weigeren klantenWe weten niet zo veel over de omvang van het klantenbestand in Nederland. Voor Nederland worden verschillen getallen genoemd: één op de vier mannen is wel eens naar een sekswerker geweest, en een op de tien gaat regelmatig, zo vernamen we uit de publicaties van Bouchier en De Jong (1987) en De Graaf (1995). Net als bij onderzoek naar andere betrokkenen bij prostitutie, heeft men weer een voorkeur voor grote ronde cijfers: 200.000 bezoekers per jaar van de Wallen (Flight en Hulshof, 2009) of 80.000 geregistreerde gebruikers van Hookers.nl. (Zaich in Nicola et al. 2009)

We weten alleen dat het prostitueebezoek niet constant is en dat het zelfs per land kan verschillen. (Flight 2009, Di Nicola, 2009). Zo heeft Spanje de meeste sekswerkerbezoekers: 39 procent van de mannen heeft daar wel eens voor seks betaald. In Zwitserland is dat 19%. Nederland staat op de derde plaats met 14 procent. (Stentor, 2 november 2011).

Tabel uit De Nicola  (2009)

land Ooit naar prostituee of voor seks betaald Onderzoek uit jaar
Nederland 12 procent,11 procent,14 procent 1968,1981,1989
Australia 16 procent 2002
UK 25 procent, 6 procent, 7 procent, 7 procent, 9 procent 1949,1990,1993,1994,2000
Noorwegen 13 procent 1989
Schotland 10 procent 2005
VS 67 procent,16 procent 1948,1989

 

Toen de sluiting van een deel van de ramen op de Wallen actueel was, hebben Flight en Hulshof de vraag naar raamprostitutie aldaar in kaart gebracht. (2009). Zij berekenden dat jaarlijks 200.000 klanten (weer een rond getal!) de sekswerkers op de Wallen bezochten. 90 procent was tussen de 25-45 en de meesten waren buitenlanders. De onderzoekers hadden ontdekt dat – als men de ramen sluit- de klanten niet hun toevlucht tot andere vormen van prostitutie zouden nemen maar naar andere raamgebieden zouden gaan.

Er is bijna geen onderzoek gedaan naar klanten als een economische factor, wat ze uiteindelijk wel zijn in de seksindustrie. De literatuur bevat nauwelijks informatie over hun achtergronden, hun bestedingspatronen en hun beoordeling van de diverse sectoren. [i]

Naschrift: Eind april 2020. Het is nog te vroeg om de gevolgen van de coronacrisis mee te nemen.

 

Bronnen

Klanten komen uit de kast

Klanten en aids. De jaren tachtig

Hookers.nl en mensenhandel

Klanten van mannelijke sekswerkers en transgenders

Klantcriminalisering tot de 20ste  eeuw

Klantcriminalisering in de 20ste en 21ste eeuw[i] Er zijn nog enkele onderzoeken gedaan naar klantengedrag op specifieke (controversiële) terreinen. Deze capita selecta zijn: sekstoerisme (Roerink en Van Vleuten, 1988), Tippelzones  (GGD en De Graafstichting, 1989 en Van Wijk en Blokland, 2002)