Mannelijke sekswerkers

Mannelijke sekswerkers

De laatste jaren is er veel aandacht voor mannelijke prostituees of payboys, zoals zij zich tegenwoordig wel noemen. Soms komt die aandacht tot uiting in specifieke publicaties over deze groep, maar meestal wordt dit thema ‘meegenomen’ in publicaties over prostitutie...
Mannelijke sekswerkers, vrouwelijke klanten

Mannelijke sekswerkers, vrouwelijke klanten

‘Schichtig dwaalt ze langs de Wallen en de grachtjes Met haar boodschappentas vol speelgoed en rookvlees Schuw beantwoordt ze de zinnelijke lachjes Van Chinese Arie en van Haagse Willem.’ Aldus bezingt Jasperina de Jong een denkbeeldige warme buurt waar mannen achter...
Mannelijke sekswerkers op internet

Mannelijke sekswerkers op internet

Voor twee van de drie werksoorten die we onder de verzamelnaam internetprostitutie hebben gegroepeerd geldt dat er ook mannelijke sekswerkers in actief zijn. Zo zijn er sites waar uitsluitend mannen hun profielen en advertenties plaatsen, maar op andere sites kan men...
Klanten van mannelijke sekswerkers en transgenders

Klanten van mannelijke sekswerkers en transgenders

Over het algemeen doet men slechts onderzoek naar mannelijke klanten van (geboren) vrouwelijke sekswerkers. Transgenders lijken vaak te maken te hebben met geweld van klanten. (Janssen, 1997). Wij weten dat zij veel heteroseksuele klanten hebben, die ‘het eens willen...