Politiek/beleid

Hoe gaan (gingen) politici en beleidsmakers om met prostitutie?

Registratie van sekswerkers in de twintigste eeuw

In de twintigste eeuw werd de strijd van sekswerkers tegen registratie voortgezet. Sekswerkers voelen registratie als iets dat hen tot criminelen bestempelt. Ze menen dat het stigma daardoor wordt versterkt. Bovendien worden door registratie de risico’s dat hun beroep...

Lees meer

Wet Regulering Prostitutie ‘revisited’

Vanaf 2007 is de politiek bezig met wetten om een betere regulering van prostitutie mogelijk te maken. Dit - wat later de WRP (Wet Regulering Prostitutie) is gaan heten is een direct gevolg van de schrik die de Sneep- zaak teweeg bracht. In 2014 stuurde de Eerste...

Lees meer

Intakegesprekken sekswerkers, een geschiedenis

‘Heeft u een partner?’ Deze vraag stelt de politie tijdens een intakegesprek aan een sekswerker die in Den Haag wil gaan werken. Een andere vraag is of de nieuwkomer al ervaring in de prostitutie heeft. De betreffende sekswerker kan alleen aan de slag als de politie...

Lees meer

Loverboys, een ernstig probleem, een hype of allebei?

In 2008, toen de commotie over loverboys op haar hoogtepunt was, publiceerde Maria Mosterd, een slachtoffer van zo’n loverboy het boekje: Echte mannen lusten geen kaas. Het werd een bestseller; zo’n 300.000 exemplaren vlogen over de toonbank. Maria werd een graag...

Lees meer

Evaluaties prostitutiebeleid: 2014

Ter voorbereiding van de behandeling van de Wet Regulering Prostitutie zijn er medio 2015 vijf documenten naar De Tweede Kamer gestuurd. Vier daarvan waren de evaluaties van het prostitutiebeleid. Het vijfde was een rapportje naar aanleiding van het voorstel om een...

Lees meer

Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees

'Vraag een sekswerker of hij/ zij wil stoppen dan roept hij/ zij spontaan ”liever gisteren dan vandaag”. Dit is een vaak gehoorde opmerking. Stel de vraag over stoppen met werken aan een meisje dat achter de kassa van een supermarkt zit, en zij zal...

Lees meer

Gemeentelijk beleid en raamprostitutie

Tot de jaren zeventig stonden gemeenten onverschillig tegenover raamprostitutie. De noodzaak tot enig beleid ontstond pas toen de stadsvernieuwing werd gehinderd door de aanwezigheid van raamprostitutie. Bovendien was er in dit tijdsgewricht een schaalvergroting in de...

Lees meer

Legalisering mislukt?

In 2000 zijn de prostitutiebedrijven legaal geworden. Een van de doelstellingen van die operatie was de verbetering van de positie van sekswerkers. Alom weerklinkt het verhaal dat die doelstelling niet is behaald. Maar is er echt niets verbeterd? Ik vind van wel, maar...

Lees meer

Wat werd er in 2000 gelegaliseerd? Pooiers of bedrijven?

What about the prostitutions? (Hoe moet het nu met de prostituties?) was een van de vragen die De Rode Draad van buitenlandse journalisten kreeg toen in 2000 het bordeelverbod werd opgeheven. De Rode Draad, de Mr. A de Graafstichting en het Prostitutie Informatie...

Lees meer

Leeftijdverhoging: 3. Minderjarige sekswerkers, wie zijn dat?

Handel in minderjarigen werd in Nederland voor het eerst in het Wetboek van Strafrecht uit 1886 strafbaar gesteld. (Nater, 1986) In 1902 drongen de abolitionisten (prostitutie-afschaffers) er tijdens een internationale conferentie aan op het internationaal strafbaar...

Lees meer

Leeftijdverhoging: 5. Leeftijden van sekswerkers

Veel ‘leken’ op het gebied van prostitutie gaan ervan uit dat de markt voor prostitutie altijd behoefte heeft aan nieuw, jong bloed. Zo beweert Donna Hughes, dat de gemiddelde leeftijd waarop men wereldwijd met prostitutie begint op 14, 15 jaar ligt. Dat is echter...

Lees meer

Klantcriminalisering in Nederland 2: de 20ste eeuw

Sommige auteurs, bijvoorbeeld Renate van der Zee en de architecten van de Zweedse klantcriminalisering menen dat er nooit aandacht is geweest voor de verantwoordelijkheid van de klant in het in stand houden van prostitutie. Ex prostituee en voormalig gemeenteraadslid...

Lees meer

Klantcriminalisering in Nederland 1: tot de twintigste eeuw

Nederland heeft periodes gekend waarin klanten van prostituees op de een of andere manier strafbaar waren. Daarnaast zijn er op enkele momenten in de geschiedenis pogingen ondernomen om het bordeelbezoek te ontmoedigen. Verbod op ontucht Tot 1578 toen bijvoorbeeld...

Lees meer

Informatie voor sekswerkers

Informatie verstrekken aan sekswerkers over hun rechten is een beproefde methode om hun positie te verbeteren. Daarom is er sinds 2000 veel aandacht besteed aan de informatievoorziening voor sekswerkers. Ook in de discussies rond de Wet Regulering Prostitutie is er...

Lees meer