Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke informatie over prostitutie en sekswerk

The complexities of prostitution policy: a new book

On 27th of April 2017 the following book will be published by Policy Press in Bristol: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, by Wagenaar, H., Amesberger, H. en Altink, S. The abstract of the book: This is one of the few...

Lees meer

Prostitutiebeleid, een nieuw boek over een lastig onderwerp

Op 27 april  2017 verschijnt bij Policy Press te Bristol het boek: Designing Prostitution Policy: Intention and Reality in Regulation the Sex Trade, van Wagenaar, H., Amesberger, H. en Altink, S. (S.Altink is de webredacteur van sekswerkerfgoed.nl) Designing...

Lees meer

De klant als partij in de mensenhandel?

De laatste tijd gaan er in Nederland in navolging van Zweden steeds meer stemmen op om de klanten van uitgebuite sekswerkers of alle klanten te criminaliseren. Dit moet men zien als een poging de kwestie vanuit de vraagkant te benaderen. Malarek (2011) schrijft...

Lees meer

Geschiedenis schrijven in de prostitutie

Tot ongeveer de jaren tachtig van de vorige eeuw waren er maar weinig vakhistorici die over prostitutie schreven. Sowieso had men er geen oog voor dat vrouwen een eigen plaats in de geschiedenis innamen. In een van de meest gezaghebbende boeken over de middeleeuwen in...

Lees meer

Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Ter voorbereiding van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie zijn er medio 2015 vijf documenten naar De Tweede Kamer gestuurd. Vier daarvan waren de evaluaties van het prostitutiebeleid. Het vijfde was een rapportje naar aanleiding van het voorstel om een...

Lees meer

Scholars and sex workers join forces

Proud - letter Tweede Kamer - English On November 27, 2014 the Dutch Lower House accepted a resolution that was put forward by two small Christian fundamentalist parties, to allocate several hundred thousand Euros for a study into the relationship between the...

Lees meer

Sekswerk en globalisering

Het voert hier te ver om een gedetailleerde beschrijving te geven van het verschijnsel globalisering dat begin jaren tachtig voor het eerst ten tonele werd gevoerd. (Wikipedia). Vooral voor Derde Wereld landen betekende dit dat men op grootschalige en op de export...

Lees meer

Mannelijke sekswerkers

De laatste jaren is er veel aandacht voor mannelijke prostituees of payboys, zoals zij zich tegenwoordig wel noemen. Soms komt die aandacht tot uiting in specifieke publicaties over deze groep, maar meestal wordt dit thema ‘meegenomen’ in publicaties over prostitutie...

Lees meer

Een zwarte dag voor sekswerkers in het Europese Parlement

Op 26 februari 2014 werd in het Europese Parlement de motie Honeyball met 343 stemmen voor, 139 tegen en 105 onthoudingen aangaande de criminalisering van prostitueebezoekers in alle lidstaten te bevorderen aangenomen. Dit gebeurde op grond van het rapport van Mary...

Lees meer

De werkplek: prostitutie via internet: werkomstandigheden: 4

Wij wilden weten of de werkomstandigheden in de diverse vormen van prostitutie via internet (voor vrouwen) significant anders zijn dan die in de vergunde inpandige prostitutie of de raamprostitutie. Hiervoor waren betrekkelijk weinig bronnen  beschikbaar. We hebben...

Lees meer

De werkplek: prostitutie via internet: de omvang: 2

Aantal actieve 06-nummers op dagbasis Er zijn tien peildata geweest. Iedere peildag werd een andere site genomen. We vonden, volgens de methodologie zoals beschreven in hoofdstuk 1,  282  06-nummers die op de Google  tezamen 28602  resultaten  opleverden.[i]  De term...

Lees meer

Illegale prostitutie

In 2014 heeft de regering – in de aanloop naar de Wet Regulering Prostitutie – via het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) onderzoeken naar de situatie in de prostitutie gelast. Dit zijn – net als in 2001 en 2006- deelonderzoeken naar de vergunde...

Lees meer

Valkuilen voor onderzoek naar prostitutie

Prostitutie is  een onderwerp dat uitnodigt tot het innemen van uitgesproken standpunten. Het gaat om maatschappelijke verschijnselen die zich, zonder dat deze dat per se wil, aan de beschouwer opdringen. Het morele appèl dat van een onderwerp als prostitutie uitgaat...

Lees meer