straatfoto-schoen-2Net als andere steden kreeg Gouda na het invoeren van het bordeelverbod in het begin van de twintigste eeuw met verkapte prostitutie te maken. Dit gebeurde in cafés en bierhuizen, maar er werd ook een toename van straatprostitutie geconstateerd, met name in het Van Bergen IJzendoornpark. [I] Goudsche Courant  26-11-1912

In 1938 dacht het Goudse bestuur dit aan te gaan pakken door een verscherping van de Algemene Politie Verordening (APV). Die aanvulling werd op 5 april 1938 van kracht. [II]Goudsche Courant 5-4-1938 In latere decennia wordt dit park niet meer in verband met prostitutie genoemd.

Pas in de jaren zeventig komt de prostitutie in Gouda weer in het nieuws omdat het verschijnsel seksshop inmiddels Gouda had bereikt. In 1973 waren er drie in Gouda, die volgens het gemeenteverslag uit dat jaar geen overlast gaven en zich aan de sluitingstijden hielden. [III]Goudsche Courant 13-4-1974 Toch voelde de stad zich in 1974 genoopt een nieuwe verordening uit te vaardigen, het zogeheten tippelverbod.

Dit artikel 162 luidde:

‘Het is verboden op de weg of op een van de weg zichtbare plaats iemand door woorden, gebaar of enigerlei wijze tot het plegen van ontucht te lokken.

…Aan een vrouw van wie men redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ze zich aan prostitutie overgeeft, zich op door B en W aangewezen wegen of gedeelten van wegen gedurende de uren door dit college genoemd, op te houden indien B en W in het belang van de openbare orde en zedelijkheid dit schriftelijk aan haar hebben medegedeeld. [IV]Goudsche Courant 17-4-1974

In 1976 was het aantal seksclubs in Gouda van één tot drie toegenomen. In de Keizerstraat zat Coco van Corrie en Co Verschoor. De laatste was een voormalige automonteur. Hij had veel in zijn pand geklust; zo had hij er een podiumpje in gebouwd. Er kwamen overdag weinig klanten in deze dure, maar niet al te luxueuze zaak, zo constateerde een journalist van de Goudsche Courant.

Aan de Naaierstraat zat club Zippy. De eigenaar, Hans Nuvelstijn voorheen monteur bij de PTT (Post Telegraaf Telefoon), vertrouwde aan een journalist toe dat ‘jongens’ uit Den Haag en Arnhem wilden dat hij drugs ging verkopen. Nuvelstijn: ‘Maar toen heb ik meteen de politie gebeld’.

De derde gelegenheid was Bureau 700  aan Raam. De eigenaar was ene Van den Berghe. Dit was geen echte club maar een bemiddelingsbureau dat ook erotische literatuur te koop aanbood. [V]Goudsche courant 31-1-1976

Hoewel er volgens de politie zich in Gouda geen excessen voordeden en er goed overleg was [VI]Goudsche courant 31-1-1976 moest in 1978 de verordening van 1974 worden aangepast. In 1978 waren er inmiddels 4 seksclubs c.q. sekswinkels in Gouda gekomen. Vooral die shops bracht het gemeentebestuur ertoe de verordening van 1974 aan te passen om seksbioscopen en seksautomaten te kunnen weren. Deze aanpassing betrof een verbod op het openlijk aanbieden van erotische spullen. Ook werd het landelijk bordeelverbod nog eens dunnetjes overgedaan. Gouda verbood namelijk om bij herhaling en uit winstbejag mensen voor het plegen van ontuchtige handelingen een huis binnen te laten. [VII]Goudsche courant 2-1-1978

De jaren tachtig breken aan. De Goudse prostitutie haalt in die jaren zelden het nieuws. In 1982 was er alleen een incident met een motorclub, Black Harley. Sommige leden zouden vrouwen hebben verkracht en een vrouw tot prostitutie hebben gedwongen. De politie sloot hun honk, de bunker aan het Nonnenwater. [VIII]Goudsche courant 1-3-1982

Het grote thema in die jaren was de heroïneprostitutie. Er bestond even de angst dat verslaafden uit Rotterdam, die aldaar door politieoptreden moeilijk konden werken, in Gouda zouden gaan tippelen. B & W wist de bevolking echter gerust te stellen. Er was geen overloop uit Rotterdam. [IX]Goudsche Courant 7-12-1983

In veel steden in Nederland woedde de discussie over overlast van seksbedrijven. Ook in Gouda speelde dat. Bewoners van de buurt Korte Akkeren protesteerden in 1989 tegen de komst van een seks- videotheek op de hoek Walvisstraat/ Gerard Leeustraat. Ze waren bang dat dit kinderlokkers zou aantrekken waardoor hun kinderen niet meer buiten konden spelen. Om de een of andere reden dacht men ook dat de komst van het bedrijfje tot prijsverhogingen in de horeca zou leiden. [X]Goudsche courant 30-10-1989. Maar wat bleek, de exploitanten hadden al zo’n videotheek in Almelo, waar de overlast heel erg meeviel. [XI]Goudsche courant 23-1-1990

In de jaren negentig heerste er onduidelijkheid omtrent sekscampers die tussen Gouda en Boskoop stonden. Belangstellenden konden het adres verkrijgen door het 06-nummer van de Rotterdamse exploitant te bellen. Gouda wist niet goed hoe ze hier tegenop moest treden. Het veroorzaakte immers geen overlast. Wel was het de vraag of het in de bestemmingsplannen paste.  [XII]Goudsche courant 12-11-1993

In 1990 zijn er in Gouda twee bordelen. Volgens ambtenaar Arjen Bosker gaat het al jaren goed met de prostitutie in Gouda.  [XIII]Telegraaf 2-6-1990 Tot 2000, het jaar van de wetswijziging veranderde er niet veel in Gouda.

Lees meer over prostitutie in Gouda

Prostitutie in Gouda in de late middeleeuwen

Prostitutie in Gouda in de 17de en 18de eeuw

Prostitutie in Gouda in de negentiende eeuw

Seksbedrijven in Gouda: 2000-2016

Noten

Noten
I Goudsche Courant  26-11-1912
II Goudsche Courant 5-4-1938
III Goudsche Courant 13-4-1974
IV Goudsche Courant 17-4-1974
V, VI Goudsche courant 31-1-1976
VII Goudsche courant 2-1-1978
VIII Goudsche courant 1-3-1982
IX Goudsche Courant 7-12-1983
X Goudsche courant 30-10-1989.
XI Goudsche courant 23-1-1990
XII Goudsche courant 12-11-1993
XIII Telegraaf 2-6-1990