In de loop van 2014 kwamen sekswerkers en hun bondgenoten regelmatig bij elkaar voor vergaderingen van wat toen nog het Platform

Demonstratie

Demonstratie

Positieverbetering – nu Seks Werk Expertise- heette. In 2014 was Geisha nog de ‘officiële’ sekswerkersorganisatie. Een van de discussiepunten was de frequente afwezigheid van deze stichting en de geringe transparantie van die club.

Langzaam maar zeker ontstonden er plannen om een nieuwe organisatie op te richten, en wel een vereniging. Een vereniging is immers democratischer dan een stichting. Diverse sekswerkers, waaronder migranten, kwamen regelmatig bij elkaar in het Prostitutie Informatie Centrum van Mariska Majoor in Amsterdam om het allemaal voor te bereiden. Op 13 februari 2015 werd de Vereniging Proud opgericht en op 15 februari aan de pers gepresenteerd in het voormalige bordeel Yab Yum. In de zomer van 2015 begon Proud met fondsen werven.

Het bestuur van de vereniging bestond uit (ex) sekswerkers. Sympathisanten en adviseurs hadden geen beslissingsbevoegdheid maar hadden wel zitting in een adviesraad of verleenden hand- en spandiensten.

Een van de belangrijkste actiepunten is het sluiten van de ramen in Amsterdam een halt toeroepen. Daartoe organiseerde Proud een demonstratie en bezette ze een raampand. Een aanbod om enkele ramen mee te gaan exploiteren werd na rijp beraad van de hand gewezen: riskant en tijdrovend.

'Bezetting'

‘Bezetting’

Proud wil niet alleen de belangen van sekswerkers in Amsterdam behartigen. Proudleden zijn er inmiddels op uit getrokken om klachten van vrouwen in Alkmaar te inventariseren en de sekswerkers in Groningen hun mening te vragen over de aanstaande sluiting van een deel van de ramen aldaar. Ook spreekt Proud regelmatig met politici en beleidsmakers. Inmiddels heeft men bereikt dat de regeling van twintig procent forfaitaire aftrekposten in de opting-in blijft bestaan.

Een ander actiepunt blijft de strijd tegen de registratie die sommige steden al ingevoerd hebben of nog willen gaan invoeren. Een steeds terugkerend probleem is de geringe toegang van sekswerkers tot de financiële dienstverlening. Proud kreeg daar zelf mee te maken toen de Triodosbank weigerde voor Proud een rekening te openen.

Sietske Altink, juli 2015

Documenten van Proud: de website

2015: De eerste beleidsdag van Proud is een feit.

2015: De eerste beleidsdag van Proud is een feit.

1 april grap 2015

Folder van Proud

Inschrijfformulier

Mission Statement

Persbericht bezetting

Uitnodiging presentatie

Nieuwsbrief

gallery