Prostitutie.nl

Hoe zit de prostitutie in Nederland in elkaar?
Het poldermodel in de prostitutie. Het LPO (tot 2005)

Het poldermodel in de prostitutie. Het LPO (tot 2005)

In 1991 had het CDA de plannen voor de opheffing van het bordeelverbod getorpedeerd. Dit zou ooit wel eens gaan plaatsvinden, maar over hoeveel jaar? Naar aanleiding van een gesprek tussen het ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), de Graafstichting...

Lees meer
Prostitutie in Nijmegen in de 19de eeuw

Prostitutie in Nijmegen in de 19de eeuw

In de 19de eeuw was Nijmegen een garnizoensstad. Net als andere garnizoenssteden kreeg Nijmegen het dringende verzoek van de koning om een reglement op te stellen zodat prostituees verplicht konden worden zich regelmatig medisch te laten onderzoeken, om zodoende de...

Lees meer
Het verblijf van Franse prostituees eind 19de eeuw in Nederland

Het verblijf van Franse prostituees eind 19de eeuw in Nederland

In de negentiende eeuw zou er in Nederland veel vraag zijn geweest naar Franse prostituees. De Franse cultuur was immers ‘bon ton’. Vooral de luxe-bordelen speelden op die mode in. ‘Au salon, au salon’, riep de ‘gouvernante’ wanneer de ‘pensionnaires’ zich aan de...

Lees meer
Het café met ‘damesbediening’

Het café met ‘damesbediening’

Aan het eind van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw verschanste de prostitutie zich in cabarets en in cafés ‘met damesbediening’. In deze gelegenheden was er meer vertier dan in de reguliere bordelen, die steeds minder aantrekkelijk voor zowel...

Lees meer
Prostitutie in Gouda in de late middeleeuwen

Prostitutie in Gouda in de late middeleeuwen

Gouda is de stad van kaarsen, pijpen, kaas maar ook van Coornhert en niet in de laatste plaats van Jan Kompagnie. Mede aan deze Goudse historicus hebben we te danken dat de geschiedenis van de prostitutie in het Goudse zo goed is gedocumenteerd. ((Er is ook een...

Lees meer
Mr. A. de Graafstichting: de jaren zeventig

Mr. A. de Graafstichting: de jaren zeventig

Voor een pragmatische visie op prostitutie als arbeid is de - in 2005 opgeheven- Mr. A. De Graafstichting van groot belang geweest. In het begin van de jaren tachtig duiken in dat verband steeds de namen van Jan Visser en Hans Scholtes op. Jaren later treedt naast hen...

Lees meer
Illegale prostitutie in de late middeleeuwen

Illegale prostitutie in de late middeleeuwen

Het lijkt een universele wet in prostitutiebeleid te zijn dat zodra een overheid prostitutie onder voorwaarden toestaat en reguleert, ontstaat er illegale prostitutie. Zo ook in de late middeleeuwen. Aangezien getrouwde vrouwen over het algemeen niet in de officiële...

Lees meer
Ischa Meijer schrijft over zijn ‘hoerenlopen’

Ischa Meijer schrijft over zijn ‘hoerenlopen’

De journalist en talkshow host Ischa Meijer (1943-1995) en enkele jaren levenspartner van de schrijfster Connie Palmen, was een van de eersten die openlijk zijn hoerenlopen beschreef. Dat deed hij in een artikelenreeks in het weekblad Panorama die in 1979 gebundeld...

Lees meer
Picasso en een bordeel in Hoorn

Picasso en een bordeel in Hoorn

In de zomer van 1905 was Picasso een week of vier in Schoorl en Schoorldam in Noord-Holland. Hij verbleef onder meer in de vakantiewoning van zijn vriend Tom Schilperoort. Vakantie? Picasso bleef schilderen en tekenen.  Dat deed hij bijvoorbeeld tijdens zijn...

Lees meer
Rood Paleis van F. Bordewijk

Rood Paleis van F. Bordewijk

In 1936 publiceerde F. Bordewijk (1884-1965) de roman Rood Paleis. Het belang van dit boek is dat het de wederwaardigheden van een getolereerd bordeel aan het begin van de twintigste eeuw beschrijft. [i] De roman bevat enkele beschrijvingen van deze bordelen die...

Lees meer
Jan Bik: een slechte B-film

Jan Bik: een slechte B-film

‘Ik ga een euthanasietraject in, ik ga naar een wereld die me véél meer perspectief biedt dan deze. Petrus heeft me geroepen: ‘Ik heb hier een betere plek voor je, misschien zelfs een bordeel.’ Dit vertelde Jan Bik tegen een journalist van het Parool. [i]Niet dat de...

Lees meer
Klantcriminalisering in Nederland: 3. De 21ste eeuw.

Klantcriminalisering in Nederland: 3. De 21ste eeuw.

In 2004 wilden de Tweede Kamerleden Wolfsen (PvdA) en De Pater (CDA) klanten van illegale en verslaafde prostituees bestraffen. In 2008 stelde minister Hirsch Ballin voor dit alleen voor klanten van illegale prostituees te laten gelden. In 2013 haalde een lid van de...

Lees meer
Registratie van sekswerkers in de twintigste eeuw

Registratie van sekswerkers in de twintigste eeuw

In de twintigste eeuw werd de aloude strijd van sekswerkers tegen registratie voortgezet. Ze vonden het iets dat hen tot criminelen bestempelde. Het risico dat hun beroep bekend raakt wordt er alleen maar groter door met alle gevolgen van dien: verlies van contact met...

Lees meer
Geschiedenis van de ‘escort’

Geschiedenis van de ‘escort’

‘Escort’ is die tak van sekswerk waarin de klant bepaalt waar hij/zij de sekswerker ontvangt. Dat is meestal in zijn eigen huis of in een hotel. Soms neemt de klant de escort mee uit, bijvoorbeeld naar een restaurant of naar het theater. De escortbranche zou tot bloei...

Lees meer
Intakegesprekken sekswerkers, een geschiedenis

Intakegesprekken sekswerkers, een geschiedenis

‘Heeft u een partner?’ Deze vraag stelde de politie vóór de coronacrisis tijdens een intakegesprek aan een sekswerker die in Den Haag wilde gaan werken. Een andere vraag is of de nieuwkomer al ervaring in sekswerk had. De betreffende sekswerker kon alleen aan de slag...

Lees meer
Jeroen Bosch en bordelen

Jeroen Bosch en bordelen

2016 is het Jeroen Bosch jaar. Hij leefde van 1450 tot 1516. Zijn schilderijen bevatten tal van verwijzingen naar prostitutie. Het bekendste is De Verloren Zoon/ De Markskramer, waarop een man van een bordeel wegloopt. Het bordeel is te herkennen aan het uithangbord...

Lees meer
Zondegeld: belasting heffen op prostitutie tot 1914

Zondegeld: belasting heffen op prostitutie tot 1914

'De staat is de grootste pooier’, zo luidde in de jaren tachtig een leuze van de sekswerkers-emancipatiebeweging. Daarmee doelde ze op overheden die opbrengsten van sekswerkers opstreken maar ze tevens stigmatiseerden met allerlei verbodsbepalingen. Dat begon al in de...

Lees meer