Seks Werk Expertise

Seks Werk Expertise

Op 29 januari 2015 was de eerste ledenvergadering van Swexpertise. Deze organisatie  bestaat uit sekswerkers, wetenschappers, voormalige medewerkers van De Rode Draad en hulpverleners die op persoonlijke titel deelnemen aan de groep. In ieder geval zijn alle leden op...
Schijnconstructies voor sekswerkers?

Schijnconstructies voor sekswerkers?

Teneinde te vermijden dat de Belastingdienst het oordeel velde dat er op grond van feiten en omstandigheden dienstverbanden in een bepaald seksbedrijf heersten en exploitanten dus sociale lasten moesten gaan betalen, hebben ze allerlei constructies bedacht om dit te...
Een derde weg: bijverdiensten?

Een derde weg: bijverdiensten?

Vanaf 2008 moet iedereen die bijverdiensten heeft of freelancer is, zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Tot 2008 moesten sekswerkers die Zelfstandigen Zonder Personeel waren, aan bepaalde normen voor ondernemerschap voldoen zoals een bepaalde...
Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

In 2005 had De Rode Draad subsidie gekregen om sekswerkers in de bedrijven uitleg te geven over arbeidsrelaties. Dat viel niet mee. Veel exploitanten reageerden vijandig. Medewerkers kregen teksten te horen als ‘Door jullie mag ik die meisjes niet meer laten afwassen....