Algemeen

Informatie over sekswerk/ prostitutie in het algemeen

Stoppen in de middeleeuwen: eerbaar door huwelijk

Door de eeuwen heen heeft men verschillend aangekeken tegen prostituees die met hun werk wilden of moesten stoppen. In de middeleeuwen zag men deernen en andere ontuchtige vrouwen als wezens die gered of op het juiste pad gebracht konden worden. Het vooroordeel eens...

Lees meer

Female clients of sex workers

In 1995 Mariska Majoor of the Prostitution Information Centre in Amsterdam put males behind the windows to attract female clients. Though meant as a playful experiment, it was met with fierce aggression, especially from one female manager of window brothels. (Shahar,...

Lees meer

Van vrouwenhandel naar mensenhandel. De mensenhandelaar.

De mensenhandelaar wordt vaak als een gevaarlijke vreemdeling beschreven. Aan het eind van de negentiende eeuw werden vooral joden beschuldigd van mensenhandel. Na de Wereldoorlogen was de typische vrouwenhandelaar een Afrikaan of Arabier die au-pairs in een harem zou...

Lees meer

Hoer!

Op 31 mei 2016 organiseerde het Amsterdamse debatcentrum De Balie een thema- avond over beeldvorming aangaande prostitutie met de titel: ‘Je bent een hoer’. Ik was voor de gelegenheid gevraagd mijn licht te laten schijnen over de vraag: waarom is ‘hoer’ zo’n...

Lees meer

Thuisprostitutie tot de negentiende eeuw

Vanaf de late Middeleeuwen proberen overheden sekswerk in de eigen woning te beperken of te verbieden. Dat lukte in het verleden niet goed; vrouwen bleven alleen of in kleine groepjes ruimtes huren omdat ze zelfstandig wilden werken. In veel steden in de Lage Landen...

Lees meer

Geschiedenis schrijven in de prostitutie

Tot ongeveer de jaren tachtig van de vorige eeuw waren er maar weinig vakhistorici die over prostitutie schreven. Sowieso had men er geen oog voor dat vrouwen een eigen plaats in de geschiedenis innamen. In een van de meest gezaghebbende boeken over de middeleeuwen in...

Lees meer

De geschiedenis van het condoom

In de eerste helft van de twintigste eeuw was gezinsplanning een taboe. Condoomgebruik zou maar zedeloosheid in de hand werken. Daarom werd het in de zedelijkheidswetgeving uit 1911, die ook het bordeelverbod omvatte, verboden om het condoom aan te prijzen en te...

Lees meer

De komst van aids in de Nederlandse prostitutiewereld

Aids. Ik wist al vijf of zes jaar geleden dat er een gevaarlijke ziekte was. Ik zei wat er ook gebeurt, condooms gebruiken. Ook al krijg je meer poen. Er is geen geneesmiddel voor. Dat wist ik toevallig uit bepaalde bronnen. Ik werd op het matje geroepen. Ik moest...

Lees meer

Spaanse Pokken of Syfilis

Op 22 februari 1494 bereikten de legers van de Franse koning Karel VIII Napels. Zijn leger bestond uit 36.000 man en 800 soldatendeernen. Ze namen de stad in en waanden zich in het paradijs van het ongebreidelde geslachtsverkeer. Maar het liep anders. Al spoedig...

Lees meer

Inleiding soa en prostitutie: een eenzijdige benadering

In San Francisco werden tot de jaren zeventig van de vorige eeuw sekswerkers met een geslachtsziekte in de gevangenis in quarantaine gehouden en onder dwang met antibiotica behandeld. De organisatie van sekswerkers aldaar, Coyote, kaartte dit bij de rechter aan. Die...

Lees meer

Sekswerk en globalisering

In zowel de geschiedenis van de prostitutie als onderzoek naar prostitutiebeleid, is migratie een sleutelbegrip. In dit verband wordt de term globalisering regelmatig genoemd. Voor Derde Wereld landen betekende dit dat men op grootschalige en op de export gerichte...

Lees meer

Sekswerk en gelijkheid der seksen

Op 26 september 2014 nam het Europese Parlement de resolutie  A7-0071/2014 aan, waarin wordt gepleit voor het criminaliseren van klanten van sekswerkers. De redenen hiervoor zijn dat prostitutie en gedwongen prostitutie slavernij zouden zijn. Een andere reden voor het...

Lees meer

Selectie publicaties Sietske Altink

  Altink, S. (2013) Wallenbeleid Asscher komt uit de oude doos, over comfortfeministen versus comfortpolitici, op de JOOP, 14 maart 2013. Wagenaar, H., Altink, S., Amesberger, H., (2013) Het Nederlandse prostitutiebeleid is mislukt, in Tijdschrift voor de Sociale...

Lees meer

Prostitutie: het oudste beroep?

'Prostitutie is het oudste beroep’. Meestal wordt deze uitspraak gniffelend of vergoelijkend gedaan door mensen die zich willen laten voorstaan op hun realiteitszin of hun tolerante houding. Ze geven ermee aan dat prostitutie nooit zal verdwijnen. Zonder het te...

Lees meer

Wat is sekswerk voor werk?

Het beroep van sekswerker valt tot op zekere hoogte met andere beroepen te vergelijken. Het is net als bijvoorbeeld dat van stuntvrouw of stuntman, geen alledaags beroep. Wel is stuntman een beroep dat op vrijwillige basis moet worden uitgeoefend. Niemand mag een...

Lees meer