Maria Magdalena, Titiaan,

Maria Magdalena, Titiaan,

Kerkvaders en katholieke geleerden hebben prostitutie beschreven als een noodzakelijk kwaad, als even noodzakelijk als de beerput. (Augustinus, 354-430). Thomas van Aquino (1225-1274) was bang voor chaos die er zou ontstaan als prostituees de wereld moesten verlaten. Christelijke organisaties die prostituees willen ‘redden’ worden niet moe te benadrukken dat Jezus prostituees niet veroordeelde.

De (ILO) International Labour Organization heeft in Azië onderzoek gedaan naar de effecten van sekswerk op het Bruto Nationaal Product. (Lin Leam Lin, 1998) De onderzoekers namen een katholiek land (Filippijnen), een islamitisch land (Indonesië) en een boeddhistisch land (Thailand) onder de loep. Wat bleek? De religie had geen invloed op de omvang van en de vraag naar sekswerk.
Dit onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat in christelijke en islamitische landen (Indonesië) alsmede in boeddhistische landen de inkomsten uit prostitutie een groot onderdeel van het Bruto Nationaal Product uitmaken.
In 2008 vroeg een onderzoeker aan De Rode Draad of loverboys zich vooral richtten op religieuze moslima’s. Een onzinnige vraag; de vrouwen die uit Zuid-Amerika, Oost- Europa of uit Zuidoost Azië zijn gehaald zijn ook niet aangesproken op hun respectievelijk katholieke, orthodoxe christelijke of boeddhistische achtergrond.

De laatste tijd krijgen religieuze organisaties steeds meer invloed op het prostitutiebeleid. Zo richt bijvoorbeeld Het Scharlaken Koord, ressorterend onder de koepel van Tot Heil des Volks, zich op het uitstappen van prostituees. Deze organisatie kreeg overheidssubsidie onder voorwaarde dat ze hun doelstelling ‘Evangelisering van prostituees’ niet lieten doorwerken in hun maatschappelijk werk aanbod.

In artikelen over prostitutie noemen auteurs vaak de Bijbel en religieuze prostitutie in de oudheid. Dit om aan te tonen dat ook de grote monotheïstische religies, het Christendom, het Joodse geloof en de Islam, het bestaan van prostitutie altijd hebben erkend. Ook de islam waar seks buiten het (polygame) huwelijk verboden is kent een uitlaatklep: het tijdelijk huwelijk. Dankzij die kunstgreep is prostitutie niet buitenechtelijk, dus ook niet verboden. Maar alles wat tot ‘onzedelijk’ gedrag leidt, is haram, dus slecht. Maar… nood breekt wet, zo zegt de islam. Behalve voor de sekswerkers zelf, die krijgen in sommige islamitische landen de doodstraf.

Het Oude Testament

Hoe verkeerd is prostitutie volgens het Oude Testament? Er zijn enkele prostitueevriendelijke passages en ook prostituee-onvriendelijke passages te vinden in deze geschriften. Een betrekkelijke neutrale vermaning is het afwijzen van geld verkwisten aan prostituees. Het is in De Bijbel in ieder geval verboden om prostitutie te bedrijven als onderdeel van heidense rituelen. In andere gevallen wordt het meestal welwillend beschreven. Zoals in Genesis: “Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren,

14 legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaïm zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was.

15 Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt.

16 Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruik maken,’ zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. ‘Wat staat daar van uw kant tegenover?’ vroeg ze.

17 ‘Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen,’ antwoordde hij. ‘Goed,’ zei ze, ‘als ik dan maar een onderpand van u krijg.’

18 En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem.

19 Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan.

Rechters 16:1-3
1 Op een keer was Simson in Gaza. Daar viel zijn oog op een hoer en hij ging bij haar naar binnen. 2 De inwoners van Gaza kwamen erachter dat Simson in de stad was. De waakzaamheid in de stad werd verhoogd en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om hem te overmeesteren; verder deden ze die nacht nog niets. ‘Zodra het licht wordt zullen we hem doden,’ zeiden ze. 3 Maar Simson sliep niet langer dan tot middernacht, toen stond hij op. Bij de stadspoort gekomen greep hij de beide deurposten vast en rukte ze los met deuren en sluitbalk en al; hij nam het hele gevaarte op zijn schouders en droeg het weg, helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron.

Joshua 2:1-24 Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. 2 Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, 3 liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren.’ 4 Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: ‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. 5 Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.’ 6 Rachab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 7 Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de poort gesloten.

15 Rachab woonde in een huis bij de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. 16 ‘Probeer in de bergen te komen,’ zei ze, ‘anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar drie dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.’ 17 De mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. 18 Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. 19 Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. 20 En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt.’ 21 Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster. “Rachab werd gespaard en aan dit rode koord ontleent de organisatie Het Scharlaken Koord haar naam.

Hosea 4: 14. Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren, en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden.

Bronnen

Bekijk een filmpje van studenten van de UvA over De Stille Omgang in Amsterdam en prostitutie.

S.Altink