hun werkomstandigheden te spreken. Het barpersoneel, een manager of een ‘bezoeker’ luistert altijd de gesprekken af. Slechts één Hongaarse, die niet ( meer) onder controle van een mensenhandelaar stond wilde er wel iets over kwijt. (2005) Ze kreeg per dag 35 euro voor haar aanwezigheid. Ze moest zes dagen per week werken vanaf zes uur ’s avonds tot sluitingstijd, éen uur. In het gunstigste geval verdiende ze daarnaast 50 euro op een fles champagne die de klant voor 300 euro voor haar kocht. Het kwam echter vaker voor dat ze een paar euro per dag kreeg voor de schaarse drankjes die klanten haar aanboden.

Zij wist ook te vertellen dat veel van haar collega’s een pooier hadden en dat haar omstandigheden betrekkelijk gunstig waren. Haar was ander werk beloofd, maar dat bleek er op het laatste moment niet te zijn. Ze was met een groep via Duitsland naar Nederland gereisd.

 

 

 

 

[iii] De Rode Draad heeft er vaak jonge vrouwen gezien. Begin 2009 heeft zij opgemerkt dat de oudere vrouwen vergezeld waren van jongere vrouwen die door hen werden gemaand niet te drinken. Was dit een tweede generatie? De Rode Draad heeft ook het gebrek aan klandizie en derhalve gebrek aan omzet geconstateerd.

 

 

 

 

[iv] (Bron: interviews uit 1986 en gesprekken met de coördinatrice van PMW begin jaren negentig).

 

 

 

 

[v] Veldwerkverslagen van De Rode Draad

 

 

 

 

[vi] Volgens een politiefunctionaris zou het andersom moeten. De gemeente doet toezicht en geeft signalen door aan politie die gaat controleren (en eventueel opsporen, SA).

 

 

 

 

[vii] Klaas Boonen,  ‘Het ‘absolute’ bordeelverbod gerelativeerd’, Nemesis, 1995, no.

 

 

 

 

[viii] Zie S.Altink, Dossier Vrouwenhandel, Amsterdam, 1993

 

 

 

 

[ix] Stoop, Ch. de, (1992) Ze zijn lief meneer’, Over vrouwenhandelaren, meisjesballetten en de bende van de Miljardair, uitgeverij Kritak Antwerpen.

Fijnaut,  C.J.C.F., (1993) Officier van Justitie versus de Bende van de Miljardair, Politiestudies 12, Arnhem/Antwerpen

Altink, Dossier Vrouwenhandel

Vrij Nederland, artikel over Jos van der Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[x] (Jaarverslagen Rode Draad over het project aldaar en Rechten van prostituees.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[xi]  Ecpat, Quickscan: Minderjarigen in de prostitutie, eigen uitgave 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noten

Noten
I *Bron: De Rode Draad: Uitbuiting in Thaise massagesalons

Inhoud Artikel