De Rode Draad heeft in haar meer dan 27 jarig bestaan verschillende brochures het licht doen zien. In de beginperiode waren dit:pagina tussenbalans

Rechten hebben wij nooit gehad, brochure  (1988): een bijna profetische blik op de gevolgen van de wetswijziging. Daarin wordt voorspeld dat de gemeenten grote beperkingen gaan stellen aan innovatie in de sekswereld.

Een jaar later verschijnt de brochure over aids, destijds een ziekte die grote paniek veroorzaakte. De Rode Draad verwoordt de stelling die door organisaties voor en door sekswerkers elders wordt gebruikt:’ prostituees zijn niet het probleem, maar de oplossing van het probleem’. Sekswerkers vormden immers de condoomgebruikers bij uitstek en konden hun expertise inzettten om klanten en anderen tot condoomgebruik te stimuleren. Zo werd voorkomen dat sekswerkers als besmettingshaardwerden gezien, wat voorheen altijd gebeurde.

1989 aids en prostitutie

Jaren negentig

In 1990 schreef De Rode Draad samen met de Mr De Graafstiching een brochure.

In samenwerking met de Mr. De Graafstichting publiceerde De Rode Draad een rapport over hulpverlening. Daar is een verkorte versie van gemaakt.

Na 2000

Aan de vooravond van het van kracht worden van de wetswijziging publiceerde De Rode Draad: Opheffing Bordeelverbod, een onderneming.

In 2001 maakte De Rode Draad de balans op en publiceerde in de vorm van een congresbundel: De lange mars en de vele struikelblokken.

In 2007 verscheen Tussenbalans, een geïllustreerde samenvatting van het Rapport Rechten van Prostituees.

Voor De Rode Lantaarn maakte De Rode Draad een bijlage