Sekswerk en arbeid

Hoe is geprobeerd van sekswerk een beroep te maken met rechten voor werkers?
Schijnconstructies voor sekswerkers?

Schijnconstructies voor sekswerkers?

Teneinde te vermijden dat de Belastingdienst het oordeel velde dat er op grond van feiten en omstandigheden dienstverbanden in een bepaald seksbedrijf heersten en exploitanten dus sociale lasten moesten gaan betalen, hebben ze allerlei constructies bedacht om dit te...

Lees meer
Een derde weg: bijverdiensten?

Een derde weg: bijverdiensten?

Vanaf 2008 moet iedereen die bijverdiensten heeft of freelancer is, zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Tot 2008 moesten sekswerkers die Zelfstandigen Zonder Personeel waren, aan bepaalde normen voor ondernemerschap voldoen zoals een bepaalde...

Lees meer
Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

Loondienst in de praktijk van prostitutiebedrijven

In 2005 had De Rode Draad subsidie gekregen om sekswerkers in de bedrijven uitleg te geven over arbeidsrelaties. Dat viel niet mee. Veel exploitanten reageerden vijandig. Medewerkers kregen teksten te horen als ‘Door jullie mag ik die meisjes niet meer laten afwassen....

Lees meer
Knelpunten loondienst

Knelpunten loondienst

De kwestie of loondienst in seksbedrijven mogelijk was, heeft de gemoederen lang bezig gehouden. Voortdurend speelde de vraag, met name van de kant van exploitanten of loondienst strijdig met de grondwet was. Dit werd overigens niet gestaafd door enige jurisprudentie....

Lees meer
Onderhandelingen met exploitanten van prostitutiebedrijven

Onderhandelingen met exploitanten van prostitutiebedrijven

In 1994 is er door het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) een arbeidsvoorwaardenoverleg op het gebied van prostitutie gestart. Daarin was Mieke Veenstra van de FNV de drijvende kracht. Dit overleg betrof zaken als de vraag of arbeidscontracten mogelijk waren en bij...

Lees meer
De praktijk in prostitutiebedrijven

De praktijk in prostitutiebedrijven

  Driemaal heeft De Rode Draad klachten over de gang van zaken in seksbedrijven naar buiten gebracht. Dat was in 2003, 2006 en 2012. In 2003 stuurde De Rode Draad op grond van ervaringen met veldwerk een document naar De Tweede Kamer met de titel: Uit het leven...

Lees meer
Cursussen voor sekswerkers

Cursussen voor sekswerkers

Prostitutie is een beroep, en daarom is het niet vreemd dat er – net als voor andere beroepen- cursussen worden georganiseerd om sekswerkers vaardiger te maken. Zo wilde in 1999 in België de organisatie Payoke sekswerkers weerbaarder maken door ze lessen in...

Lees meer
Sekswerk en globalisering

Sekswerk en globalisering

In zowel de geschiedenis van de prostitutie als onderzoek naar prostitutiebeleid, is migratie een sleutelbegrip. In dit verband wordt de term globalisering regelmatig genoemd. Voor Derde Wereld landen betekende dit dat men op grootschalige en op de export gerichte...

Lees meer
Raamexploitanten

Raamexploitanten

  Wie zijn de raamexploitanten? Waar komen ze vandaan en hoe is hun bedrijfsvoering? Is die sinds de wetswijziging van 2000 veranderd? De informatie over hen komt vooral uit de media en uit verhalen van oudere sekswerkers. Een van hen vertelde in 1991: Vroeger...

Lees meer
Raamprostitutie in Nijmegen

Raamprostitutie in Nijmegen

  In de Nijmeegse Benedenstad woonden tot het afbreken van de stadsmuren in 1870 armen en rijken door elkaar heen. Na 1870 trokken de rijke burgers echter weg. Vervolgens verpauperde de Benedenstad en kreeg een slechte reputatie. In de negentiende eeuw was de...

Lees meer
Werken achter het raam

Werken achter het raam

Op een persconferentie (5 december 2008) over het project 1012 ter transformatie van De Wallen, zei burgemeester Cohen dat de tijd van Blonde Greet voorbij was. Prompt meldde zich een vrouw: ‘Ik ben Blonde Greet en ik ben er nog wel degelijk.‘ Cohen bedoelde te zeggen...

Lees meer
Huurprijzen en waarde raampanden

Huurprijzen en waarde raampanden

In 1996 kwam de commissie Van Traa met een rapport over de georganiseerde misdaad waaruit bleek dat criminelen de baas op de Wallen waren. Daarna werd Freek Salm als Wallenregisseur aangesteld. Volgens hem hadden in de voorgaande jaren criminelen meer dan 150 miljoen...

Lees meer
De werkplek: het privéhuis

De werkplek: het privéhuis

In tegenstelling tot clubs zijn privéhuizen moeilijk van buiten te herkennen. Het zijn meestal (luxe) woonhuizen waar slechts enkele vrouwen werken. Ze opereren openlijk en adverteren onder eigen naam en zijn bedrijfsmatig opgezet. Hoewel veel onderzoekers clubs en...

Lees meer
Voorgeschiedenis Opting-in

Voorgeschiedenis Opting-in

De hierna volgende berichten bevatten het rapport over de opting- in regeling van Vereniging Vrouwen en Recht, Clara Wichmann Instituut en het Platform Positieverbetering Prostituees. Maar eerst moet de voorgeschiedenis die tot de invoering van de opting-in regeling...

Lees meer
Opting- in in de praktijk deel 2

Opting- in in de praktijk deel 2

Rode Draad 2008-2012 Medewerkers van de Rode Draad bezochten regelmatig bedrijven om ter plekke voorlichting te geven aan de daar werkzame sekswerkers.  Daarnaast runde de Rode Draad een telefonische helpdesk. Hieronder geven we eerst een overzicht van de klachten die...

Lees meer
Opting- in in de praktijk deel 1

Opting- in in de praktijk deel 1

Tussentijdse Evaluatie 2010 In maart 2010 vond er een tussentijds evaluatiegesprek plaats met de Belastingdienst, de Rode Draad, twee sekswerkers, twee hulpverleningsinstellingen en SoaAids nl. over de opting-in regeling, de wijze van belastingheffing die in 2007 was...

Lees meer
Wat is opting- in?

Wat is opting- in?

De Belastingdienst constateerde, dat de exploitanten de arbeidsverhouding met de als zelfstandigen opgevoerde sekswerkers ten onrechte niet als een dienstbetrekking duidden, terwijl er in de praktijk nagenoeg altijd sprake was van een dienstbetrekking. De...

Lees meer